• Công Ty TNHH MTV 128


 • - Trụ sở chính: Đường đi Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

  - Điện thoại: +84. 31. 3 741 464  - Fax: +84.31. 3 766 191.

  - Mã số Doanh nghiệp: 0200145316

  - Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng.

            1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển

  Công ty TNHH MTV 128 là doanh nghiệp QP-AN, tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh, làm kinh tế để tăng nguồn thu góp phần hỗ trợ thực hiện tốt hơn nhiệm vụ QP-AN và làm nòng cốt cho phát triển kinh tế ở các vùng biển đảo khó khăn, kết hợp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

  Công ty 128 nguyên là Đoàn đánh cá vũ trang được thành lập ngày 12/10/1971, với nhiệm vụ vừa khai thác hải sản, kết hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ các vùng biển của Tổ quốc. Những năm 1993 trở lại đây cùng với sự chuyển đổi cơ chế của đất n­ước, Công ty 128 đư­ợc chuyển từ Đoàn đánh cá vũ trang 128 Hải quân thành Công ty 128 Hải quân.

  Ngày 18/4/1996 Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 511/QĐ-QP và ngày 17/6/1996, Bộ Tư­ lệnh Hải quân ra Quyết định số 2268/QĐ-QL thành lập lại Công ty 128 trên cơ sở sáp nhập Công ty 128, Xí nghiệp 433, Xí nghiệp dịch vụ vận tải 34 thành một doanh nghiệp lấy tên là Công ty 128.

            Ngày 17/7/2010 Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 2578/QĐ-BQP  về việc chuyển Công ty 128 thành Công ty TNHH một thành viên 128 với vốn điều lệ đăng ký và đ­ược phê duyệt là 500 tỷ đồng. Công ty có địa chỉ trụ sở chính trên địa bàn ph­ường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP Hải Phòng và có các đơn vị thành viên gồm: Văn phòng đại diện Vũng Tàu; Các tàu trực thuộc Công ty; Xí nghiệp Tàu đánh cá công ích; Xí nghiệp Cơ khí tàu thuyền và KDTH; Bộ phận kinh doanh xăng dầu; Trung tâm quốc gia ƯPSCTD khu vực miền Bắc; Đội dịch vụ hậu cần nghề cá Âu tàu Song Tử Tây; Ngoài ra đ­ược sự đồng ý của các Cơ quan có thẩm quyền Công ty 128 đã góp vốn đầu tư­ vào Công ty Cổ phần Tân Cảng 128 Hải Phòng với số vốn là 29,25 tỷ đồng.

  Sau 45 năm xây dựng và phát triển, Công ty 128 đã phát huy tinh thần tự lực tự cường, tích cực, chủ động, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ Quốc phòng - Kinh tế được Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân giao, góp phần cùng các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

            2. Nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh

            2.1. Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

            2.2. Ngành nghề kinh doanh

            Theo đăng ký kinh doanh số 0200145316 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hải Phòng cấp lần đầu ngày 12/10/2010, thay đổi lần 1 ngày 20/11/2012.

  TT

  Tên ngành

  Mã ngành

  01

  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên

  0910

  02

  Khai thác, xử lý và cung cấp nước ngọt

  3600

  03

  Nuôi trồng thủy sản biển

  0321

  04

  Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

  2592

  05

  Tái chế phế liệu

  3830

  06

  Cung ứng lao động tạm thời

  7820

  07

  Khai thác thủy sản biển

  0311

  08

  Sản xuất giống thuỷ sản

  0323

  09

  Bán buôn thực phẩm

  6432

  10

  Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thủy sản

  1020

  11

  Đóng tàu và cấu kiện nổi

  3011

  12

  Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe động cơ khác)

  3315

  13

  Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác

  3900

  14

  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy (gồm lai dắt tàu biển và nạo vét cảng sông, cảng biển)

  5222

  15

  Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn

  3311

  16

  Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

  4661

  17

  Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương

  5012

  18

  Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa

  5022

  19

  Vận tải hàng hoá bằng đường bộ

  4933

  20

  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

  5229

  21

  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ

  5221

  22

  Bốc xếp hàng hóa

  5224

  23

  Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

  5210

  24

  Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

  4730

  25

  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

  Chi tiết: Máy thủy và phụ tùng máy thủy; Bán buôn thiết bị, phụ tùng máy ứng phó sự cố tràn dầu; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện

