• Công ty CP Đầu tư Xây lắp Tây Hồ


 • Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ

  Điện thoại: 04 37540719  Số fax: 04.37540977

  Mã số doanh nghiệp: 0100283591

  Vốn điều lệ: 25.000.000.000 VNĐ    Tỷ lệ vốn Nhà nước: 51%

  1.      Khái quát quá trình hình thành và phát triển

              Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Tây Hồ tiền thân là công ty Tây Hồ được chuyển đổi cổ phần hoá từ doanh nghiệp Nhà nước theo quyết định số 3843/QĐ - BQP ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 0103021523 ngày 28 tháng 12 năm 2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp. Đến nay, công ty đã 8 lần thay đổi đăng ký kinh doanh. Đăng ký kinh doanh thay đổi lần 8 là ngày 06/08/2015.

  2.       Nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh:

  Ngành nghề kinh doanh chính của công ty CP Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ là xây dựng các công trình: dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật, quốc phòng; Lắp đặt hệ thống xây dựng; Lắp đặt hệ thống điện; Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh và một số ngành nghề khác.

  3.      Cơ cấu tổ chức

  3.1   Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành.

  -          Hội đồng quản trị: 05 thành viên

  -          Ban Giám đốc: Tổng giám đốc và 04 Phó tổng giám đốc.

  -          Ban kiểm soát: Gồm Trưởng ban kiểm soát và 02 thành viên.

  -          Phòng ban nghiệp vụ: Gồm 04 phòng

              +  Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật

              + Phòng Chính trị - Tổ chức

              + Văn phòng

              + Phòng Tài chính – Kế toán

  -           Các đơn vị hạch toán phụ thuộc: Gồm 4 Chi nhánh; 01 Trung tâm; 08 Xí nghiệp. Ngoài ra công ty trực tiếp quản lý một số công trình. Các Chi nhánh, Trung tâm và các Xí nghiệp đều có địa chỉ tại số 487 đường Hoàng quốc Việt, P.Nghĩa Tân, Q.Cầu Giấy, Hà nội.

  + Các chi nhánh gồm: Chi nhánh Tây Hồ 6, Chi nhánh Tây Hồ 7, Chi nhánh Tây Hồ 8. Chi nhánh Tây Hồ 9

  + 01 trung tâm: Trung tâm XNK và Xây dựng Tây Hồ.

  + Các Xí nghiệp: XN Thi công cơ giới, XN Xây dựng số 1, XN Xây dựng số 2, XN Xây dựng số 5; XN xây dựng số 10, XN xây dựng số 11, XN Xây dựng 497, XN Xây dựng 997.

  3.2    Các công ty con là công ty TNHH MTV 100% vốn công ty mẹ: Không có.

  3.3    Các công ty con (nắm giữ trên 50% vốn điều lệ): Không có.

  3.4    Các công ty liên kết (nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ): Không có.

  4.      Kết quả sản xuất kinh doanh doanh (hợp nhất).

  TT

  Chỉ tiêu

  ĐV tính

  Năm 2013

  Năm 2014

  Năm 2015

  1

  Giá trị sản xuất

  Tr.đồng

  307.180

  415.880

  369.045

  2

  Doanh thu

  Tr.đồng

  279.254

  378.075

  335.493

  3

  Lợi nhuận trước thuế

  Tr.đồng

  4.548

  5.605

  4.127

  4

  Lợi nhuận sau thuế

  Tr.đồng

  3.955

  4.695

  3.435

  5

  Nộp Ngân sách Nhà nước

  Tr.đồng

  8.008

  5.577

  7.023

  6

  Lao động bình quân

  Người

  198

  209

  181

  7

  Thu nhập bình quân

  Ngd/ng/th

  6.066

  7.010

  8.850

  8

  Vốn chủ sở hữu

  Tr.đồng

  25.000

  25.000

  25.000

  9

  Nợ phải trả

  Tr.đồng

  288.896

  369.991

  303.229

  10

  Tổng tài sản

  Tr.đồng

  321.525

  404.004

  336.733

  11

  Lợi nhuận được chia/Vốn Nhà nước

  Tr.đồng

  1.275

  1.530

  1.275