• Tổng Công ty 319


 •         Địa chỉ: Số 63, đường Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

           Điện thoại: 043 8 319 319                                      fax: 043 8 731458

           Mã số doanh nghiệp: 0100108984

           Vốn điều lệ: 920.000.000.000 (Chín trăm hai mươi tỷ đồng).

           1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển

           - Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng tiền thân là Sư đoàn 319 - Quân khu 3, thành lập ngày 07/3/1979 theo Quyết định 231/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Nhiệm vụ ban đầu của Sư đoàn là huấn luyện quân dự bị động viên và chiến sĩ mới bổ sung cho các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc;

           - Năm 1980, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới Bộ Quốc phòng quyết định chuyển nhiệm vụ Sư đoàn sang sản xuất xây dựng kinh tế và lấy tên là Công ty xây dựng 319. Công trình đầu tiên đơn vị đảm nhiệm là tham gia xây dựng các hạng mục của Nhà máy nhiệt điện Phả Lại - Công trình trọng điểm số 1 của Nhà nước ta lúc bấy giờ;

           - Sau khi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên công trường Phả Lại, theo điều động của cấp trên Công ty chuyển địa điểm đóng quân về Thị trấn Gia Lâm - Hà Nội (nay là phường Ngọc Lâm - quận Long Biên - thành phố Hà Nội);

  - Năm 2010, thực hiện Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 31/03/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng giai đoạn 2008 - 2010 và Quyết định số 606/QĐ-BQP ngày 04/03/2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Công ty xây dựng 319 chuyển thành Công ty TNHH một thành viên 319, hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con. Ngày 23/8/2011, Bộ Quốc Phòng có quyết định 3037/QĐ-BQP thành lập Tổng công ty 319 trực thuộc Bộ Quốc phòng trên cơ sở tổ chức lại Công ty TNHH một thành viên 319;

  Trải qua 37 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân uỷ Trung ương,  Bộ Quốc phòng; được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và của Đảng, chính quyền, nhân dân các địa phương, các doanh nghiệp trong và ngoài Quân đội; cùng sự đoàn kết phấn đấu khắc phục khó khăn của cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động trong toàn đơn vị nên Tổng công ty 319 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đơn vị phát triển mạnh, phát triển vững chắc, kinh doanh có hiệu quả cao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đảng uỷ - Ban Giám đốc Tổng công ty luôn quan tâm, chú trọng kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và người lao động tiên tiến, ứng dụng công nghệ hiện đại, thường xuyên đổi mới trang thiết bị, máy móc, nâng cao năng lực quản lý - điều hành, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

           2. Nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh

           a) Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

           b) Ngành nghề kinh doanh

           Hiện nay Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng hoạt động 23 ngành nghề kinh doanh theo Quyết định 2138/QĐ-BQP, ngày 6/6/2015 của Bộ Quốc phòng về việc Quyết định phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty 319 đến năm 2015, chủ yếu là xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông và rà phá bom mìn.

                        

             3. Cơ cấu tổ chức

           a) Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành

           - Hội đồng thành viên: Gồm 05 đồng chí;

           - Ban Giám đốc: Gồm 07 đồng chí;

           - Kiểm soát viên: Gồm 01 đồng chí.

           - Phòng ban nghiệp vụ (Gồm 14 phòng ban chuyên môn, 05 ban quản lý dự án, 06 Ban điều hành xây lắp; 01 Văn phòng đại diện):

           + Phòng Kế hoạch;

           + Phòng Tài chính - Kế toán;

           + Phòng Chính trị;

           + Phòng Hành chính - Hậu cần;

           + Phòng Tổ chức lao động;

           + Phòng Vật tư - Xe máy;

           + Phòng Đầu tư phát triển hạ tầng và Kinh doanh nhà;

           + Phòng Quản lý chất lượng công trình;

           + Phòng Đấu thầu;

           + Phòng Thị trường;

           + Phòng Kiểm toán nội bộ;

           + Phòng Truyền thông - Tiếp thị;

           + Ban Bom, mìn;

           + Ban Tham mưu;

           + Ban quản lý các dự án BOT và BT;

           + Ban quản lý tòa nhà Tổng công ty 319;

           + Văn phòng;

           + Văn phòng đại diện Tổng công ty 319 tại Thành phố Hồ Chí Minh;

           + Các Ban điều hành xây lắp. Ban điều hành xây lắp: 1, 2, 3, 4, 5, 6;

           + Các Ban quản lý dự án: 1, 4, 5, 7.

           - Các đơn vị hạch toán phụ thuộc (Tên đơn vị, địa chỉ)

             + Xí nghiệp 9; địa chỉ: 147 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội;

           + Xí nghiệp Xây lắp 10; địa chỉ: 147 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội;

           + Xí nghiệp 11; địa chỉ: 147 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội;

           + Xí nghiệp 296; địa chỉ: 147 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội;

           + Xí nghiệp xây dựng công trình 319.6; địa chỉ: Số 33B Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội;

           + Xí nghiệp 319.7; địa chỉ: 147 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội;

           + Xí nghiệp 319.8; địa chỉ: Số 33B Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội;

           + Xí nghiệp 319.9; địa chỉ: 147 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội;

           + Chi nhánh Miền Nam; địa chỉ: Số 20 đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh;

           + Chi nhánh BOT 319 Sông Phan; địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận;

           + Chi nhánh Hưng Yên; địa chỉ: BQL Cụm công nghiệp làng nghề Minh Khai, thôn Minh Khai, Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên;

            + Chi nhánh Ban quản lý các dự án đầu tư; địa chỉ: Số 63, đường Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

           b) Các công ty con là công ty TNHH một thành viên 100% vốn công ty mẹ

           - Công ty TNHH một thành viên 29

           + Địa chỉ: Ngõ 73, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội.

           + Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng             Tỷ lệ nắm giữ: 100%

           + Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng

   

             - Công ty TNHH một thành viên 319.1

           + Địa chỉ: Số 33B Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội

           + Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng             Tỷ lệ nắm giữ: 100%

           + Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng

   

             - Công ty TNHH một thành viên 319.2

           + Địa chỉ: 147 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Tp Hà Nội.

           + Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng             Tỷ lệ nắm giữ: 100%

           + Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng

   

             - Công ty TNHH một thành viên 319.3

           + Địa chỉ: 558 Nguyễn Văn Cừ - Quận Long Biên - Tp. Hà Nội

           + Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng             Tỷ lệ nắm giữ: 100%

           + Ngành nghề kinh doanh chính: Vật liệu xây dựng, xây dựng

   

             - Công ty TNHH một thành viên 319.5

           + Địa chỉ: 147 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Tp Hà Nội.

           + Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng             Tỷ lệ nắm giữ: 100%

           + Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng dân dụng

   

             - Công ty TNHH một thành viên Xử lý bom, mìn, vật nổ 319

           + Địa chỉ: 147 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Tp Hà Nội.

           + Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng             Tỷ lệ nắm giữ: 100%

           + Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng

                        

             - Công ty TNHH một thành viên 319 Miền Trung

           + Địa chỉ: Số 34 Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng.

           + Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng             Tỷ lệ nắm giữ: 100%

           + Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng

   

             c) Các công ty con (nắm giữ trên 50% vốn điều lệ)

           - Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại 319 (319 INVEST)

           + Địa chỉ: Số 33B Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội

           + Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng           Tỷ lệ nắm giữ: 51%

           + Ngành nghề kinh doanh chính: Thương mại, dịch vụ

   

             - Công ty Cổ phần Tư vấn, thiết kế và Xây dựng 319

           + Địa chỉ: Số 33B Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội

           + Vốn điều lệ: 11.000.000.000 đồng             Tỷ lệ nắm giữ: 54,55%

           + Ngành nghề kinh doanh chính: Khảo sát thiết kế

   

             - Công ty Cổ phần xây lắp 319

           + Địa chỉ: Số 33B Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội

           + Vốn điều lệ: 7.900.000.000 đồng               Tỷ lệ nắm giữ: 80%

           + Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng

   

             - Công ty cổ phần 319.12

           + Địa chỉ: Số 33B Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội

           + Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng               Tỷ lệ nắm giữ: 60%

           + Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng

   

             - Công ty Cổ phần Đầu tư khoáng sản - than Đông Bắc

           + Địa chỉ: 70 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

           + Vốn điều lệ: 10.200.000.000 đồng             Tỷ lệ nắm giữ: 51%

           + Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh khoáng sản

   

             - Công ty Cổ phần bê tông 319

           + Địa chỉ: 147 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Tp Hà Nội

           + Vốn điều lệ: 15.000.000.000 đồng             Tỷ lệ nắm giữ: 51%

           + Ngành nghề kinh doanh chính: Vật liệu xây dựng

   

             - Công ty Cổ phần Phát triển Nha Trang

             + Địa chỉ: 02 Biệt thự, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

           + Vốn điều lệ: 120.000.000.000                    Tỷ lệ nắm giữ: 51%

           + Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng dân dụng

   

             d) Các công ty liên kết (nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ)

           - Công ty TNHH 2TV BOT Quốc lộ 1A CIENCO4 - TCT319

           + Địa chỉ: Trạm thu phí Hoàng Mai - Phường Quỳnh Thiện - Thị xã Hoàng Mai - tỉnh Nghệ An.

           + Vốn điều lệ: 422.000.000.000 đồng           Tỷ lệ nắm giữ: 49%

           + Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

   

             - Công ty TNHH BOT và BT Quốc lộ 20

           + Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

           + Vốn điều lệ: 555.300.000.000                    Tỷ lệ nắm giữ: 40%

           + Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

                        

             - Công ty TNHH BT Thọ Xuân - Nghi Sơn

           + Địa chỉ: thôn Phú Quý, xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

           + Vốn điều lệ: 492.000.000.000 đồng           Tỷ lệ nắm giữ: 40%

           + Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng

             4. Kết quả sản xuất kinh doanh (hợp nhất)

  TT

  Chỉ tiêu

  Đơn vị

  Năm 2013

  Năm 2104

  Năm 2015

  1

  Giá trị sản xuất

  Tr. đồng

  3.887.690,0

  6.695.000,0

  8.056.000,0

  2

  Doanh thu

  Tr. đồng

  3.830.040,0

  6.400.740,0

  8.431.230,0

  3

  Lợi nhuận trước thuế

  Tr. đồng

  118.877,1

  168.338,3

  169.057,7

  4

  Lợi nhuận sau thuế

  Tr. đồng

  82.583,9

  139.689,1

  119.223,2

  5

  Nộp ngân sách NN

  Tr. đồng

  108.020,0

  138.810,0

  174.210,0

  6

  Lao động bình quân

  Người

  9.715

  12.677

  15.768

  7

  Thu nhập bình quân

  Ngd/ng/th

  7.753

  7.307

  7.831

  8

  Vốn chủ sở hữu

  Tr. đồng

  540.980,9

  823.586,0

  905.414,6

  9

  Nợ phải trả

  Tr. đồng

  4.043.376,8

  6.240.884,3

  8.764.994,9

  10

  Tổng tài sản

  Tr. đồng

  4.584.357,7

  7.064.470,3

  9.670.409,6