• CTy TNHH MTV Cơ điện và Vật liệu nổ 31


 • Địa chỉ: Tổ dân phố Đại Cát, Phường Bãi Bông, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

  Điện thoại: 0280 3 863 148;                         Fax: 0280 3 863 209.

  Mã số doanh nghiệp: 4600103131;

  Vốn điều lệ: 511.088.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm mười một tỷ không trăm tám mươi tám triệu đồng).

  1.     Khái quát quá trình hình thành và phát triển

  Ngày 12/5/1966, thành lập Công trường 6503 (Quyết định số 422/QĐ ngày 06/5/1966 của Tổng cục Hậu cần, Quyết định số 82/TTg-CN ngày 12/5/1966);

  Ngày 13/7/1993, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Công ty cơ điện và Vật liệu nổ 31 (Quyết định số 351-TTg ngày 13/7/1993);

  Ngày 14/4/2010, Bộ Quốc phòng quyết định chuyển Công ty Cơ điện và Vật liệu nổ 31 thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ điện và Vật liệu nổ 31 (Quyết định số 1164/QĐ-BQP ngày 14/4/2010).

  2.     Ngành nghề kinh doanh

  - Công nghiệp sản xuất các sản phẩm bằng kim loại;

  - Sản xuất vật liệu nổ công nghiệp;

  - Công nghiệp luyện kim màu;

  - Sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ và thực phẩm;

  - Sản xuất và lắp dựng kết cấu thép, cột điện, dầm cầu trục, mạ kẽm;

  - Gia công, sản xuất và xuất khẩu sản phẩm đá xẻ, đá mỹ nghệ;

  - Sản xuất, lắp ráp, kinh doanh máy nông nghiệp và lâm nghiệp;

  - Sản xuất sản phẩm từ plastic;

  - Sản xuất mô hình học cụ bằng kim loại;

  - Xuất, nhập khẩu vật tư, thiết bị, phụ tùng phục vụ các ngành sản xuất của Công ty;

  3.     Cơ cấu tổ chức

  3.1.     Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành

  3.1.1     Chủ tịch Công ty: 01 đồng chí

  3.1.2     Ban Giám đốc: 05 đồng chí

  3.1.3     Kế toán trưởng: 01 đồng chí

  3.1.4     Kiểm soát viên: 01 đồng chí

  3.1.5     Các phòng, ban chức năng: 09 phòng, 02 ban, 01 văn phòng:

  - Phòng Kế hoạch;

  - Phòng Tổ chức Lao động;

  - Phòng Vật tư Kinh doanh;

  - Phòng Tài chính Kế toán;

  - Phòng Kỹ thuật Công nghệ;

  - Phòng Cơ điện;

  - Phòng Kiểm tra chất lượng sản phẩm;

  - Phòng Chính trị;

  - Phòng Hành chính Hậu cần;

  - Ban An toàn;

  - Ban Xe;

  - Văn phòng đại diện tại Hà Nội;

  3.1.6     Các đơn vị hạch toán phụ thuộc

  Xí nghiệp Cơ khí;

  Xí nghiệp Tổng lắp vũ khí;

  Xí nghiệp Vật liệu nổ;

  Xí nghiệp Bao bì - Nhựa.

  4                Kết quả sản xuất kinh doanh

  TT

  Chỉ tiêu

  Đơn vị tính

  Năm 2013

  Năm 2014

  Năm 2015

  1

  Giá trị sản xuất

  Tr.đồng

  816.891

  703.316

  907.847

  2

  Doanh thu

  Tr.đồng

  819.960

  705.465

  912.961

  3

  Lợi nhuận trước thuế

  Tr.đồng

  46.975

  43.184

  56.607

  4

  Lợi nhuận sau thuế

  Tr.đồng

  35.553

  33.994

  44.409

  5

  Nộp ngân sách nhà nước

  Tr.đồng

  38.968

  31.034

  44.745

  6

  Lao động bình quân

  Người

  1.730

  1.700

  1.690

  7

  Thu nhập bình quân

  Ngđ/ng/th

  8.004

  7.183,8

  8.633,7

  8

  Vốn chủ sở hữu

  Tr.đồng

  329.618

  394.463

  443.232

  9

  Nợ phải trả

  Tr.đồng

  392.945

  446.731

  663.250

  10

  Tổng tài sản

  Tr.đồng

  722.213

  861.831

  1.111.456