• Công ty TNHH MTV Hóa chất 21


 • Địa chỉ: Xã Phú Hộ - Thị xã Phú Thọ - Tỉnh Phú Thọ.

  Điện thoại: 0210.3865.055 Fax: 0210.3865.054.

  Mã số doanh nghiệp: 2 6 0 0 2 0 3 1 8 9.

  Vốn điều lệ: 198.890.000.000 đồng

  Bằng chữ: Một trăm chín mươi tám tỷ tám trăm chín mươi triệu đồng.

  1. Khái quát quá trình phát triển

  Công ty TNHH Một Thành viên Hóa chất 21 là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất hỏa cụ, hỏa thuật, phụ kiện nổ và thuốc nổ phục vụ các ngành công nghiệp khai thác và xây dựng; đồng thời là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam sản xuất các loại pháo hoa và hỏa thuật phục vụ lễ hội trong nước và xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Mỹ và một số nước trong khối ASEAN. Công ty đã vinh dự được hai lần đón danh hiệu Anh hùng: Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân (tháng 12/1989) và Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới (tháng 12/2004). Trong các năm qua cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 đều có việc làm, thu nhập ổn định, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng cao.

  Tiền thân của Công ty TNHH Một Thành viên Hóa chất 21 là Nhà máy Z121 được thành lập ngày 07/9/1966. Năm 1993, theo đề nghị của Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 346/TTg ngày 13/7/1993 về việc thành lập Công ty Hóa chất 21. Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng giai đoạn 2008 – 2010. Ngày 13 tháng 4 năm 2010, Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số 1151/QĐ-BQP về việc chuyển Công ty Hóa chất 21 thành Công ty TNHH một thành viên Hóa chất 21, là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh thuộc Tổng cục CNQP, được Nhà nước đầu tư 100% vốn, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 2

   Hiện nay, Công ty đang đóng quân trên địa bàn 9 xã, 3 huyện thị thuộc tỉnh Phú Thọ và được chia làm 4 khu, mỗi khu cách nhau từ 5 đến 15 km với tổng diện tích 328,6 ha; trụ sở chính của Công ty nằm trên địa bàn xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

  Trong những năm qua, Công ty đạt được nhiều thành tích trong sản xuất kinh doanh. Cán bộ công nhân viên toàn Công ty Với luôn quyết tâm, đoàn kết và thống nhất và tin tưởng trong những năm tới, Công ty sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quân đội ngày càng chính quy, hiện đại.

  2. Nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh

  2.1. Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

  2.2. Ngành nghề kinh doanh

  Theo Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành viên (đăng ký thay đổi lần 4) do phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp ngày 20/11/2014, Công ty TNHH Một Thành viên Hóa chất 21 được phép kinh doanh những ngành nghề sau:

  TT

  Tên ngành

  Mã ngành

  1

  Sản xuất các sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu.

  Chi tiết: Sản xuất thuốc nổ công nghiệp và phụ kiện nổ; sản xuất các loại pháo tín hiệu ánh sáng, màu sắc, âm thanh dùng cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ không gây tiếng nổ.

  2029

  (chính)

  2

  Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại.

  2591

  3

  Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.

  2592

  4

  Sản xuất các cấu kiện kim loại.

  2511

  5

  Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng.

  2593

  6

  Sản xuất các sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu.

  2599

  7

  Xây dựng nhà các loại.

  4100

  8

  Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

  6810

  9

  Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hóa chất khác dùng trong nông nghiệp

  2021

  10

  Sản xuất vũ khí và đạn dược.

  Chi tiết: Sản xuất pháo hoa, đạn súng săn, đạn thể thao.

  2520

  11

  Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

  4933

  12

  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.

  Chi tiết: Nhập khẩu nguyên liệu sản xuất pháo hoa, xuất khẩu pháo hoa và phụ kiện pháo hoa; Nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất: thuốc nổ công nghiệp và phụ kiện nổ; sản xuất các loại pháo tín hiệu ánh sáng, màu sắc, âm thanh dùng cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ không gây tiếng nổ. Thiết kế, lắp đặt, trình diễn và chuyển giao thiết kế, lắp đặt trình diễn pháo hoa.

  8299

  3. Cơ cấu tổ chức

  3.1. Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành

  - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty.

  - Các Phó Giám đốc: 05.

  - Kiểm soát viên.

  - Phòng ban nghiệp vụ: 12 phòng, bao gồm: Phòng Kế hoạch, phòng Tổ chức Lao động, phòng Vật tư, phòng Tài chính, phòng An toàn, phòng Nghiên cứu Phát triển, phòng Kỹ thuật, phòng Cơ điện, phòng Kiểm tra chất lượng sản phẩm, phòng Chính trị, phòng Hành chính hậu cần, phòng Tiêu thụ sản phẩm.

  - Các đơn vị hạch toán phụ thuộc:

  + Xí nghiệp Bộ lửa Liều phóng

  Địa chỉ: Xã Phú Hộ - Thị xã Phú Thọ - Tỉnh Phú Thọ.

  + Xí nghiệp Hỏa cụ

  Địa chỉ: Xã Trung Giáp - Huyện Phù Ninh - Tỉnh Phú Thọ.

  + Xí nghiệp Cơ khí

  Địa chỉ: Xã Phú Hộ - Thị xã Phú Thọ - Tỉnh Phú Thọ.

  + Xí nghiệp sản xuất thuốc nổ và pháo hoa.

  Địa chỉ: Xã Khải Xuân - Huyện Thanh Ba - Tỉnh Phú Thọ.

  4. Kết quả sản xuất kinh doanh

   

  TT

  Chỉ tiêu

  ĐVT

  Năm 2013

  Năm 2014

  Năm 2015

  1

  Giá trị sản xuất

  tr.đồng

  1.064.019

  1.046.560

  1.304.051

  2

  Doanh thu

  "

  1.071.781

  1.029.497

  1.296.129

  3

  Lợi nhuận trước thuế

  "

  67.217

  76.560

  91.250

  4

  Lợi nhuận sau thuế

  "

  53.720

  62.924

  74.747

  5

  Nộp ngân sách Nhà nước

  "

  54.009

  78.794

  80.036

  6

  Lao động bình quân

  người

  3.141

  3.091

  3.096

  7

  Thu nhập bình quân

  ngđ/ng/th

  8.408

  9.034

  10.434

  8

  Vốn chủ sở hữu

  tr.đồng

  234.435

  255.074

  282.431

  9

  Nợ phải trả

  "

  319.143

  704.691

  370.688

  10

  Tổng tài sản

  "

  557.578

  618.478

  987.124