• Công Ty TNHH MTV Hải Khánh (Z753)


 • Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HẢI KHÁNH

  Địa chỉ: Đường 2/4, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

  Điện thoại: 058.3 831 107                                       fax: 058.3 832 441

  Mã số doanh nghiệp: 4200361586

  Vốn điều lệ: đến ngày 28/7/2016 được cấp là 58.500.000.000 đồng. Bằng chữ: Năm mươi tám tỷ, năm trăm triệu đồng.

  1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển

  - Ngày 23 tháng 8 năm 1975, Tổng Cục Kỹ thuật ra quyết định số 20/QP thành lập B753 tại Căn cứ Cam Ranh; B753 có nhiệm vụ sửa chữa xe-máy, vũ khí phục vụ các nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện cho các đơn vị và xây dựng lực lượng của TCKT;

  - Tháng 12 năm 1978, TCKT quyết định đổi phiên hiệu B753 thành Z753 trực thuộc TCKT;

  - Ngày 30 tháng 8 năm 1979, Bộ Tổng Tham mưu ra quyết định số 668/QĐ-TM điều xưởng Z753 về trực thuộc Quân chủng Hải quân;

  - Ngày 4 tháng 02 năm 1981, Bộ Quốc phòng ra quyết định số 29/QĐ-TM về việc di chuyển Nhà máy Z753 từ Cam Ranh về Nha Trang;

  - Ngày 04 tháng 8 năm 1993, Bộ Quốc phòng ký quyết định số 492/QĐ-QP thành lập Xí nghiệp sửa chữa ô tô Hải Khánh;

  - Ngày 12 tháng 5 năm 1999, Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 649/1999/QĐ-BQP về việc đổi tên Xí nghiệp sửa chữa ô tô Hải Khánh thuộc Quân chủng Hải quân thành Công ty Hải Khánh, Bộ Quốc phòng;

  - Ngày 17 tháng 7 năm 2010, Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 2576/QĐ-BQP chuyển đổi Công ty Hải Khánh thành Công ty TNHH MTV Hải Khánh, Quân chủng Hải quân;

  - Các quyết định, văn bản khác gần đây:

  + Ngày 16 tháng 11 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2057/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách cơ sở công nghiệp quốc phòng, trong đó Công ty TNHH MTV Hải Khánh là cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt;

  + Ngày 03 tháng 8 năm 2012, Bộ trưởng BQP ký Quyết định số 2780/QĐ-BQP công nhận Công ty TNHH MTV Hải Khánh là Doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh;

  + Ngày 27 tháng 11 năm 2014, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 5034/QĐ-BQP công nhận Công ty TNHH MTV Hải Khánh được xếp hạng I;

  + Ngày 02 tháng 4 năm 2013, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 4200361586 (đăng ký thay đổi lần thứ nhất) cho Công ty TNHH MTV Hải Khánh.

  2. Nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh

  2.1. Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

  2.2. Ngành nghề kinh doanh (theo Giấy Chứng nhận ĐKKD số 4200361586 ngày 02/4/2013).

  Công ty hoạt động theo các mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh do Chủ sở hữu công ty giao, bao gồm ngành, nghề kinh doanh chính; ngành, nghề kinh doanh có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh sau đây:

  1. Sản xuất các cấu kiện kim loại (2511);

  2. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu (2399);

  3. Đóng tàu và cấu kiện nổi (3011);

  4. Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí (3012);

  5. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (3315);

  6. Sửa chữa máy móc thiết bị (3311, 3312);

  7. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học (3313);

  8. Sửa chữa thiết bị điện (3314);

  9. Bảo dưỡng, sửa chữa ôtô và xe có động cơ khác (4520);

  10. Bảo dưỡng và sửa chữa môtô, xe máy (4542);

  11. Sản xuất xe có động cơ (2920);

  12. Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại (2592);

  13. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (4659);

  14. Bán buôn kim loại và quặng kim loại (4662);

  15. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp (2816);

  16. Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng (2824);

  17. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (4220; 4390).

  3. Cơ cấu tổ chức

  3.1. Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành

  - Công ty được tổ chức có Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc và các Viên chức quản lý (gồm Chủ tịch kiêm Giám đốc, các Phó Giám đốc Công ty, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng);

  - Ban Giám đốc: 06 người: Giám đốc; Phó Giám đốc chính trị (Chính ủy Nhà máy); Phó Giám đốc sản xuất; Phó Giám đốc Kỹ thuật; Phó Giám đốc kinh doanh; Phó Giám đốc Quân sự (riêng Phó Giám đốc Quân sự không là Phó Giám đốc Công ty);

  - Kiểm soát viên: 01 người (kiểm soát viên chuyên trách do Quân chủng Hải quân bổ nhiệm);

  - Phòng ban nghiệp vụ: 08 Phòng (Phòng Kế hoạch-Điều độ; Phòng Chính trị; Phòng Tổ chức Lao động-Tiền lương; Phòng Kỹ thuật-Công nghệ; Phòng KCS; Phòng Vật tư; Phòng Tài chính và Phòng Hành chính-Hậu cần);

  - Các đơn vị sản xuất: 04 Phân xưởng, 01 Xí nghiệp (Phân xưởng Ô tô-Cơ điện; Phân xưởng Tăng-Thiết giáp; Phân xưởng Vũ khí; Phân xưởng Cơ khí; Xí nghiệp Sửa chữa Tàu-Thuyền);

  - Đơn vị phục vụ sản xuất: Đội xe;

  - Các đơn vị hạch toán phụ thuộc: Công ty không có đơn vị hạch toán phụ thuộc.

  3.2. Các đơn vị thành viên: Công ty không có đơn vị thành viên.

  4. Kết quả sản xuất kinh doanh

  TT

  Chỉ tiêu

  Đơn vị

  tính

  Năm 2013

  Năm 2014

  Năm 2015

  1

  Giá trị sản xuất

  tr.đồng

  76.152

  96.648

  128.545

  2

  Doanh thu

  tr.đồng

  73.438

  86.775

  116.545

  3

  Lợi nhuận trước thuế

  tr.đồng

  2.267

  3.037

  5.232

  4

  Lợi nhuận sau thuế

  tr.đồng

  1.700

  2.369

  4.081

  5

  Nộp Ngân sách nhà nước

  tr.đồng

  570

  671

  1.154

  6

  Lao động bình quân

  người

  188

  200

  238

  7

  Thu nhập bình quân

  ngđ/ng/th

  7.598

  9.333

  11.591

  8

  Vốn chủ sở hữu

  tr.đồng

  68.285

  80.137

  93.341

  9

  Nợ phải trả

  tr.đồng

  20.237

  82.347

  96.352

  10

  Tổng tài sản

  tr.đồng

  91.558

  166.964

  189.694