• Tập đoàn Viễn thông Quân Đội


 • I. Thông tin chính về Tập đoàn:

  Địa chỉ: Số 1, đường Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

            Điện thoại: 04.62556789                    Fax: 04.62996789

            Mã số doanh nghiệp: 0100109106.

            Vốn điều lệ: 111.025 tỷ đồng.

            II. Khái quát quá trình hình thành và phát triển:

   Trong thời kỳ đổi mới đất nước, để đảm bảo thông tin đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng an ninh, ngày 01/6/1989, Tổng Công ty (TCT) Điện tử Thiết bị Thông tin - tiền thân của TCT Viễn thông Quân đội - Viettel được thành lập trực thuộc Binh chủng Thông tin liên lạc, nay là Tập đoàn Viễn thông Quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng.

   Trải qua quá trình ra đời, xây dựng và trưởng thành, Tập đoàn Viễn thông Quân đội đã có những lần tổ chức lại, đổi tên, gắn liền với sự phát triển sau:

   - Ngày 27/07/1993, Bộ trưởng Bộ quốc phòng ra Quyết định số 336/QĐ-QP đổi tên Tổng công ty Điện tử thiết bị thông tin thành Công ty Điện tử thiết bị thông tin thuộc Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc, tên giao dịch quốc tế SIGELCO.

   - Ngày 14/07/1995, Bộ trưởng Bộ quốc phòng Quyết định số 615/QĐ-QP đổi tên Công ty Điện tử thiết bị thông tin thuộc Bộ tư lệnh Thông tin liên lạc thành Công ty Điện tử Viễn thông quân đội, tên giao dịch quốc tế là Viettel.

   - Ngày 29/4/2003, Thủ tướng Chính phủ quyết định số 80/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Quốc phòng giai đoạn 2003 - 2005.

   - Ngày 28/10/2003, Bộ trưởng Bộ quốc phòng Quyết định số 262/2003/QĐ-BQP về việc đổi tên Công ty Điện tử Viễn thông quân đội thành Công ty Viễn thông Quân đội thuộc Binh chủng Thông tin liên lạc; tên giao dịch bằng tiếng Anh là Viettel Corporation, tên viết tắt là Viettel.

   - Ngày 02/03/2005, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 43/2005/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Thành lập Tổng công ty Viễn thông Quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng. Ngày 06/04/2005, Tổng công ty Viễn thông Quân đội được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Công ty Viễn thông Quân đội theo Quyết định số 45/2005/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, là doanh nghiệp do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước và Điều lệ của Tổng công ty.

   - Ngày 14/12/2009, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2078/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án thí điểm thành lập Tập đoàn Viễn thông Quân đội và Quyết định số 2079/QĐ-TTg về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

   - Ngày 25/6/2010, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 978/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội thành Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

            III. Nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh:

            1. Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng:

           2. Ngành nghề kinh doanh:

             - Ngành, nghề kinh doanh chính: Viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh, truyền hình; bưu chính, chuyển phát; nghiên cứu, sản xuất thiết bị, sản phẩm viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông.

             - Ngành, nghề kinh doanh liên quan: Thương mại, phân phối, bán lẻ vật tư, thiết bị, sản phẩm viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông. Tài chính, ngân hàng, bất động sản. Đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở trong nước và nước ngoài của Tập đoàn.

             - Một số ngành, nghề kinh doanh khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ Quốc phòng, trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của Viettel và bảo đảm hiệu quả, không ảnh hưởng đến ngành, nghề kinh doanh chính và ngành, nghề kinh doanh liên quan của Viettel.

            3. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp:

            3.1. Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành:

   Cơ cấu quản lý của Viettel gồm: Tổng giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc là các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ.

  - Phòng ban nghiệp vụ:

  +     Cơ quan Chính trị.

  +     Ban Công nghệ.

  +     Ban Công nghệ thông tin.

  +     Ban Đầu tư.

  +     Ban Đầu tư tài chính.

  +     Ban Kế hoạch.

  +     Ban Kiểm toán nội bộ.

  +     Ban Kinh doanh.

  +     Ban Kỹ thuật.

  +     Ban Kế toán quản trị.

  +     Ban Marketing.

  +     Ban Nghiên cứu sản xuất.

  +     Ban Nghiên cứu và cải tiến quy trình.

  +     Ban Pháp chế.

  +     Ban Quản lý tài sản.

  +     Ban Tài chính - Kế toán.

  +     Ban Tổ chức - Nhân lực.

  +     Ban Truyền thông.

  +     Ban Xây dựng.

  +     Ban Xúc tiến đầu tư nước ngoài.

  +     Thanh tra.

  +     Văn phòng.

   - Các đơn vị hạch toán phụ thuộc công ty mẹ gồm:                 

  + Tổng công ty Viễn thông Viettel.

