• Công Ty TNHH MTV đóng và Sửa chữa tàu Hải Long X46


 • Địa chỉ: Số 108 Phan Đình Phùng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng

  Điện thoại: 0313.841667                    Fax: 0313.841667

  Mã số Doanh nghiệp: 0200109519.

  Vốn Điều lệ: 467.570.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi bảy tỷ, năm trăm bảy mươi triệu đồng). theo Quyết định số 1012/QĐ-BQP ngày 30/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

  Khái quát quá trình hình thành và phát triển:

  Công ty TNHH MTV Đóng và sửa chữa tàu Hải Long tiền thân là Xưởng X46. Năm 1955, Xưởng X46 Hải quân được được thành lập trên cơ sở tiếp quản từ một xưởng đóng tàu của Thực dân Pháp với nhiệm vụ chủ yếu là bảo đảm kỹ thuật cho các ca nô gắn máy cho 02 Thủy đội Sông Lô và Bạch Đằng là lực lượng tiền thân của Hải quân Việt Nam trong cuộc khách chiến chống Mỹ.

  Đến năm 1975, Xưởng X46 được đổi tên thành Nhà máy X46 và trở thành trung tâm đóng mới và sửa chữa tàu của Hải quân khu vực phía Bắc với nhiệm vụ trọng tâm là: sửa chữa định kỳ các loại tàu của Quân chủng Hải quân trong khu vực, sẵn sàng sửa chữa đột xuất, sửa chữa cơ động cho các tàu hải quân theo mệnh lệnh, đóng mới các loại tàu quân sự, tàu chở hàng, tàu công trình, các loại tàu vỏ hợp kim nhôm, vật liệu composite và chế tạo các sản phẩm thử nghiệm cho Quân chủng Hải quân.

  Năm 1993, Nhà máy X46 được Bộ Quốc phòng quy hoạch vào hệ thống doanh nghiệp quân đội với tên doanh nghiệp là Xí nghiệp sửa chữa tàu Hải Long theo Quyết định số 482/QĐ-BQP, được đổi tên thành Công ty Hải Long thuộc Quân chủng Hải quân theo Quyết định số 674/1999/QĐ-BQP ngày 13/5/1999.

  Tháng 7 năm 2010 Công ty Hải Long được Bộ Quốc phòng chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Đóng và sửa chữa tàu Hải Long theo quyết định số 2575/QĐ-BQP với nhiệm vụ chủ yếu bảo đảm kỹ thuật cho các tàu của Hải quân khu vực phía Bắc, sẵn sàng sửa chữa đột xuất, sửa chữa cơ động cho các tàu Hải quân theo mệnh lệnh, đóng mới loại tàu quân sự, tàu chở hàng, tàu công trình, các loại tàu vỏ hợp kim nhôm, vật liệu composite và chế tạo các sản phẩm thử nghiệm cho Quân chủng Hải quân;

  Ngành nghề kinh doanh

  TT

  Tên ngành

  Mã ngành

  1.1

  Đóng tàu và cấu kiện nổi

  3011

  1.2

  Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí

  3012

  1.3

  Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn

  3311

  1.4

  Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)

  3315

  1.5

  Sản xuất các cấu kiện kim loại

  2511

  1.6

  Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại

  2592

   

  Cơ cấu tổ chức quản lý điều hành

  * Chủ tịch công ty( kiêm giám đốc): 01 đ/c

  * Ban Giám đốc: (06 đ/c)

  Giám đốc, PGĐ Chính trị, PGĐ Kinh doanh, PGĐ Kỹ thuật, PGĐ Sản xuất,  PGĐ Quân sự.

  * Kiểm soát viên : 01đ/c

  * Các Phòng chức năng: (09 phòng chức năng)

  09 Phòng chức năng gồm: Chính trị, Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Tổ chức lao động tiền lương, Điều độ sản xuất, Kỹ thuật - Công nghệ, KCS, Vật tư, Tài chính, Hành chính - Hậu cần.

  *Các Phân xưởng + Đội  (07 Phân xưởng + 01 Đội)

  - 07 Phân xưởng gồm: Vỏ tàu, Động lực, Ống, Cơ khí, Điện tàu - Cơ điện, Vũ khí - Khí tài, Đà đốc;

  - 01 Đội xe .

  * Ban dự án : 01 ban.

  Kết quả sản xuất kinh doanh

  STT

  CHỈ TIÊU

  Đơn vị tính

  Thực hiện

  Năm 2013

  Thực hiện

  Năm 2014

  Thực hiện

  Năm 2015

  1

  Giá trị sản xuất

  Tr. đồng

  352.704

  431.700

  477.990

  2

  Doanh thu

  Tr. đồng

  354.088

  402.035

  448.445

  3

  Lợi nhuận trước thuế

  Tr. đồng

  6.069

  6.687

  7.400

  4

  Lợi nhuận sau thuế

  Tr. đồng

  4.552

  5.216

  4.212

  5

  Nộp ngân sách NN

  Tr. đồng

  6.156

  11.352

  12.817

  6

  Lao động bình quân

  Người

  632

  628

  670

  7

  Thu nhập bình quân

  Ngđ/ng/th

  10.832

  11.138

  11.123

  8

  Vốn chủ sở hữu

  Tỷ đồng

  337.431

  351.767

  378.554

  9

  Nợ phải trả

  Tr. đồng

  281.181

  302.502

  224.319

  10

  Tổng tài sản

  Tr. đồng

  618.613

  645.270

  602.874