• Công ty TNHH MTV Cơ khí Chính xác 25


 • Địa chỉ: Xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

                Điện thoại: 043.8843336                  fax: 043.8840405

                Mã số doanh nghiệp: 0100632595

                Vốn điều lệ: 197.765.000.000 đồng

                I. Khái quát chung quá trình hình thành và phát triển

  Ngày 07 tháng 09 năm 1966, Nhà máy X11 (Nay là Công ty TNHH một thành viên Cơ khí 25  thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - Bộ quốc phòng) chính thức được thành lập theo quyết định số 742/QĐ5 của Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần.  Nhà máy đóng quân trên địa bàn xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước Nhà máy có nhiệm vụ sửa chữa, sản xuất vũ khí trang bị cho quân đội đến nay đã trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành.

              Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tham gia sản xuất kinh tế trong nền kinh tế thị trường  ngày 13 tháng 7 năm 1993 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 348/TTg công nhận Nhà máy là doanh nghiệp cơ khí với tên gọi Nhà máy Cơ khí 25 – Bộ Quốc phòng. Ngày 31/10/2005 Bộ trưởng bộ Quốc phòng ký Quyết định số 175/2005/QĐ-BQP về việc đổi tên Nhà máy Cơ khí 25 thành Công ty Cơ khí 25 thuộc Tổng cục CNQP. Thực hiện Chỉ thị số 75 /2008 CT-BQP ngày 29/5/2008 của Bộ Quốc phòng về việc triển khai thực hiện Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 31/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng giai đoạn 2008-2010. Ngày 02/4/2010 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 976/QĐ-BQP về việc chuyển Công ty Cơ khí 25 thành Công ty TNHH một thành viên Cơ khí 25.

  Công ty TNHH một thành viên Cơ khí 25 /Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng được Bộ Quốc phòng công nhận là doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng an ninh theo quyết định số 2733/QĐ-BQP ngày 03/8/2012 công ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất quốc phòng và sản xuất kinh tế theo chỉ tiêu kế hoạch của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng giao. Thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu, chế thử các loại vũ khí theo quyết định của Bộ Quốc phòng.

              II. Nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh

        1. Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

              2. Ngành nghề kinh doanh

  STT

  Tên ngành

  Mã ngành

  1

  Sản xuất các cấu kiện kim loại

  2511(chính)

  2

  Sản xuất sắt, thép, gang

  2410

  3

  Sản xuất kim loại màu và kim loại quý (trừ vàng)

  2420

  4

  Đúc sắt, thép

  2431

  5

  Đúc kim loại màu (trừ vàng)

  2432

  6

  Sản xuất thùng,  bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại

  2512

  7

  Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm)

  2513

  8

  Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại

  2591

  9

  Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

  2592

  10

  Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng.

  2593

  11

  Sản xuất các sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu.

  Chi tiết:

  - Đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh, nhà ăn;

  2599

  12

  Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển.

  2651

  13

  Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại

  2733

  14

  Sản xuất máy bơm,  máy nén, vòi và van khác

  2813

  15

  Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động

  2814

  16

  Sản xuất thiết bị nâng, hạ và bốc xếp

  2816

  17

  Sản xuất máy thông dụng khác

  2819

  18

  Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại

  2822

  19

  Sản xuất máy luyện kim

  2823

  20

  Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng

  2824

  21

  Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da

  2826

  22

  Sản xuất máy chuyên dụng khác

  Chi tiết: - Máy ép thủy lực, máy là nắn kim loại

  2829

  23

  Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn

  3311

  24

  Sửa chữa máy móc, thiết bị

  3312

  25

  Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học

  3313

  26

  Sửa chữa thiết bị điện

  3314

  27

  Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

  3320

  28

  Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng

  1104

  29

  Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống

  3520

  30

  Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

  Chi tiết:

  -Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

  4719

  31

  Hoạt động thiết kế chuyên dụng

  Chi tiết: - Thiết kế máy móc đặc chủng cho ngành công nghiệp

  7410

  32

  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

  Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

  8299

  33

  (Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật)

  Ngành nghề chưa khớp với hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

   

  3. Cơ cấu tổ chức

        Thực hiện Quyết định số 976/QĐ- BQP ngày 02/4/2010 của Bộ Quốc phòng về việc chuyển Nhà máy Cơ khí 25 thành Công ty TNHH một thành viên Cơ khí 25. Trong đó cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty gồm:

  - Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc; Các phó giám đốc; Kế toán trưởng; Kiểm soát viên; 10 phòng, 09 phân xưởng sản xuất và 01 trường mầm non.

              - Tổng quân số (tính đến ngày 30/6/2016):  765 người

   3.1. Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành:

              - Chủ tịch kiêm giám đốc công ty: 01

  - Chính uỷ kiêm phó Giám đốc hành chính - Hậu cần:  01

  - Phó Giám đốc Kỹ thuật:  01

  - Phó Giám đốc điều độ sản xuất: 01

  - Phó Giám đốc Kinh doanh: 01

  - Kiểm soát viên: 01

  - Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán: 01

  a.  Khối phòng ban nghiệp vụ:

         1. Phòng Kế hoạch – Kinh doanh (B1): 

         Chức năng nhiệm vụ: Là cơ quan tham mưu giúp việc cho Giám đốc trong các lĩnh vực: Xây dựng kế hoạch, chiến lược sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý điều độ sản xuất.

  2. Phòng Tổ chức – Lao động (B2): 

  Chức năng nhiệm vụ:  Là cơ quan tham mưu giúp việc cho Giám đốc trong việc xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy, sắp xếp cơ cấu tổ chức lực lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ, kỷ luật lao động, thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động.