  4659

  26

  Bán buôn kim loại và quặng kim loại

  4662

  27

  Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

  4669

  28

  Phá dỡ

  4311

  29

  Chuẩn bị mặt bằng

  4312

  30

  Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng

  77302

  31

  Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hòa không khí và sản xuất nước đá

  3530

  32

  Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)

  77303

  33

  Sản xuất các cấu kiện kim loại

  2511

  34

  Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại

  2591

  35

  Sản xuất pin và ắc quy

  2720

  36

  Sản xuất đồ điện dân dụng

  2750

  37

  Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện

  2710

  38

  Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

  6810

  39

  Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng

  2740

                      3. Cơ cấu tổ chức

  Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH một thành viên 128 (theo Quyết định số 2578/QĐ-BQP ngày 17/7/2010 của Bộ Quốc phòng về việc chuyển Công ty 128 thành Công ty TNHH một thành viên 128.

            3.1. Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành

  - Lãnh đạo, chỉ huy Công ty (5đ/c):

  + Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty

  + Chính ủy

  + Phó Chính ủy

  + Phó Giám đốc Kinh doanh

  + Phó Giám đốc Quân sự

  - Kế toán trưởng.

  - Kiểm soát viên.

  - 6 phòng chức năng và Văn Phòng đại diện Vũng Tàu.

  + Phòng Tham mưu.

  + Phòng Chính trị.

  + Phòng Hành chính - Hậu cần.

  + Phòng Kỹ thuật.

  + Phòng Kế hoạch - Kinh doanh.

  + Phòng Tài chính - Kế toán.

  + Văn phòng đại diện Vũng Tàu.

  (Trụ sở văn phòng: Số 1410, Đường 30/4, Phường 11, thành phố Vũng Tàu).

          - Các đơn vị hạch toán phụ thuộc:

  + Xí nghiệp Tàu đánh cá công ích.

            Trụ sở : Xã Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

  + Xí nghiệp Cơ khí tàu thuyền và kinh doanh tổng hợp.

            Trụ sở: Phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

  + Bộ phận Kinh doanh xăng dầu.

            Trụ sở: Phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

            3.2 Các đơn vị liên doanh, liên kết

      Đ­ược sự đồng ý của các Cơ quan có thẩm quyền Công ty TNHH MTV 128 đã góp vốn đầu tư­ vào Công ty Cổ phần Tân Cảng 128-Hải Phòng với số vốn là 29,25 tỷ đồng.

            - Công ty: Công ty Cổ phần Tân Cảng 128-Hải Phòng

            - Trụ sở: Phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

      - Vốn điều lệ: 92 tỷ đồng                           Tỷ lệ nắm giữ: 31,8%

            - Ngành nghề kinh doanh chính:

            + Bốc xếp hàng hóa

            + Dịch vụ khai thác kho CFS.

  4. Kết quả sản xuất kinh doanh

   

  TT

  Chỉ tiêu

  ĐVT

  Năm 2013

  Năm 2014

  Năm 2015

  1

  Giá trị sản xuất

  Tr.đồng

  385.507,7

  408.285,4

  412.854,4

  2

  Doanh thu

  Tr.đồng

       292.925,2

      313.266,5

  313.272,5  

  3

  Lợi nhuận trước thuế

  Tr.đồng

         23.070,8  

        27.501,6  

      33.609,2  

  4

  Lợi nhuận sau thuế

  Tr.đồng

   17.840,0 

  20.383,4  

   25.653,7  

  5

  Nộp Ngân sách Nhà nước

  Tr.đồng

   17.937,9  

   10.166,0  

   11.729,8  

  6

  Lao động bình quân

  Người

  800

  806

  781

  7

  Thu nhập bình quân

  đ/ng/th

   11.938.135  

   12.702.362  

  13.482.066  

  8

  Vốn chủ sở hữu

  Tr.đồng

       298.128,5  

      304.731,9  

    300.481,4  

  9

  Nợ phải trả

  Tr.đồng

  99.023,5

  116.798,6

  134.706,4

  10

  Tổng tài sản

  Tr.đồng

  717.291,3  

  735.864,6  

   756.783,1