• Công ty CP Tư vấn ĐT và PT Công nghệ (AIC)


 •  Địa chỉ: Số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

            Điện thoại:  04 39330808                  Fax: 04 39330101

            Mã số doanh nghiệp: 0100108670

            Vốn điều lệ: 6 tỷ đồng                        Tỷ lệ vốn nhà nước: 51%

  1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển

  Năm 1993, phù hợp nghị định mới về DNNN, Công ty phát triển công nghệ thông tin được thành lập theo quyết định số 320/QĐ-QP ngày 27-7-1993 của Bộ Quốc phòng.

  Tháng 9/2003, sau quyết định của Bộ Quốc phòng sáp nhập thêm công ty 28/10 vào AIC và đổi sang tên mới là Công ty Tư vấn đầu tư và Phát triển công nghệ (AIC). 

  Tháng 10/2009, thực hiện Nghị định của Chính phủ về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, theo quyết định số 3451/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng, sau khi hoàn tất quá trình cổ phần hóa, ngày 11 tháng 1 năm 2010 công ty AIC đã chuyển đổi thành Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Phát triển công nghệ AIC (AIC JSC), với 51% vốn Nhà nước do Học viện KTQS quản lý và 49% vốn còn lại của các cổ đông cá nhân.

  2. Nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh

  Công ty tập trung vào các sản phẩm chủ yếu trong lĩnh vực điện tử, CNTT & viễn thông, tự động hóa, thiết kế và tư vấn xây dựng công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, cầu đường, phần ngầm công trình.

  Các lĩnh vực hoạt động:

  - Công nghệ thông tin và viễn thông: thiết kế hệ thống, an toàn thông tin, phát triển giải pháp phần mềm và ứng dụng, triển khai lắp đặt mạng.

  - Điện tử quốc phòng: các hệ thống chỉ huy - điều khiển tích hợp và các phần tử C4ISR.

  - Điện tử công nghiệp và tự động hóa: các hệ thống kiểm thử tự động, hệ thống và thiết bị đo lường - điều khiển.

  - Khảo sát thiết kế xây dựng: các công trình quân sự và dân sự, tư vấn lập dự án và thiết kế cơ sở các công trình công nghiệp

  - Điện tử công trình: tự động hóa tòa nhà, các hệ thống âm thanh, bảo vệ, quản lý giám sát công trình.

  Các dịch vụ và công việc chính:

  - Tư vấn đầu tư hạ tầng kỹ thuật

  - Thiết kế, phát triển sản phẩm điện tử và công nghệ thông tin

  - Thi công, lắp đặt công trình điện nhẹ và công nghệ thông tin, viễn thông.

  - Kinh doanh, cung cấp trang thiết bị điện, điện tử, máy vi tính, viễn thông, quang học

  - Giáo dục và đào tạo chuyên ngành.

  3. Cơ cấu tổ chức

  Hiện nay, đại diện phần vốn nhà nước, do Viện Tích hợp hệ thống/Học viện Kỹ thuật quân sự, quản lý nhân sự trực tiếp, gồm:

  - Đại tá Vũ Minh Tiến, Viện phó Viện Tích hợp hệ thống/HVKTQS, đại diện 216.000 cổ phần (36% vốn điều lệ công ty);

  - Đại tá Nguyễn Hữu Chi, cán bộ Viện Tích hợp hệ thống/HVKTQS, đại diện 90.000 cổ phần (15% vốn điều lệ công ty).

  Hội đồng quản trị: 4 thành viên.

  Ban Tổng giám đốc: 3 thành viên

  Ban Kiểm soát: 2 thành viên

            4. Kết quả sản xuất kinh doanh

  TT

  Chỉ tiêu

  ĐVT

  2013

  2014

  2015

  1

  Giá trị sản xuât

  Tr.đồng

  70.299

  91.341

  70.811

  2

  Doanh thu

  Tr.đồng

  70.299

  91.341

  70.811

  3

  Lợi nhuận trước thuế

  Tr.đồng

  1.595

  1.733

  1.011

  4

  Lợi nhuận sau thuế

  Tr.đồng

  1.219

  1.324

  786

  5

  Nộp NS nhà nước

  Tr.đồng

  3.216

  2.800

  3.531

  6

  Lao động bình quân

  Người

  114

  156

  128

  7

  Thu nhập bình quân

  Ngđ/ng/th

  7,278

  9.056

  9.276

  8

  Vốn chủ sở hữu

  Tr.đồng

  7.456

  7.877

  7.712

  9

  Nợ phải trả

  Tr.đồng

  76.767

  94.336

  30.700

  10

  Tổng tài sản

  Tr.đồng

  84.224

  102.213

  38.412

  11

  Lợi nhuận được chia/vốn nhà nước

  Tr.đồng

  367.200

  367.200

  306.000