  3. Phòng vật tư:

  Chức năng nhiệm vụ:  Là cơ quan tham mưu giúp việc cho Giám đốc trong việc tổ chức, quản lý, đảm bảo vật tư, vận tải.

  4. Phòng Tài chính - Kế toán: 

  Chức năng nhiệm vụ: Là cơ quan tham mưu giúp việc cho Giám đốc trong việc tổ chức, quản lý giám sát bằng tiền toàn bộ tài sản của đơn vị, chấp hành các chính sách, chế độ, nguyên tắc quản lý tài chính của Nhà nước và quân đội. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty.

         5. Phòng Kỹ thuật – Công nghệ:  

  Chức năng nhiệm vụ: Là cơ quan tham mưu giúp việc cho Giám đốc trong việc: đảm bảo công tác thiết kế, công nghệ kỹ thuật. Nghiên cứu chế thử sản phẩm, xây dựng định mức kỹ thuật ban đầu. Ban hành định mức vật tư, quản lý kho dụng cụ công nghệ, quản lý theo dõi đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

  6. Phòng nghiên cứu phát triển:

  Chức năng nhiệm vụ: Là cơ quan tham mưu giúp việc cho Giám đốc trong việc nghiên cứu phát triển sản phẩm mới

  7. Phòng Cơ điện: 

  Chức năng nhiệm vụ: Là cơ quan tham mưu giúp việc cho Giám đốc trong việc đảm bảo công tác quản lý sửa chữa thiết bị. Quản lý cung cấp các nguồn năng lượng. Bảo dưỡng sửa chữa máy móc thiết bị.

  8. Phòng KCS: 

  Chức năng nhiệm vụ: Là cơ quan tham mưu giúp việc cho Giám đốc trong việc quản lý chất lượng nghiệm thu sản phẩm, thí nghiệm đo lường phân tích mẫu vật tư vật liệu đầu vào.

  9. Phòng Chính trị: 

  Chức năng nhiệm vụ: Là cơ quan tham mưu phụ trách công tác Đảng – công tác Chính trị. Công tác cán bộ, dân vận, bảo vệ.

  10. Phòng Hành chính - Hậu cần: 

  Chức năng nhiệm vụ: Là cơ quan tham mưu giúp việc cho Giám đốc trong việc đảm bảo công tác hành chính, bảo vệ, công tác hậu cần đời sống. Công tác quân y, công tác trường mầm non.

  b. Các phân xưởng phụ thuộc:

              1. Phân xưởng Cơ điện ( A1):  

              Chức năng nhiệm vụ: Đảm bảo thiết bị - Năng lượng, tham gia sản xuất hàng thương phẩm.

              2. Phân xưởng Dụng cụ (A2): 

              Chức năng nhiệm vụ: Đảm bảo sản xuất dụng cụ, trang thiết bị cho sản xuất. Tham gia sản xuất hàng thương phẩm.

              3. Phân xưởng Gia công – áp lực (A3): 

              Chức năng nhiêm vụ: Rèn, dập, nhiệt luyện các chi tiết, xử lý bề mặt kim loại.

              4. Phân xưởng Cơ khí ( A4): 

              Chức năng nhiệm vụ: Sản xuất hàng quốc phòng, sản xuất hàng kinh tế.

              5. Phân xưởng Cơ khí (A5): 

              Chức năng nhiệm vụ: Sản xuất hàng quốc phòng, sản xuất hàng kinh tế.

              6. Phân xưởng Cơ khí ( A6): 

              Chức năng nhiệm vụ: Sản xuất hàng quốc phòng, sản xuất hàng kinh tế.

              7. Phân xưởng Dịch vụ (A7): 

              Chức năng nhiệm vụ: Hoạt động sản xuất nước tinh khiết đóng chai, khí công nghiệp và các hoạt động dịch vụ khác.

              8. Phân xưởng Đúc (A8): 

              Chức năng nhiệm vụ: Đúc các sản phẩm cho quốc phòng, và kinh tế.

              9. Phân xưởng Công nghệ cao ( A9): 

              Chức năng nhiệm vụ: Gia công các chi tiết chính xác cho vũ khí, chế thử các sản phẩm mới. Sản xuất các mặt hàng kinh tế.

  4. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất 

                                                                                                          Triệu đồng

  TT

  Chỉ tiêu

  Đơn vị tính

  Năm 2013

  Năm 2014

  Năm 2015

  1.

  Giá trị sản xuất

  Tr.đồng

  179.392

  173.256

  223.909

  2.

  Doanh thu

  Tr.đồng

  174.111

  153.557

  208.002

  3.

  Lợi nhuận trước thuế

  Tr.đồng

  -5.184

  286

  4.944

  4.

  Lợi nhuận sau thuế

  Tr.đồng

  -5.184

  286

  4.944

  5.

  Nộp ngân sách nhà nước

  Tr.đồng

  4.430

  5.169

  2.050

  6

  Lao động bình quân

  Người

  791

  795

  762

  7.

  Thu nhập bình quân

  Ngđ/ng/th

  5.683.500

  5.369.800

  6.415.300

  8.

  Vốn chủ sở hữu

  Tr.đồng

  180.414

  199.734

  263.490

  9.

  Nợ phải trả

  Tr.đồng

  151.388

  175.099

  328.153

  10.

  Tổng tài sản

  Tr.đồng

  331.803

  374.834

  591.643