• Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế


 • Tên công ty: Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Hợp tác kinh tế

  Địa chỉ: Số 187, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

  Điện thoại             : 0383 558558                Fax: 0383 558888

  Mã số thuế            : 2900324716

  Vốn điều lệ           : 750 tỷ đồng

  1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển.

  Tổng công ty hợp tác kinh tế được thành lập từ năm 1985, đến nay Công ty mở rộng quy mô sản xuất, đa dạng ngành nghề sản xuất, lĩnh vực kinh doanh. Hàng năm nộp ngân sách Nhà nước hàng trăm tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động. Trong quá trình hoạt động Công ty đã có một số chuyển đổi nổi bật như sau:  

  - Quyết định số 70/2004/QĐ-TTg ngày 28/04/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm chuyển Công ty Hợp tác kinh tế sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.

  - Quyết định số 90/2004/QĐ-BQP ngày 19/06/2004 của Bộ trưởng Bộ quốc phòng về việc chuyển công ty Hợp tác kinh tế sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.  

  - Quyết định số 417/QĐ-BQP ngày 09/02/2010 của Bộ trưởng Bộ quốc phòng về việc chuyển công ty Hợp tác kinh tế thành công ty TNHH một thành viên – Tổng công ty Hợp tác kinh tế hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con.  

  2. Nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh.

  2.1 Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

  2.2 Ngành nghề kinh doanh:

            - Xây dựng các công trình

            - Khảo sát, dò tìm, xử lý bom mìn vật nổ

            - Khảo sát, thiết kế công trình và tư vấn xây dựng

            - Kinh doanh bất động sản

            - Khai thác, chế biến mua bán khoáng sản

            - Sản xuất gạch ngói, vật liệu xây dựng

            - Trồng và bảo vệ rừng, khai thác, chế biến lâm sản

            - Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa và quốc tế, dịch vụ khách sạn và các dịch vụ du lịch khác

  - Trồng cao su, chế biến kinh doanh mủ cao su và sản phẩm từ mủ cao su

  - Các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh khác pháp luật không cấm.

  3. Cơ cấu tổ chức

  3.1 Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành

            - Hội đồng thành viên

            - Ban Tổng giám đốc

            - Kiểm soát viên

            - Phòng ban nghiệp vụ

                     + Phòng chính trị

                     + Văn phòng

                     + Phòng Tổ chức - Lao động

                     + Phòng Kế hoạch - Thị trường

                     + Phòng Tài chính - Kế toán

                     + Phòng Cơ sở

                     + Phòng Đầu tư phát triển

                     + Phòng Công nghệ - Kỹ thuật

  - Các đơn vị hạch toán phụ thuộc

                     + Xí nghiệp xây dựng COECCO

                     Địa chỉ: Km1 – Lê Viết Thuật – Hưng Lộc – Tp Vinh – Nghệ An

                     + Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Hồng Lam

                     Địa chỉ: Xã Xuân Hồng – huyện Nghi Xuân – tỉnh Hà Tĩnh

                     + Xí nghiệp rà phá bom mìn vật nổ

                     Địa chỉ: Số 187 Lê Duẩn – Tp Vinh – Nghệ An

                     + Xí nghiệp Lam Hồng

                     Địa chỉ: Số 29 Phan Đăng Lưu – Tp Vinh – Nghệ An

  3.2 Các công ty con là công ty TNHH một thành viên 100% vốn công ty mẹ

  3.2.1 Công ty TNHH một thành viên Khoáng sản và Luyện kim Viêng chăn

  Địa chỉ: Số 187 Lê Duẩn – Tp Vinh – Nghệ An

  Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng      Tỷ lệ nắm giữ: 100%

  Ngành nghề kinh doanh chính: Thăm dò, khảo sát, khai thác và chế biến kinh doanh khoáng sản. Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp giao thông, thủy lợi thủy điện. Đầu tư hạ tầng nông nghiệp, nông thôn.

  3.2.2 Công ty xây dựng COECCO Lào

  Địa chỉ: 32 Bản Xa Vàng – Xay Tha Ni – Viêng Chăn – CHDCND Lào

  Vốn điều lệ: 34.738.153.603 đồng      Tỷ lệ nắm giữ: 100%

  Ngành nghề kinh doanh chính: Khảo sát thiết kế công trình, và tư vấn xây dựng. Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp. Thi công các công trình giao thông, thủy lợi, đường dây và trạm biến áp.

  3.2.3 Công ty khoáng sản COECCO

  Địa chỉ: Bản Na Đôn, huyện Thà Khẹc, Khăm Muồn – CHDCND Lào

  Vốn điều lệ: 23.359.889.359 đồng      Tỷ lệ nắm giữ: 100%

  Ngành nghề kinh doanh chính: Thăm dò, khảo sát, khai thác và chế biến khoáng sản. Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng.

