• Công ty TNHH MTV Cơ khí Chính xác 11


 • Địa chỉ: Số 284, đường Bà Triệu, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

  Điện thoại: 0373 960 322; 0373 960 023       Fax: 0373 961 608

  Mã số doanh nghiệp: OOPMC

  Vốn điều lệ: 5.511.544.000.000 đồng

  1. Quá trình hình thành và phát triển

  - Quyết định thành lập: Công ty TNHH MTV Cơ khí chính 11 là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh trực thuộc Bộ Quốc phòng, được thành lập theo Quyết định số 501/QĐ1 ngày 01 tháng 3 năm 1957 thành lập Công trường 12 trực thuộc Cục Quân giới làm nhiệm vụ xây dựng xưởng Quân giới 1 (Nhà máy Z1); thành lập lại theo Quyết định số 342-TTg ngày 13 tháng 7 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 123/2003/QĐ-BQP ngày 09 tháng 9 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc sáp nhập Công ty cơ khí 79 vào Nhà máy cơ khí chính xác 11 thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và Quyết định số 975/QĐ-BQP ngày 02 tháng 4 năm 2010 về việc chuyển Nhà máy Cơ khí chính xác 11 thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

  - Ngày thành lập: ngày 19 tháng 3 năm 1957.

  - Tên quân sự: Nhà máy Z111.

  2. Nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh

  2.1. Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

  2.2. Ngành nghề kinh doanh

  Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV, đăng ký thay đổi lần 6, ngày 10/12/2013 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp gồm 36 ngành nghề:

  TT

  Tên ngành

  Mã ngành

  1

  Sản xuất vũ khí và đạn dược

  2520 (Chính)

  2

  Đúc sắt, thép

  2431

  3

  Đúc kim loại màu

  2432

  4

  Sản xuất các cấu kiện kim loại

  2511

  5

  Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại

  2512

  6

  Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại

  2591

  7

  Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

  2592

  8

  Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

  2599

  9

  Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và
  truyền chuyển động

  2814

  10

  Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ
  và động cơ xe

  2930

  11

  Sửa chữa máy móc, thiết bị

  3312

  12

  Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ

  1610

  13

  Sản xuất bao bì bằng gỗ

  1623

  14

  Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; Sản xuất sản phẩm từ tre,
  nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

  1629

  15

  Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại và phi kim loại

  4669

  16

  Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

  810

  17

  Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá

  2396

  18

  Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa
  được phân vào đâu

  2399

  19

  Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao

  2395

  20

  Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

  3320

  21

  Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

  5510

  22

  Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động

  5610

  23

  Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường
  xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

  5621

  24

  Dịch vụ ăn uống khác

  5629

  25

  Xây dựng nhà các loại

  4100

  26

  Xây dựng công trình công ích

  4220

  27

  Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

  4290

  28

  Lắp đặt hệ thống điện

  4321

  29

  Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí

  4322

  30

  Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

  4329

  31

  Hoàn thiện công trình xây dựng

  4330

  32

  Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

  4390

  33

  Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở
  hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

  6810

  34

  Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
  Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng từ đất sét

  3290

  35

  Sản xuất sản phẩm từ Plastic

  2220

  36

  Xuất nhập khẩu hàng hóa công ty sản xuất; nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị dây chuyền công nghệ, nhận chuyển giao công nghệ phục vụ nhiệm vụ của công ty

  Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

   

  3. Cơ cấu tổ chức

  3.1. Cơ cấu tổ chức, quản lý điều hành

  - Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc.

  - Chính ủy Nhà máy kiêm Phó Giám đốc Công ty.

  - Các Phó Giám đốc.

  - Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Tài chính kế toán.

  - Kiểm soát viên.

  - Phòng, ban nghiệp vụ:

  a. Phòng Kế hoạch Kinh doanh.

  b. Phòng Nghiên cứu phát triển.

  c. Phòng Tổ chức Lao động.

  d. Phòng Chính trị.

  đ. Phòng Kỹ thuật Công nghệ.

  e. Phòng Cơ điện.

  f. Phòng Kiểm tra chất lượng sản phẩm.

  g. Phòng Tài chính Kế toán.

  h. Phòng Hành chính Hậu cần.

  i. Ban An toàn

  k. Văn phòng đại diện tại Hà Nội

  - Các đơn vị hạch toán phụ thuộc:

  a. Xí nghiệp I

  b. Xí nghiệp II

  c. Phân xưởng Cơ điện.

  d. Phân xưởng Dụng cụ.

  đ. Phân xưởng Cụm hộp.

  e. Phân xưởng Nhiệt.

  f. Phân xưởng Nòng

  g. Phân xưởng Tổng lắp.

  h. Phân xưởng Gia công cơ khí và nhựa

  4. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất

  TT

  Chỉ tiêu

  Đơn vị tính

  Năm 2013

  Năm 2014

  Năm 2015

  1

  Giá trị sản xuất

  Tr.đồng

  263.687,00

  364.113

  441.481

  2

  Doanh thu

  Tr.đồng

  248.032,76

  356.176,5

  424.888

  3

  Lợi nhuận trước thuế

  Tr.đồng

  9.888,7

  13.570,2

  14.962,9

  4

  Lợi nhuận sau thuế

  Tr.đồng

  7.453,6

  10.619,8

  11.720,3

  5

  Nộp ngân sách nhà nước

  Tr.đồng

  18.733,88

  22.820,6

  28.349,1

  6

  Lao động bình quân

  Người

  958

  1.086

  1.158

  7

  Thu nhập bình quân

  Ngđ/ng/th

  7.499

  7.806

  7.999

  8

  Vốn chủ sở hữu

  Tr.đồng

  3.389.341

  3.878.031,0

  5.000.132

  9

  Nợ phải trả

  Tr.đồng

  263.699

  779.379

  769.429

  10

  Tổng tài sản

  Tr.đồng

  3.653.040

  4.657.410

  5.768.885