• Công ty TNHH MTV 756


 • Địa chỉ:

  Trụ sở chính: Số 200 đường 3/2, P.12, Q.10, TP. Hồ Chí Minh;

  Văn phòng Đại diện tại Hà Nội: (Nhà Công vụ BTL CB); Số 463, Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.

  Mã số doanh nghiệp: 0300534891

  Vốn điều lệ: 63.733.000.000 đồng.

  Người đại diện theo pháp luật của DN: Đại tá Nguyễn Ngọc Minh

  Quá trình hình thành và phát triển

  Với chiến thắng lịch sử mùa xuân năm 1975 thống nhất đất nước; ngày 10 tháng 6 năm 1975 căn cứ 40 yểm trợ công binh ngụy quyền được bàn giao cho ngành Công binh quản lý, và ngày 10 tháng 6 năm 1975 trở thành ngày truyền thống của Nhà máy Z756/BCCB - tiền thân của Công ty TNHH Một thành viên 756 ngày nay.

  Quá trình xây dựng, phát triển của Nhà máy/Công ty luôn gắn với các mốc thời gian phát triển của của quân đội, Tổng cục Kỹ thuật và Binh chủng Công binh: tháng 11/1975 Nhà máy được chuyển giao cho Tổng cục Kỹ thuật; và sau đó để phù hợp yêu cầu công tác quản lý, tổ chức sửa chữa chuyên ngành công binh, tháng 6/1987 Nhà máy được điều chuyển lại về Binh chủng Công binh cho đến nay.

  Trải qua 40 năm từ khi thành lập đến nay, Nhà máy Z756 với thương hiệu Công ty 756 đã trải qua nhiều giai đoạn thay đổi về mô hình tổ chức, biên chế, nhiệm vụ và sự phát triển. Trong mọi thời điểm, trên mỗi chặng đường, ở bất kỳ hoàn cảnh nào, CBCNV Nhà máy/Công ty 756 luôn phát huy truyền thống “Mở đường thắng lợi" của Binh chủng Công binh anh hùng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, ĐBKT cho các đơn vị công binh phía Nam và thực hiện nghĩa vụ quốc tế, bảo vệ biên cương Tổ quốc; Tích cực, chủ động tham gia làm kinh tế, mở rộng ngành nghề, đa dạng hóa sản phẩm; sản phẩm được thực hiện đúng quy trình, tiến độ và chất lượng, mang lại hiệu quả, tạo đủ việc làm, cải thiện thu nhập cho người lao động, góp phần tăng nộp ngân sách, tái đầu tư cho quốc phòng.

  Công ty 756 đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 01 Huân chương Chiến công hạng nhất, 01 Huân chương Chiến công hạng ba; 01 Huân chương Lao động hạng nhất và 01 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba.

  Thành lập theo Quyết định số 516QĐ-QP ngày 04/8/1993 của Bộ Quốc Phòng về việc thành lập lại Công ty 756. Quyết định số: 2569/2000QĐ-BQP ngày 06/11/2000 của Bộ Quốc Phòng và Quyết định số 2460QĐ-BQP ngày 29/7/ 2009 của Bộ Quốc Phòng về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh cho Công ty 756 thuộc Bộ Tư Lệnh Công Binh. Quyết định số 2948/QĐ-QP ngày 12/8/2010 của Bộ Quốc Phòng về việc chuyển Công ty 756 thành Công ty TNHH MTV 756.

  Theo Quyết định 339/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng giai đoạn 2008 - 2010, Công ty 756 được chuyển đổi doanh nghiệp thành Công ty TNHH Một thành viên theo Quyết định số 2948/QĐ-BQP ngày 12/8/2010 của Bộ Quốc phòng với tên gọi là "Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên 756" gọi tắt là "Công ty 756", phiên hiệu quân sự "Nhà máy Z756", tên giao dịch quốc tế là 756 One member Limited liability Company (756. Co., Ltd.), được Nhà nước đầu tư 100% vốn, do BTL Công binh trực tiếp quản lý. Công ty được Bộ Quốc phòng công nhận là doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh theo Quyết định số 2763/QĐ-QP ngày 03/8/2012;

  Nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh

  Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

  Ngành nghề kinh doanh

  Sau khi chuyển đổi Công ty TNHH Một thành viên, Công ty 756 đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300534891, do Sở Kế hoạch đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2010, thay đổi lần thứ nhất ngày 15 tháng 8 năm 2014 gồm 45 ngành nghề kinh doanh, cụ thể:

  Ngành nghề kinh doanh chính:

  Sửa chữa xe máy công binh, công trình; sản xuất phụ tùng xe máy, dây thép gai bùng nhùng; sản xuất kết cấu thép, thiết bị nâng, hạ, bốc xếp, máy xây dựng, máy nông nghiệp, lâm nghiệp và các máy chuyên dụng khác; đóng tàu và cấu kiện nổi;

  Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, bến cảng v.v. Khảo sát, dò tìm, xử lý bom, mìn, vật nổ.

  Ngành nghề kinh doanh phụ trợ

  Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất;

  Kinh doanh vật tư, phụ tùng xe máy, xăng dầu, vật liệu xây dựng, hàng điện máy, công nghệ phẩm; Kinh doanh thương mại, dịch vụ vận tải, kho bãi.

  Cơ cấu tổ chức: Cơ cấu tổ chức, quản lý điều hành của Công ty theo Quyết định số 2948/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng; Gồm:

  Quản lý, điều hành

  Ban quản lý điều hành Công ty: Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc; 03 Phó Giám đốc; Kiểm soát viên và Kế toán trưởng (kiêm Trưởng phòng TC-KT);

  Cơ quan nghiệp vụ gồm 8 phòng: Phòng Kế hoạch, Phòng Kỹ thuật - Công nghệ, Phòng Chính trị, Phòng Xuất nhập khẩu - Thương mại dịch vụ, Phòng Vật tư, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Hành chính - Hậu cần, Phòng KCS;

  Đơn vị thành viên: Gồm 06 phân xưởng và 01 xí nghiệp: Phân xưởng Động cơ, Phân xưởng Tổng thành, Phân xưởng sản xuất lắp ráp, Phân xưởng Cơ khí chế tạo, Phân xưởng Cơ khí kết cấu thép, Xí nghiệp Xây lắp.

  Hiệu quả sản xuất kinh doanh

  TT

  Chỉ tiêu

  Đơn vị

  tính

  Năm 2013

  Năm 2014

  Năm 2015

  1

  Giá trị sản xuất

  Tr. Đồng

  102.593

  64.557

  111.098

  2

  Doanh thu

  Tr. Đồng

  99.836

  60.986

  104.353

  3

  Lợi nhuận trước thuế

  Tr. Đồng

  9.022

  6.453

  5.804

  4

  Lợi nhuận sau thuế

  Tr. Đồng

  6.766

  5.033

  4.527

  5

  Nộp ngân sách Nhà nước

  Tr. Đồng

  10.076

  4.993

  8.261

  6

  Lao động bình quân

  Người

  200

  186

  172

  7

  Thu nhập bình quân

  Ngđ/ng/th

  6.796

  7.076

  7.725

  8

  Vốn Chủ sở hữu

  Tr. Đồng

  84.307

  79.851

  85.629

  9

  Nợ phải trả

  Tr. Đồng

  62.238

  71.231

  202.318

  10

  Tổng tài sản

  Tr. Đồng

  146.545

  151.082

  287.947