• Công Ty TNHH MTV Trường Thành


 • - Địa chỉ: Số 36 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

  - Điện thoại: 043.837.2573                          Fax: 043.837.2573

  - Mã số doanh nghiệp: 0100705469

  - Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng   

  - Tỷ lệ vốn Nhà nước: 100%.

  1. Khái quát về quá trình hình thành và phát triển

  - Được thành lập theo quyết định số: 1575/QĐQP ngày 21/9/1996 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trên cơ sở sáp nhập Xí nghiệp Trường Sơn (Đoàn 88) và Xí nghiệp Thanh Sơn (Xưởng 5), với tên gọi ban đầu là Công ty Trường Thành.

  - Tháng 02/2002, thực hiện Quyết định số: 52/QĐ-BTL ngày 18/2/2002 của Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chuyển nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự về Xưởng Sửa chữa vũ khí thiết bị quân sự (Xưởng 5) trực thuộc Cục Hậu cần kỹ thuật.

  - Tháng 12/2003, thực hiện Quyết định số: 117/2003/QĐ-BQP ngày 09/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tổ chức sáp nhập Công ty Vân Đồn thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh vào Công ty Trường Thành.

  - Tháng 8/2010, thực hiện quyết định số: 2943/QĐ-BQP ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ quốc phòng, Công ty Trường Thành được chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên Trường Thành.

  - Ngày 6/12/2015, Bộ Quốc phòng ra quyết định số 5232/QĐ-BQP v/v cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Trường Thành, đồng thời ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Tổ Giúp việc cổ phần hóa. Đến thời điểm hiện nay, Công ty đang triển khai xác định giá trị doanh nghiệp và xây dựng phương án cổ phần hóa theo quy định.

  -  Hàng năm, Công ty đều hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản trong kế hoạch SXKD do Bộ Tư lệnh giao với mức tăng trưởng khá, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất quốc phòng theo kế hoạch. Phần lớn các công trình phục vụ quốc phòng và dân sinh xã hội đều được Công ty thi công theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn quy định, tổ chức SXKD có lãi, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước giao, chấp hành đúng pháp luật của Nhà nước, quy định của Quân đội, hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thu nộp với Nhà nước.

  2. Ngành nghề kinh doanh

  Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên do Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/12/2010, thay đổi đăng ký lần thứ 3 ngày 13/10/2014, Công ty đăng ký 37 ngành nghề kinh doanh, trong đó:

  - Ngành nghề kinh doanh chính:

  + Xây lắp: Gồm 11 mã ngành cấp 4;

  + Kinh doanh xăng dầu: Gồm 02 mã ngành cấp 4;

  - Hoạt động kinh doanh phụ trợ: Gồm 24 mã ngành cấp 4.

  3. Cơ cấu tổ chức

  3.1. Cơ cấu tổ chức quản lý điều hành

  - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty;

  - Các Phó Giám đốc (02 người);

  - Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán;

  - Kiểm soát viên;

  - Các phòng ban chức năng: 07 phòng, gồm

  + Phòng Kế hoạch;

  + Phòng Tổ chức lao động;

  + Phòng Chính trị;

  + Phòng Kỹ thuật;

  + Phòng Tài chính Kế toán;

  +Phòng Hành chính Hậu cần ;

  + Phòng Quản lý và Phát triển dự án.

  - Các đơn vị, chi nhánh hạch toán phụ thuộc:

  STT

  Tên đơn vị

  Địa chỉ

  Ghi chú

  1

  Xí nghiệp xây lắp 1

  Số 36 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

   

  2

  Xí nghiệp xây lắp 2

  Số 36 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

   

  3

  Xí nghiệp Khảo sát, thiết kế, tư vấn và xây dựng

  Số 36 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

   

  4

  Xí nghiệp Vân Đồn

  Đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh

   

  5

  Chi nhánh Công ty tại TP. HCM

  Số 2, Nguyễn Thái Sơn, phường 3, quận Gò Vấp, TP HCM

   

   

  3.2. Các công ty con là công ty TNHH một thành viên 100% vốn công ty mẹ 

            - Công ty TNHH một thành viên Biên Phòng

            - Địa chỉ: Số 2, Nguyễn Thái Sơn, phường 3, quận Gò Vấp, TP HCM

            - Vốn điều lệ: 1.350.000.000 đồng.

            - Tỷ lệ nắm giữ: 100%.

            - Ngành nghề kinh doanh: Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1200852010 đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 05/12/2012, Công ty TNHH MTV Biên Phòng đăng ký 25 mã ngành kinh doanh cấp 4, trong đó:

  - Ngành nghề kinh doanh chính:

  + Kinh doanh xăng dầu, nhiên liệu: Gồm 03 mã ngành cấp 4;

  + Xây lắp: 04 mã ngành cấp 4.

  - Hoạt động kinh doanh phụ trợ: Gồm 18 mã ngành cấp 4.

  - Từ tháng 5 năm 2014, Công ty Biên Phòng không triển khai các hoạt động kinh doanh xăng dầu nên doanh thu giảm so với năm 2013.

  4. Kết quả sản xuất kinh doanh (hợp nhất)

   

  TT

  Chỉ tiêu

  ĐVT

  Năm 2013

  Năm 2014

   

  Năm 2015

  1

  Giá trị sản xuất

  Tr. đồng

  1.211.202

  808.003

  395.793

  2

  Doanh thu

  Tr. đồng

  1.101.093

  734.548

  395.793

  3

  Lợi nhuận trước thuế

  Tr. đồng

  4.684

  4.417

  5.869

  4

  Lợi nhuận sau thuế

  Tr. đồng

  3.504

  3.433

  4.437

  5

  Nộp ngân sách NN

  Tr. đồng

  7.786

  12.265

  9.776

  6

  Lao động bình quân

  Người

  1.098

  1.020

  1.305

  7

  Thu nhập bình quân

  Ngđ/ng/th

  5.977

  6.645

  6.741

  8

  Vốn chủ sở hữu

  Tr. đồng

  51.290

  53.374

  57.422

  9

  Nợ phải trả

  Tr. đồng

  334.066

  212.459

  282.493

  10

  Tổng tài sản (Nguồn vốn)

  Tr. đồng

  385.287

  265.830

  339.727

  11

  Lợi nhuận được chia/vốn nhà nước