  + Tổng công ty Mạng lưới Viettel.

  + Công ty Bất động sản Viettel.

  + Công ty Truyền thông Viettel.

  + Học viện Viettel.

  + Viện Nghiên cứu và phát triển Viettel.

  + Viện Hàng không vũ trụ Viettel.

  + Trung tâm Nghiên cứu công nghệ mạng Viettel.

  + Trung tâm An ninh mạng.

  + Trung tâm Công nghệ và quản lý chất lượng phần mềm.

  + Trung tâm Công nghệ thông tin 1.

  + Trung tâm Công nghệ thông tin 2.

  + Trung tâm Công nghệ thông tin 3.

  + Trung tâm Công nghệ thông tin 4.

  + Trung tâm Giải pháp Công nghệ thông tin và viễn thông Viettel.

  + Trung tâm Phần mềm Viettel 1.

  + Trung tâm Phần mềm Viettel 2.

  + Trung tâm Đo lường chất lượng Viettel.

  + Trung tâm Hạ tầng toàn cầu Viettel.

  + Trung tâm Thiết kế toàn cầu Viettel.

  + Trung tâm Nghiên cứu Thiết bị thông minh Viettel.

  + Trung tâm Thể thao Viettel.

  + Trung tâm Không gian mạng.

  + Ban Quản lý các dự án.

  + 63 đơn vị phụ thuộc tại 63 tỉnh/thành phố: Viettel tỉnh/thành phố.

     3.2. Các công ty con là công ty TNHH một thành viên 100% vốn công ty mẹ:

              3.2.1. Công ty TNHH một thành viên Thương mại và xuất nhập khẩu Viettel.

  - Địa chỉ: Số 1 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

  - Vốn điều lệ:         1.410.800.000.000 đồng           Tỷ lệ nắm giữ: 100%

            - Ngành nghề kinh doanh chính: Bán lẻ máy vi tính, thiết bị viễn thông, thiết bị y tế, thiết bị nghe nhìn,...; Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông; Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng, qua bưu điện hoặc internet; Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa; In ấn và dịch vụ liên quan đến in.

  3.2.3.   Công ty TNHH một thành viên Thông tin M1.

            - Địa chỉ: Thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

            - Vốn điều lệ:        413.000.000.000 đồng    Tỷ lệ nắm giữ: 100%

  - Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất thiết bị truyền thông; Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng;…

  3.2.4.   Công ty TNHH một thành viên Thông tin M3.

            - Địa chỉ: Mỹ Chung, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

  - Vốn điều lệ:        657.000.000.000                      Tỷ lệ nắm giữ: 100%

            - Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học; Sản xuất các sản phẩm viễn thông quân sự, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, chuyên dùng phục vụ Quốc phòng, an ninh; Sản xuất trang thiết bị kỹ thuật phục vụ quốc phòng, an ninh….

  3.2.5.   Công ty TNHH một thành viên Đầu tư công nghệ Viettel.

            - Địa chỉ: Nam đại lộ Lê Lợi, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

            - Vốn điều lệ:        200.000.000.000 đồng              Tỷ lệ nắm giữ: 100%

            - Ngành nghề kinh doanh chính: Lập trình phần mềm, hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin.

  3.2.6.   Công ty Viettel America (tại Mỹ).

            - Địa chỉ: 1201 Hays Str., Tallahassee, FL.32301, Florida, Hoa Kỳ

            - Vốn điều lệ:        100.000 đô la Mỹ                     Tỷ lệ nắm giữ: 100%

            - Ngành nghề kinh doanh chính: Cung cấp đầy đủ các dịch vụ đường dài quốc tế, bao gồm nhưng không giới hạn: Cung cấp dịch vụ điện thoại quốc tế; Cung cấp dịch vụ dung lượng kết nối quốc tế; Nghiên cứu phát triển và sản xuất thiết bị.

  3.2.7.   Công ty VTE Technologies Sarl (tại Pháp).

            - Địa chỉ: 13-15 phố Taitbout 75009 Paris

            - Vốn điều lệ:        14.737.644.000 đồng                Tỷ lệ nắm giữ: 100%

            - Ngành nghề kinh doanh chính: Cung cấp dịch vụ và thiết bị viễn thông; Cung cấp giải pháp công nghệ thông tin; Nghiên cứu và phát triển; Sản xuất thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông; Xây dựng mạng lưới viễn thông.

            3.3. Các công ty con (nắm giữ trên 50% vốn điều lệ)     

  3.3.1.   Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel.

