• Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ


 • Địa chỉ: Số 2/198 đường Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

             Điện thoại:     0437558092    Fax: 0437558093

             Mã số doanh nghiệp: 0100107211

             Vốn điều lệ: 115.000.000.000 đồng

  1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển.

  Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ, tiền thân là Xí nghiệp liên hợp Trắc địa Bản đồ, là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập theo quyết định số 09/QĐ-QP ngày 09/01/1990 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trên cơ sở chuyển sang cơ chế hạch toán, các đơn vị trực tiếp sản xuất tư liệu Trắc địa Bản đồ phục vụ Nhà Nước và Quân đội từ năm 1945 đến năm 1990 của Cục Bản đồ-Bộ Tổng tham mưu.

              Năm 1992, Xí nghiệp liên hợp Trắc địa Bản đồ được sắp xếp lại và đổi tên thành Tổng công ty Trắc địa Bản đồ với 6 Công ty, Xí nghiệp thành viên đều là những doanh nghiệp hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân riêng.

              Năm 1996, theo quyết định số 457/QĐ-QP ngày 17/4/1996 của Bộ quốc phòng, Tổng công ty Trắc địa Bản đồ được tổ chức lại thành  Công ty Trắc địa Bản đồ-Bộ Quốc phòng với 9 chi nhánh, Công ty và Xí nghiệp thành viên hạch toán phụ thuộc.

              Ngày 15/9/2003, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có quyết định số 182/2003/QĐ-BQP  xác định lại ngành nghề và tổ chức cho Công ty Trắc địa Bản đồ.

              Ngày 12/8/2010 theo quyết đinh số 2946/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Công ty Trắc địa Bản đồ được chuyển thành Công ty TNHH Một thành viên Trắc địa Bản đồ với 9 chi nhánh, Công ty và Xí nghiệp thành viên hạch toán phụ thuộc.

  2. Nhiệm vụ, nghành nghề kinh doanh.

  2.1. Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

  2.2. Nghành nghề kinh doanh

  Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ là một trong các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Bay chụp ảnh, đo đạc, thành lập bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu và in ấn phẩm các loại. Với một quá trình hoạt động tích cực, những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ đã và đang  phát triển với những ngành nghề:

  - Dịch vụ ảnh hàng không, vũ trụ và các tư liệu địa hình để đo vẽ bản đồ.

              - Đo đạc thành lập bản đồ địa hình, địa chính các loại tỷ lệ.

              - Thành lập bản đồ địa giới hành chính, bản đồ hành chính các loại bản đồ chuyên đề.

              - Xây dựng lưới khống chế toạ độ, độ cao Nhà nước, lưới trọng lực, lưới địa chính các cấp hạng.

              - Tư vấn lập luận chứng kinh tế - kỹ thuật và giám sát các hoạt động về đo đạc bản đồ.

              - Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin đất đai, thông tin địa lý, các hệ thống thông tin chuyên ngành.

              - Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật; Nghiên cứu chuyển giao công nghệ Trắc địa Bản đồ và kỹ thuật liên quan.

              - Cung cấp dịch vụ và các sản phẩm in công nghiệp, bản đồ, sách báo, hộp, bìa, các ấn phẩm khác ...

              - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy vật tư, thiết bị trắc điạ bản đồ; Nhập khẩu vật tư, thiết bị trắc địa bản đồ phục vụ nhiệm vụ của Công ty; Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy trắc địa và thiết bị đo vẽ bản đồ.

              - Thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ viễn thám, GPS, GIS và Viễn thông vệ tinh hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn.

  3. Cơ  cấu tổ chức.

  3.1 Cơ cấu tổ chức quản lý điều hành.

  - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty

              - Phó Giám đốc Công ty

  - Kiểm soát viên

  - Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ bao gồm 7 phòng và 01 Trung tâm:

     + Phòng Kế hoạch tổng hợp

     + Phòng Kỹ thuật Công nghệ

     + Phòng Kiểm tra chất lượng sản phẩm

     + Phòng Tài chính

     + Phòng Tổ chức Lao động

     + Phòng Chính trị

     + Văn phòng

     + Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Kỹ thuật Cứu hộ Cứu nạn

  - Công ty có 6 XN, 01 Chi nhánh hạch toán phụ thuộc và 01 Công ty Liên doanh:

  Xí nghiệp Chụp ảnh Hàng không

  Địa chỉ: Số 2/198 Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Điện thoại: 84 04 37558080        Fax: 84. 04.37558086

  Email: nguyenandinh@yahoo.com

  Xí nghiệp Trắc địa

  Địa chỉ: Số 2/198 Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Điện thoại: 84 04 38232025         Fax: 84 04 37558060

  Email: tracdia.samcom@gmail.com

  Xí nghiệp Phát triển Công nghệ Trắc địa Bản đồ

  Địa chỉ: Số 2/198 Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Điện thoại: 84 04 37558073         Fax: 84 04 37558078

  Email: phatriencongnghe.samcom@gmail.com

  Xí nghiệp Bản đồ I

  Địa chỉ: Đường Xuân Đỉnh, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Điện thoại: 84 0438361348           Fax: 84 0438383814

  Email: bando1.samcom@gmail.com

  Xí nghiệp Bản đồ

  Đà Lạt

  Địa chỉ: số 14 Yersin - TP. Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng

  Điện thoại: 063.826016                Fax: 063.825747

  Email: bandodalat.samcom@gmail.com

  Xí nghiệp Dịch vụ trắc địa bản đồ

  Địa chỉ: Số 6 Phạm Ngũ Lão, Q.Gò Vấp, Hồ Chí Minh

  Điện thoại: 84 0838110058          Fax: 84 0838110564

  Email: dichvu.samcom@gmail.com

  Chi nhánh Miền Nam

  Địa chỉ: Số 2 Cửu Long Q. Tân Bình- TP.HCM

  Điện thoại:    84 069.662424;    84 08.8110058

   Fax: 84 08.8110564

  Công ty liên doanh Sài Gòn Superbowl

   

  Địa chỉ: A43 Trường Sơn, Q.Tân Bình, Hồ Chí Minh

  Điện thoại: 84 088488888           Fax: 84 088458119


  3.2. Các công ty con là công ty TNHH một thành viên 100% vốn công ty mẹ.

  3.3. Các công ty con ( nắm giữ trên 50% vốn điều lệ).

  3.4. Các công ty liên kết ( nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ).

  4. Kết quả sản xuất kinh doanh ( hợp nhất).

  TT

  Chỉ tiêu

  Đơn vị tính

  Năm 2013

  Năm 2014

  Năm 2015

  1

  Giá trị sản xuất

  Tr.đồng

  278.456

  267.613

  278.527

  2

  Doanh thu

  Tr.đồng

  293.976

  281.723

  295.111

  3

  Lợi nhuận trước thuế

  Tr.đồng

  15.520

  14.110

  16.584

  4

  Lợi nhuận sau thuế

  Tr.đồng

  12.291

  11.069

  13.325

  5

  Nộp ngân sách nhà nước

  Tr.đồng

  43.984

  41.509

  41.689

  6

  Lao động bình quân

  Tr.đồng

  863

  833

  812

  7

  Thu nhập bình quân

  Tr.đồng

  8,575

  9,543

  10,586

  8

  Vốn chủ sở hữu

  Tr.đồng

  131.762

  130.018

  127.685

  9

  Nợ phải trả

  Tr.đồng

  212.757

  210.618

  297.070

  10

  Tổng tài sản

  Tr.đồng

  344.520

  340.636

  424.755