• Tổng Công ty Ba Son


 • Địa chỉ trụ sở chính: 02 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

  Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0300523272

  Vốn điều lệ: 850.000.000.0000 đồng

  1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển:

  - Ngày 19/8/1993 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 414/TTg thành lập lại Xí nghiệp Liên hợp Ba Son.

  - Ngày 15/9/2009 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 2735/QĐ-BQP về việc chuyển XNLH Ba Son thành Công ty TNHH MTV hoạt động theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con.

  - Ngày 18/7/2014 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 2709/QĐ-BQP về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Ba Son hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con.

  2. Nhiệm vụ, Ngành, nghề kinh doanh

  2.1. Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

  2.2. Ngành nghề kinh doanh: (theo giấy đăng ký kinh doanh)

  TT

  Tên ngành

  Mã ngành

  1

  Đóng tàu và cấu kiện nổi

  Chi tiết: Đóng mới và sửa chữa tàu thuỷ

  3011

  2

  Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp

  Chi tiết: Sản xuất thiết bị nâng, hạ và bốc xếp

  2816

  3

  Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm)

  2513

  4

  Tái chế phế liệu

  Chi tiết: tái chế phế liệu kim loại

  3830

  5

  Sửa chữa máy móc thiết bị

  3312

  6

  Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

  Chi tiết: Khai thác cát

  0810

  7

  Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

  4652

  8

  Bán buôn kim loại và quặng kim loại

  Chi tiết: bán buôn kim loại

  4662

  9

  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

  4659

  10

  Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

  Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại và phi kim loại

  4669

  11

  Bán lẻ hàng hoá khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

  Chi tiết: bán lẻ phế liệu, phế thải kim loại và phi kim loại. Bán lẻ thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông. Bán lẻ kim loại, vật liệu điện

  4773

  12

  Hoạt động thiết kế chuyên dụng

  (trừ thiết kế công trình xây dựng)

  7410

  13

  Kiểm tra và phân tích kỹ thuật

  7120

  14

  Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

  Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

  6810

  15

  Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

  Chi tiết: Vận tải hàng hoá bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)

  4933

  16

  Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

  Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hoá trong kho ngoại quan

  5210

  17

  Bốc xếp hàng hoá

  Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa cảng biển, cảng sông

  5224

  18

  Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ

  Chi tiết: Chế biến gỗ

  1610

  19

  Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế

  Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ

  3100

  3. Cơ cấu tổ chức

  3.1. Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành

  - Hội đồng thành viên: 07 người

  + Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc: 01

  + Uỷ viên HĐTV: 06 (kiêm nhiệm)

  - Ban Tổng giám đốc: 07 người

  - Kiểm soát viên: 01 người

  - Phòng ban nghiệp vụ: 11 phòng ban

  Văn phòng, Phòng KCS, Phòng Chính trị, Phòng TCKT, Phòng TCLĐ, Phòng Kỹ thuật, Phòng An toàn, Phòng KHSX, Phòng Vật tư, Phòng Động lực TB, Phòng Thiết kế CN

  - Đơn vị phụ thuộc: 13 Đơn vị

  XN Động cơ, XN Vỏ tàu, XN Rèn đúc, XN Cơ khí, XN Ống, XN Mộc, XN Ụ đốc, XN Vận chuyển, XN VK-ĐT, XN Đóng tàu M, XN Cái Mép, Nhà khách – Dịch vụ, Chi nhánh Vũng Tàu.

  3.2. Các công ty con là công ty TNHH MTV 100% vốn công ty mẹ

  - Công ty TNHH MTV Hải Minh

  Địa chỉ: 1042 Huỳnh Tấn Phát, Phú Xuân, Nhà Bè, TP HCM

  Vốn điều lệ: 146.151.000.000 đồng

  Ngành nghề kinh doanh chính: Đóng mới và sửa chữa các loại tàu vỏ thép, hợp kim nhôm, gỗ, vật liệu phi kim loại (trừ thiết kế phương tiện vận tải) 

  - Công ty TNHH MTV Sơn Hải Âu

  Địa chỉ: KP7, Phường Long Bình, TP Biên Hoà, Đòng Nai

  Vốn điều lệ: 27.000.000.000 đồng

  Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự, SX mực in và ma tít

  4. Kết quả sản xuất kinh doanh (hợp nhất)

  TT

  Chỉ tiêu

  ĐV tính

  Năm 2013

  Năm 2014

  Năm 2015

  1

  Giá trị sản xuất

  Tr.đồng

  2.817.832,7

  4.661.181,98

  4.920.780,76

  2

  Doanh thu

  Tr.đồng

  2.937.615,9

  3.376.595,19

  3.664.450,78

  3

  Lợi nhuận trước thuế

  Tr.đồng

  69.767,7

  75.980,28

  70.897,54

  4

  Lợi nhuận sau thuế

  Tr.đồng

  53.106,9

  61.000,38

  55.210,34

  5

  Nộp ngân sách nhà nước

  Tr.đồng

  123.872,7

  130.762,05

  147.359,83

  6

  Lao động bình quân

  Tr.đồng

  2.218

  2300

  2.225

  7

  Thu nhập bình quân

  Tr.đồng

  9.996,5

  10.732,2

  11.124,1

  8

  Vốn chủ sở hữu

  Tr.đồng

  1.072.327

  1.079.527,3

  1.137.044,67

  9

  Nợ phảỉ trả

  Tr.đồng

  7.540.433,37

  5.629.486,65

  5.260.007,56

  10

  Tổng tài sản

  Tr.đồng

  8.623.451,76

  6.725.281,4

  6.501.756,6