            - Địa chỉ: Số 1 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

            - Vốn điều lệ: 181.927.540.000 đồng            Tỷ lệ nắm giữ: 68,07%

            - Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ chuyển phát nhanh, dịch vụ bưu chính, vận tải hàng hóa, hành khách; bán buôn, bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; bán lẻ thiết bị viễn thông; Ủy thác xuất nhập khẩu hàng hóa; Dịch vụ logistic; kinh doanh dịch vụ viễn thông, thương mại điện tử…

  3.3.2.   Tổng công ty cổ phần Đầu tư quốc tế Viettel.

  Địa chỉ: Tầng 39,40 Keangnam Hanoi Landmark Tower, khu E6 KĐT mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

             - Vốn điều lệ:       12.438.112.000.000                  Tỷ lệ nắm giữ: 97,58%

  Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, truyền tải điện; Hoạt động viễn thông khác; Dịch vụ tư vấn quản lý (không bao gồm tư vấn tài chính, luật).

  3.3.3.   Công ty cổ phần Công trình Viettel.

  Địa chỉ: Số 1 Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

             - Vốn điều lệ: 382.510.840.000                            Tỷ lệ nắm giữ: 73,2%

  Ngành nghề kinh doanh chính: Thi công xây dựng, lắp đặt bảo dưỡng trạm viễn thông.

  3.3.4.   Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Viettel.

  Địa chỉ: Số 1 Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

  Vốn điều lệ: 32.000.000.000                        Tỷ lệ nắm giữ: 68,0%

  Ngành nghề kinh doanh chính: Khảo sát thiết kế công trình thông tin, bưu chính viễn thông.

  3.3.5.   Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả.

  Địa chỉ: Km 6, Quốc lộ 18A, P. Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh.

  Vốn điều lệ: 2.000.000.000.000                   Tỷ lệ nắm giữ: 69,0%

  Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất xi măng các loại; Khai thác cát, đá, sỏi, đất sét, nguyên liệu xi măng; Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng; Kinh doanh clinke, thạch cao và xi măng các loại; ....

  3.3.6.   Công ty TNHH hai thành viên Viettel- CHT.

  Địa chỉ: Khu trung tâm, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Km29, đại lộ Thăng Long, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

  Vốn điều lệ: 483.360.000.000 đồng                       Tỷ lệ nắm giữ: 70,0%

  Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ cơ bản IDC; dịch vụ dự án IDC (giải pháp IT, tích hợp hệ thống, tư vấn và thuê ngoài IT, dịch vụ phục hồi hư hỏng); Dịch vụ giá trị gia tăng IDC (lưu trữ tài liệu, sao lưu dữ liệu, cung cấp dữ liệu, quản lý dữ liệu, dịch vụ máy chủ, quản lý ứng dụng,...); dịch vụ internet.

  3.3.7.   Công ty Viettel- Peru.

  Địa chỉ: Cộng hòa Peru.

  Vốn điều lệ: 100.581.416 đô la Mỹ                        Tỷ lệ nắm giữ: 99,99%

  Ngành nghề kinh doanh chính: Đầu tư, xây dựng, vận hành và khai thác dịch vụ viễn thông, thông tin tại Cộng hòa Peru.

  3.4. Các công ty liên kết (nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ):

  3.4.1. Công ty cổ phần Giải pháp thanh toán điện tử và viễn thông ECPAY-EVNT.

  Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Anna, Công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.

  Vốn điều lệ: 50.000.000.000                                  Tỷ lệ nắm giữ: 11,0%

  -    Ngành nghề kinh doanh chính: Cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán; Cung cấp dịch vụ gia tăng trên mạng viễn thông và internet; Đại lý thu cước viễn thông.

  1.4.2.     Công ty cổ phần Vĩnh Sơn.

  Địa chỉ: 13-S1, Khu đô thị Hà Tiên, Xã Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

  Vốn điều lệ: 1.150.000.000.000 đồng                     Tỷ lệ nắm giữ: 39,9%

  Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (kinh doanh bất động sản, dịch vụ môi giới nhà đất, cho thuê văn phòng, nhà ở).

  1.4.3.     Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB).

  Địa chỉ: Số 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

  Vốn điều lệ: 16.311.818.180.000 đồng                   Tỷ lệ nắm giữ: 14,71%

  Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác; Hoạt động dịch vụ tài chính khác (Kinh doanh ngân hàng, kinh doanh trái phiếu và các giấy tờ có giá khác theo quy định của pháp luật…).

  3.4.4. Tổng công ty cổ phần XNK và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX).

  Địa chỉ: Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

  Vốn điều lệ: 4.417.106.730.000                             Tỷ lệ nắm giữ: 21,28%

  -         Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, các công trình thuỷ điện, nhiệt điện, phong điện, điện nguyên tử, đường dây và trạm biến thế điện đến 500 KV, các công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội, khu đô thị, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, công trình ngầm, các công trình văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí, công trình du lịch, khách sạn và các loại công trình công cộng khác; Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản (không bao gồm hoạt động tư vấn về giá đất).