• Công ty TNHH Một thành viên 207


 • Địa chỉ liên lạc: Số 21B, Lý Nam Đế, P. Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Điện thoại: 069.552036       Fax: 069.552036 /043.7476318

  Mã số doanh nghiệp: 0102316764

  Vốn điều lệ: 30 tỷ  đồng

  1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển.

  - Tiền thân của Công ty TNHH một thành viên 207 là Xí nghiệp 207 trực thuộc Bộ Tổng Tham m­ưu đ­ược thành lập theo Quyết định số 85/2007/QĐ-BQP ngày 18/5/2007, trên cơ sở Chi nhánh tại Hà Nội Công ty 59/BQP làm nòng cốt và Ban Quản lý khai thác trang thiết bị sở chỉ huy K2000. Thực hiện các dịch vụ bảo đảm, phục vụ sở chỉ huy và cơ quan Bộ Quốc phòng, đ­ược tận dụng năng lực sẵn có để hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng để tăng nguồn thu. Nhằm nâng cao năng lực hoạt động của Doanh nghiệp, Bộ Quốc phòng đã ra Quyết định số 188/2007/QĐ-BQP ngày 13/12/2007 về việc nâng cấp Xí nghiệp 207 Bộ Quốc phòng thành Công ty 207 Bộ Quốc phòng. Thực hiện Thông t­ư số 76/2008/TT-BQP ngày 22/9/2008 của Bộ Quốc Phòng về việc H­ướng dẫn thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Quân đội giai đoạn 2008-2010. Công ty đã xây dựng đề án chuyển đổi và đ­ược Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 2338/QĐ-BQP ngày 03/7/2010 về việc chuyển Công ty 207 Bộ Quốc phòng thành Công ty TNHH một thành viên 207.

  2. Nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh.

  2.1. Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

              2.2. Ngành, nghề kinh doanh.

  STT

  Tên ngành

  Mã ngành

  1

  Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng thạch cao

  2395

  2

  Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

  3320

  3

  Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

  2592

  4

  Xây dựng công trình công ích

  4220

  5

  Bán buôn máy móc , thiết bị và phụ tùng máy khác

  4659

  6

  Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

  5210

  7

  Bán buôn chuyên doanh khác ch­ưa phân vào đâu

  4669

  8

  Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ l­ưu động

  5610

  9

  Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc Chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

  6810

  10

  Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan

  8130

  11

  Thu gom rác thải không độc hại

  3811

  12

  Thoát n­ước và xử lý n­ước thải

  3700

  13

  Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác

  8129

  14

  Bán buôn vật liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

  4661

  15

  Hoạt động của các cơ sở thể thao

  9311

  16

  Sản xuất đồ gỗ xây dựng

  1622

  17

  Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

  4663

  18

  Khai thác đá, sỏi, đất sét

  0810

  19

  Dịch vụ lư­u trú ngắn ngày

  5510

  20

  Lắp đặt hệ thống cấp, thoát n­ước, lò sư­ởi và điều hòa không khí

  4322

  21

  Lắp đặt hệ thống điện 

  4321

  22

  Hoàn thiện công trình xây dựng

  4330

  23

  Chuẩn bị mặt bằng

  4312

  24

  Phá dỡ

  4311

  25

  Xây dựng công trình đ­ường sắt và đ­ường bộ

  4210

  26

  Xây dựng nhà các loại

  4100

  3. Cơ cấu tổ chức, quản lý, điều hành.

          3. 1. Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc.

          3. 2. Các Phó giám đốc.

          3.3. Kiểm soát viên.

          3.4. Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán.

          3.5. Các phòng, ban chức năng (06 phòng)

            3.5.1. Phòng Kế hoạch;

            3.5.2. Phòng Tài chính - Kế toán;

            3.5.3. Phòng Dự án - Đầu tư;

            3.5.4. Phòng Tổ chức Lao động;

            3.5.5. Phòng chính trị;

            3.5.6. Văn phòng;

          3.6. Các đơn vị hạch toán phụ thuộc:

            3.6.1. Chi nhánh 207-3:

            - Địa chỉ: Số 75, phố Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

            3.6.2. Chi nhánh 207-4:

            - Địa chỉ: Số 21B, phố Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

            3.6.3. Chi nhánh 207-5:

            - Địa chỉ: Số 75, phố Lê Hồng Phong, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

            3.6.4. Chi nhánh 207-6:

            - Địa chỉ: Số 21B, phố Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

            3.6.5. Chi nhánh 207-7:

            - Địa chỉ: Số 21B, phố Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

            3.6.6. Chi nhánh 207-8:

            - Địa chỉ: Số 21B, phố Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

            3.6.7. Chi nhánh miền Nam.

            - Địa chỉ: Số 6, đường Phạm Ngũ Lão, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ chí Minh

            3.6.8. Các đội trực thuộc Công ty:  Đội 5; Đội 6.

          4. Kết quả sản xuất kinh doanh.

  STT

  Các chỉ tiêu

  ĐVT

  Thực hiện

  năm 2013

  Thực hiện

  năm 2014

  Thực hiện

  năm 2015

  1

  Giá trị sản xuất

  Tr. đồng

  571,600

  710,035

  759,075

  2

  Doanh thu

  Tr. đồng

  471,867

  632.634

  682,415

  3

  Lợi nhuận trước thuế

  Tr. đồng

  13.125

  14.207

  15.501

  4

  Lợi nhuận sau thuế

  Tr. đồng

  9.844

  11.082

  12.090

  5

  Nộp ngân sách nhà nước

  Tr. đồng

  30.392,6

  36.631,6

  30.608,9

  6

  Lao động bình quân

  Người

  2.253

  2.519

  2.466

  7

  Thu nhập BQ có đóng BHXH

  ngđ/người/tháng

  8.613

  9.347

  9.644

  8

  Vốn chủ sở hữu

  Tr. đồng

  44.557,2

  46.791,9

  48.928,5

  9

  Nợ phải trả

  Tr. đồng

  425.788

  565.625

  505.486

  10

  Tổng tài sản

  Tr. đồng

  470.383

  612.335

  554.298