• Công ty TNHH DCCD


 • Địa chỉ: Số 21 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

               Điện thoại: 069.561.356                      fax: 0462.514.111

               Mã số doanh nghiệp: 0100726275

               Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng

           1. Khái quá quá trình hình thành và phát triển

  Tiền thân của Công ty Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng - Bộ Quốc phòng (DCCD) là Phòng Thiết Kế  - Cục Kiến thiết cơ bản, Tổng cục Hậu cần, được Bộ Quốc phòng thành lập vào ngày 23-1-1995.

  Năm 1993, Công ty được Bộ Quốc phòng thành lập theo Quyết định số 402/QĐ-QP ngày 27/7/1993 với tên gọi Công ty khảo sát thiết kế và tư vấn xây dựng/BQP và chính thức được chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng - BQP ngày 14/05/2010 theo quyết định số 1547/QĐ-BQPcủa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

  Trải qua hơn 60 năm xây dựng, kế thừa và phát triển, DCCD đã tích lũy được một bề dày kinh nghiệm đáng kể trong lĩnh vực khảo sát, thiết kế và tư vấn xây dựng. Trưởng thành từ một Phòng Thiết kế thuộc Bộ Quốc phòng, đến nay DCCD đã phát triển thành một trong những doanh nghiệp đầu ngành của Bộ Quốc phòng trong lĩnh vực tư vấn xây dựng. Mặt khác, DCCD cũng là một trong 05 doanh nghiệp tư vấn xây dựng hàng đầu của toàn quốc và là thành viên sáng lập Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam. Trong quá trình hoạt động, DCCD đã đạt được nhiều danh hiệu thi đưa tiêu biểu như:

  ­      Hạng doanh nghiệp: Doanh nghiệp hạng 1 theo Quyết định số: 3744/ QĐ-BQP ngày 30/9/2010;

  ­      Chứng nhận Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2008 do Tổ chức Bureau Veritas cấp ngày 02/8/2010 (được chứng nhận liên tục từ ngày 06/7/2004).

  ­      Cúp vàng ISO 2007 do Bộ Khoa học và công nghệ cấp

  2. Nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh

  2.1.     Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng:

  Thực hiện công tác thiết kế, ban hành, quản lý và ứng dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình trong xây dựng doanh trại quân đội;

  -      Nghiên cứu ứng dụng KHKT trong xây dựng và quản lý sử dụng các công trình quốc phòng;

  -      Tổ chức tập huấn nâng cao, huấn luyện nghiệp vụ chuyên ngành giám sát, tư vấn trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cho toàn quân;

  -      Kiểm định đánh giá chất lượng sản phẩm xây dựng trong quá trình đầu tư xây dựng, sau khi hoàn thành cũng như khi có sự cố công trình xây dựng; kiểm định đánh giá tác động môi trường các công trình quốc phòng và dân sinh;

  -      Phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ chru trì khâu tư vấn quy hoạch sử dụng đất quốc phòng và quy hoạch hệ thống doanh trại cho toàn quân;

  -      Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ khác khi được giao.

  2.2.     Ngành nghề kinh doanh: Khảo sát thiết kế và tư vẫn xây dựng

  3.       Cơ cấu tổ chức

  3.1.     Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành

  -       Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc: 01

  -       Ban giám đốc: 01 Giám đốc và 02 phó giám đốc

  -       Kiểm soát viên: 01

  -       Phòng ban nghiệp vụ:

  +    Phòng Kế hoạch

  +    Phòng Chính trị

  +    Phòng Kỹ thuật

  +    Phòng Tài chính - Kế toán

  +    Phòng Thiết kế mẫu và Nghiên cứu khoa học

  +    Văn phòng

  -       Các đơn vị hạch toán phụ thuộc

  +    Trung tâm Tư vấn xây dựng 1

  +    Trung tâm Tư vấn xây dựng 2

  +    Trung tâm Tư vấn xây dựng 3

  +    Trung tâm Tư vấn xây dựng 4

  +    Trung tâm Tư vấn xây dựng 5

  +    Trung tâm Tư vấn xây dựng 6

  +    Trung tâm Khoa học công nghệ và môi trường xây dựng quân sự

  +    Trung tâm Tư vấn dự án và Công trình đặc biệt 1.

  +    Trung tâm Quy hoạch - Hạ tầng - Ngầm 1

  +    Trung tâm Giao thông - Thủy lợi - Cảng - Công trình thủy 1

  +    Trung tâm Quản lý dự án và Tư vấn giám sát 1

  +    Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định chất lượng, giá trị công trình

  +    Xí nghiệp khảo sát và khoan khai thác nước ngầm 1

  +    Xí nghiệp khảo sát và khoan khai thác nước ngầm 2

  +    Xưởng in 1

  -       Chi nhánh miền Trung

  Địa chỉ: 51 Hoàng Kế Viêm, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.

  -       Chi nhánh miền Nam

  Địa chỉ: 273 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10, quận Phú Nhuận, tp Hồ Chí Minh.

  3.2.     Đơn vị không có Công ty con và Công ty liên kết.

  4.       Kết quả sản xuất kinh doanh.

  STT

  CHỈ TIÊU

  Đơn vị tính

  Năm 2013

  Năm 2014

  Năm 2015

  1

  Giá trị sản xuất

  Tr đồng

  226.000

  179.680

  550.420

  2

  Doanh thu

  Tr đồng

  192.955

  190.916

  268.706

  3

  Lợi nhuận trước thuế

  Tr đồng

  8.146

   6.713  

   9.267  

  4

  Lợi nhuận sau thuế

  Tr đồng

  6.134

  5.004

  7.236

  5

  Nộp ngân sách

  Tr đồng

  20.976

  20.719

  32.176

  6

  Lao động bình quân

  Người

  201

  201

  197

  7

  Thu nhập bình quân

  đồng/ng/th

  9.174.000

  9.050.000

  10.700.000

  8

  Vốn chủ sở hữu

  Tr đồng

  74.879

  108.879

  145.427

  9

  Nợ phải trả

  Tr đồng

  124.758

  136.901

  219.647

  10

  Tổng giá trị tài sản

  Tr đồng

  196.183

  240.505

  360.785