• Công Ty TNHH MTV Hải sản Trường Sa 129


 • Địa chỉ: Số 1451 - Đường 30/4 - Phường 12- Thành phố Vũng Tàu.    

  Điện thoại:  0643.848315                  Fax:             0643.848767

  Mã số doanh nghiệp: 3500101033.

  Vốn điều lệ: 220.000.000.000 đồng.

  Khái quát quá trình hình thành và phát triển.

  - Quyết định số 327/QĐ-QP ngày 21/09/1992 của Bộ trưởng Quốc phòng về việc đổi tên Công ty 129 thành Công ty Hải sản Trường Sa trực thuộc Tổng công ty Biển Đông - Bộ Tư lệnh Hải quân.

  - Quyết định số 45/TTg ngày 03/11/1992 của Thủ Tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty Hải sản Trường Sa thuộc Quân chủng Hải quân thuộc Bộ Quốc phòng .

  - Quyết định số 412/TTg ngày 19/08/1993 của Thủ Tướng Chính phủ về việc thành lập lại Công ty Hải sản Trường Sa.

  - Ngày 22/7/2010, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 2638/QĐ-BQP về việc chuyển đổi Công ty Hải sản Trường Sa thành Công ty TNHH MTV Hải sản Trường Sa.

  Liên tục trong 21 năm qua, Công ty luôn quán triệt, nhận thức đầy đủ 2 nhiệm vụ Quốc phòng kết hợp với kinh tế, chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của cấp trên tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ Quốc phòng được giao, đồng thời tích cực đầu tư phát triển tìm kiếm thị trường, sản xuất kinh doanh đúng hướng, đúng chức năng, đúng pháp luật, bảo toàn và phát triển vốn; việc làm, đời sống cán bộ công nhân viên luôn được giữ vững và ngày càng được cải thiện.

  Nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh.

  2.1.  Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

  2.2. Ngành nghề kinh doanh.

  - Khai thác thủy sản biển.

  - Nuôi trồng thủy sản biển.

  - Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, xe máy và xe có động cơ khác).

  - Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá.

  - Kho bãi và lưu trữ hàng hoá.

  - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên.

  - Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

  - Bốc xếp hàng hoá.

  - Hoạt động Quốc phòng.

  - Hoạt động an ninh, trật tự an toàn xã hội.

  - Bán buôn nhiên liệu rắn lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.

  - Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh.

  - Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thuỷ sản.

  - Khai thác, xử lý và cung cấp nước.

  3. Cơ cấu tổ chức.

  Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành.

  3.1.1. Ban quản lý Công ty.

  - Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc;

  - Các Phó Giám đốc:

  + Phó Giám đốc - Chính ủy;

  + Phó Giám đốc Kinh tế;

  + Phó Giám đốc Quân sự;

  + Phó Giám đốc Kỹ thuật;

  + Phó Giám đốc;

  + Phó Chính ủy.

  - Kế toán trưởng.

  3.1.2. Các phòng, ban nghiệp vụ (06 phòng ban).

  - Phòng Kế hoạch - Kinh doanh;                           

  - Phòng Tài chính - Kế toán;

  - Phòng Tham mưu;

  - Phòng Chính trị;

  - Phòng Hành chính - Hậu cần;

  - Phòng Kỹ thuật.

  3.1.3. Các đơn vị hạch toán phụ thuộc.

  a) Xí nghiệp Sửa chữa.

  - Trụ sở: Số 1451 - Đường 30/4 - Phường 12 - TP. Vũng Tàu.

  b) Xí nghiệp Sản xuất và Dịch vụ tổng hợp.

  - Trụ sở: Số 1451 - Đường 30/4 - Phường 12 - TP. Vũng Tàu.

  c) Xí nghiệp tàu công ích (Hải đội 922).

  - Trụ sở: Số 1451 - Đường 30/4 - Phường 12 - TP. Vũng Tàu.

  d) Xí nghiệp 921.

  - Trụ sở: Số 1451 - Đường 30/4 - Phường 12 - TP. Vũng Tàu.

  4. Kết quả sản xuất kinh doanh (hợp nhất).

  TT

  Chỉ tiêu

  Đơn vị tính

  Năm 2013

  Năm 2014

  Năm 2015

  1

  Giá trị sản xuất

  Tr.đồng

  176.720

  191.758

  220.274

  2

  Doanh thu

  Tr.đồng

  121.522

  122.743

  131.566

  3

  Lợi nhuận trước thuế

  Tr.đồng

  8.700

  8.402

  9.292

  4

  Lợi nhuận sau thuế

  Tr.đồng

  2.320

  1.802

  2.305

  5

  Nộp ngân sách nhà nước

  Tr.đồng

  6.380

  6.600

  6.987

  6

  Lao động bình quân

  Người

  632

  561

  559

  7

  Thu nhập bình quân

  Ng.đ/ng/th

  9,65

  12,69

  15,40

  8

  Vốn chủ sở hữu

  Tr.đồng

  250.458

  246.705

  249.342

  9

  Nợ phải trả

  Tr.đồng

  14.000

  20.000

  20.000

  10

  Tổng tài sản

  Tr.đồng

  311.077

  325.989

  393.029