• Công ty TNHH Một thành viên 59


 • Địa chỉ: Số 9 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

            Điện thoại:            083.9101200                 Fax: 083.9101197

            Mã số doanh nghiệp: 0300536017

            Vốn điều lệ: 70.000.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ đồng)

            1. Khái quát quá trình thành lập: Một số mốc thời gian chính

  - Công ty được thành lập ngày 07/07/1977 thuộc Cục Quản lý Hành chính - BTTM - Cơ quan BQP.

  - Tháng 5/1999 sáp nhập Công ty 56 vào Công ty 59.

  - Tháng 12/2004 sáp nhập Công ty 489 vào Công ty 59.

  - Tháng 01/2005 Công ty được chuyển giao đầu mối về trực thuộc BTTM - Cơ quan BQP.

  - Tháng 7/2007 tách Chi nhánh phía Bắc thành Công ty 207.

  - Tháng 04/2011 Công ty được chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV 59 theo Quyết định số 2945/QĐ-BQP ngày 12/8/2010 của Bộ Quốc Phòng.

  2. Nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh:

            2.1. Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng:

            2.2 Ngành nghề kinh doanh:

  STT

  Tên ngành

  Mã ngành

  01

  Xây dựng nhà các loại

  4100

  02

  Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

  4210

  03

  Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

  4290

  04

  Xây dựng công trình công ích

  4220

  05

  Phá dỡ

  4311

  06

  Chuẩn bị mặt bằng

  4312

  07

  Lắp đặt hệ thống điện

  4321

  08

  Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí

  4322

  09

  Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

  4329

  10

  Hoàn thiện công trình xây dựng

  4330

  11

  Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

  4390

  12

  Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

  6810

  13

  Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

  4662

  14

  Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

  7110

  15

  Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

  2392

  16

  Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao

  2395

  17

  Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

  4933

  18

  Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

  4663

  19

  Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

  0810

  20

  Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

  3320

  21

  Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác

  7730

  22

  Kho bãi và lưu giữ hàng hoá

  5210

  23

  Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động

  5610

  24

  Sản xuất đồ gỗ xây dựng

  1622

  25

  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

  4659

  26

  Bán buôn kim loại và quặng kim loại

  4662

  3. Cơ cấu tổ chức:

  3.1. Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành:

  ·         Ban điều hành Công ty:

  -          Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc

  -          Các Phó Giám đốc

  -          Kế toán trưởng (Kiêm trưởng phòng TC-KT)

  -         Kiểm soát viên

  ·        Các phòng, ban nghiệp vụ (5)

  -          Phòng Chính trị

  -          Phòng Kế hoạch Kỹ thuật (Gộp 2 Phòng: P. KH-KD và P.KT-CN)

  -          Phòng Tổ chức Hành chính (Gộp 2 Phòng: Tổ chức LĐ và HC-HC)

  -         Phòng Dự án đầu tư

  -         Phòng Tài chính - Kế toán

  ·         Các đơn vị hạch toán phụ thuộc (7)

  Xí nghiệp 159 – Số 29 Thăng Long, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM

  Xí nghiệp 259 – Số 18 Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM

  Xí nghiệp 359 – Số 36A Lý Nam Đế, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

  Xí nghiệp 559 – Số 18 Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM

  Chi nhánh Hà Nội – Số 8 Nguyễn Tri Phương, Q.Ba Đình, TP.HN

  Đội thi công số 5 – Số 18 Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM

  Bộ phận kinh doanh bất động sản phía Bắc – Số 36A Lý Nam Đế, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.

  4. Kết quả sản xuất kinh doanh:

  TT

  Chỉ tiêu

  ĐVT

  Năm 2013

  Năm 2014

  Năm 2015

  1

  Tổng giá trị sản lượng

  Tr.đồng

  236.281

  196.539

  390.665

  2

  Tổng doanh thu và thu nhập khác

  Tr.đồng

  170.247

  171.193

  285.794

  3

  Lợi nhuận trước thuế

  Tr.đồng

  15.646

  15.723

  17.662

  4

  Lợi nhuận sau thuế

  Tr.đồng

  11.735

  12.264

  13.776

  5

  Nộp Ngân sách Nhà nước

  Tr.đồng

  23.526

  26.842

  22.436

  6

  Lao động bình quân

  Người

  515

  491

  778

  7

  Thu nhập bình quân

  Ngđ/ng/th

  5.889.737

  5.933.322

  6.850.496

  8

  Vốn chủ sở hữu

  Tr.đồng

  22.689

  24.008

  26.008

  9

  Nợ phải trả

  Tr.đồng

  227.822

  250.224

  385.795

  10

  Tổng giá trị Tài sản

  Tr.đồng

  254.434

  274.258

  411.803