  3.2.4 Công ty phát triển Miền núi

  Địa chỉ: Bản Thông Pơ, Mường Mọc, Xiêng khoảng, CHDCND Lào

  Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng      Tỷ lệ nắm giữ: 100%

  Ngành nghề kinh doanh chính: Phát triển kinh tế Nông lâm. Chế biến Nông Lâm Sản. Xây dựng các công trình giao thông, công trình dân dụng và công nghiệp.

  3.3 Các Công ty con (nắm giữ trên 50% vốn điều lệ)

  3.3.1 Công ty Cổ phần nhựa & Bao bì Vinh 

  Địa chỉ: Số 18, Phong Đình Cảng, P. Bến Thủy, Tp Vinh – Nghệ An

  Vốn điều lệ: 29.999.890.000 đồng      Tỷ lệ nắm giữ: 50,96 %

  Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất bao bì PP, PE, bao phân bón, bao Xi măng các loại.

  3.3.2 Công ty Cổ phần Sông Đà Trường Sơn 

  Địa chỉ: Xã Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu, Nghệ An

  Vốn điều lệ: 11.000.000.000 đồng      Tỷ lệ nắm giữ: 56,7%

  Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác và chế biến khoáng sản

  3.3.3 Công ty Cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim – Hà Tĩnh 

  Địa chỉ: Xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

  Vốn điều lệ: 12.688.200.000 đồng      Tỷ lệ nắm giữ: 51,23%

  Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất nước khoáng các loại từ nước khoáng thiên nhiên và kinh doanh dịch vụ du lịch.

  3.3.4 Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su COECCO 

  Địa chỉ: Nậm Thon, Pắckađinh, Bô ly khăm xay, CHDCND Lào.

  Vốn điều lệ: 160.000.000.000 đồng    Tỷ lệ nắm giữ: 73,32%

  Ngành nghề kinh doanh chính: Trồng, khai thác và chế biến mủ cao su

  3.3.5 Công ty Cổ phần gạch ngói 30/4 

  Địa chỉ: Xã Thanh Khai, Thanh Chương, Nghệ An

  Vốn điều lệ: 15.097.500.000 đồng      Tỷ lệ nắm giữ: 51%

  Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất gạch xây dựng

  3.2.6 Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn

  Địa chỉ: Số 187 Lê Duẩn – Tp Vinh – Nghệ An

  Vốn điều lệ: 13.000.000.000 đồng      Tỷ lệ nắm giữ: 51%

  Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng, lữ hành quốc tế và nội địa, ngâm tắm nước khoáng nóng và các dịch vụ du lịch khác.

  3.4 Công ty liên kết (nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ)

  3.4.1 Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu (AMC) 

  Địa chỉ: Khu công nghiệp Nam Cấm Nghệ An

  Vốn điều lệ: 28.500.000.000 đồng      Tỷ lệ nắm giữ: 40%

  Ngành nghề kinh doanh chính: Bột đá vôi trắng siêu mịn

  3.4.2 Công ty Cổ phần Vận tải Thương mại 85 

  Địa chỉ: Cụm công nghiệp Hưng Lộc, Tp Vinh, Nghệ An

  Vốn điều lệ: 10.000.000 đồng             Tỷ lệ nắm giữ: 25%

  Ngành nghề kinh doanh chính: Vận chuyển, bốc xếp hàng hóa nội địa, quốc tế. Kinh doanh thương mại.

  4. Kết quả sản xuất kinh doanh (hợp nhất): 

  TT

  Chỉ tiêu

  Đvt

  Năm 2013

  Năm 2014

  Năm 2015

  1

  Doanh thu

  Tr.đ

  2.361.523

  2.151.283

  2.104.813

  2

  Lợi nhuận trước thuế

  Tr.đ

  87.212

  93.387

  92.391

  3

  Lợi nhuận sau thuế

  Tr.đ

  69.490

  75.343

  78.176

  4

  Nộp NSNN

  Tr.đ

  249.875

  241.374

  236.299

  5

  Lao động BQ

  Ng

  2.619

  2.440

  2.423

  6

  Thu nhập BQ

  đ/ng/th

  7.042.703

  8.337.014

  7.629.491

  7

  Vốn chủ sở hữu

  Tr.đ

  543.163

  566.166

  580.045

  8

  Nợ phải trả

  Tr.đ

  1.494.361

  1.190.306

  1.001.959

  9

  Tổng tài sản

  Tr.đ

  2.198.737

  1.912.389

  1.795.627