• Tổng Công Ty Kinh tế Kỹ thuật CN Quốc phòng


 • Địa chỉ: Số 102 Phố Kim Mã Thượng, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

  Điện thoại: 04.3.8325377          Fax: 04.38327710

  Mã số doanh nghiệp: 0100283055

  Vốn điều lệ: 500.000.000.000đồng (Năm trăm tỷ đồng)

  1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển

  Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng được thành lập theo Quyết định số 3035/QĐ-BQP ngày 23/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật CNQP hoạt động theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con trên cơ sở tổ chức lại Công ty TNHH một thành viên Vật tư công nghiệp quốc phòng.

  2. Nhiệm vụ, nghành nghề kinh doanh

  2.1. Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

  2.2. Ngành nghề kinh doanh

  TT

  Tên ngành

  Mã ngành

  1

  Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động việc làm

  7810

  2

  Giáo dục nghề nghiệp

  Chi tiết: Đào tạo nghề

  8532

  3

  Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

  Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư

  6619

  4

  Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

  Chi tiết:

  - Lắp đặt chuyển giao công nghệ;

  - Biên, phiên các ngoại ngữ sang tiếng Việt và ngược lại

  7490

  5

  Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

  Chi tiết: Tư vấn bất động sản

  6820

  6

  Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

  6810

  7

  Lắp đặt hệ thống điện

  4321

  8

  Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí

  Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước

  4322

  9

  Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

  Chi tiết: Xây dựng công trình đường bộ

  4210

  10

  Xây dựng công trình công ích

  4220

  11

  Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

  Chi tiết: Đại lý bán lẻ xăng dầu, than mỏ, chất đốt

  4661

  12

  Bán buôn kim loại và quặng kim loại

  Chi tiết: Bán buôn quặng kim loại

  4662

  13

  Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

  Chi tiết: Kinh doanh vật liệu xây dựng

  4752

  14

  Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

  Chi tiết:

  - Sản xuất vật liệu xây dựng;

  - Sản xuất kinh doanh vật liệu nổ, phụ kiện nổ (theo giấy phép);

  - Sản xuất vật tư phụ tùng xe quân sự;

  - Hợp tác liên doanh sản xuất vũ khí, trang bị quân sự (theo giấy phép)

  - Chế tạo, sản xuất kinh doanh các thiết bị phụ tùng, sản phẩm cơ khí

  3290

  15

  Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

  Chi tiết: Sản xuất giấy, bột giấy, hòm hộp, bao bì và sản phẩm bằng giấy

  1701

  16

  Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa

  Chi tiết: Sản xuất hòm hộp, bao bì và sản phẩm bằng giấy

  1702

  17

  Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

  Chi tiết: Lắp đặt thiết bị

  3320

  18

  Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

  Chi tiết:

  - Sản xuất các sản phẩm bằng gỗ;

  - Sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ, hòm hộp

  1629

  19

  Sản xuất sản phẩm từ plastic

  Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm bằng nhựa

  2220

  20

  Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ

  Chi tiết: Chế biến gỗ

  1610

  21

  Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

  Chi tiết:

  - Kinh doanh vật tư thiết bị tồn đọng và thanh xử lý;

  - Kinh doanh vật tư, thiết bị, sản phẩm phục vụ sản xuất công nghiệp quốc phòng và kinh tế bao gồm: vật liệu nổ công nghiệp; vật tư sản xuất quốc phòng và kinh tế, tư liệu tiêu dùng xe; xe, máy; hàng điện, điện lạnh, hàng dân dụng; nông, lâm, hải sản (trừ lâm sản nhà nước cấm)

  4669

  22

  Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

  Chi tiết: Công nghiệp sản xuất các sản phẩm bằng kim loại và phi kim loại

  2599

  23

  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

  Chi tiết:

  - Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, sản phẩm phục vụ sản xuất công nghiệp quốc phòng và kinh tế bao gồm: vật liệu nổ công nghiệp; vật tư sản xuất quốc phòng và kinh tế, tư liệu tiêu dùng xe; xe, máy; hàng điện, điện lạnh, hàng dân dụng; nông, lâm, hải sản (trừ lâm sản nhà nước cấm);

  - Xuất nhập khẩu thiết bị, dụng cụ y tế;

  - Nhập khẩu vũ khí, trang bị phục vụ cho lĩnh vực quân sự (chỉ hoạt động khi được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền);

  - Xuất khẩu các sản phẩm do nhà máy công nghiệp quốc phòng sản xuất

  - Xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh công cụ hỗ trợ.

  8299

  24

  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

  Chi tiết: Kinh doanh thiết bị, dụng cụ y tế

  4659

  25

  Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

  Chi tiết:

  - Được sử dụng vật liệu nổ công nghiệp vào nhiệm vụ dịch vụ nổ mìn tại các công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện, khai thác khoáng sản, khai thác đá đối với các đơn vị được phép sử dụng vật liệu nổ có nhu cầu sử dụng dịch vụ nổ mìn trong phạm vi cả nước (theo giấy phép);

  - Tiến hành nổ mìn và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp tại các công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện, mỏ khoáng sản, mỏ đá phục vụ sản xuất xi măng, vật liệu xây dựng mà công ty trúng thầu làm dịch vụ nổ mìn công nghiệp (theo giấy phép).

  4390

  26

  Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

  Chi tiết: Vận tải thuốc nổ công nghiệp và hàng hóa

  4933

  27

  Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

  Chi tiết: Dịch vụ kho bãi

  5210

  28

  Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

  Chi tiết:

  - Giám sát thi công xây dựng: Loại công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, lĩnh vực chuyên môn giám sát: xây dựng và hoàn thiện

  - Khảo sát; dò tìm, xử lý bom, mìn, vật nổ;

  - Dịch vụ tư vấn, giám sát ảnh hưởng nổ mìn, chấn động và tai biến địa chất;

  7110

  29

  Cung ứng và quản lý nguồn lao động

  Chi tiết: Xuất nhập khẩu lao động và chuyên gia

  7830

  30

  Xây dựng nhà các loại

  4100

  31

  Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

  Chi tiết: Tư vấn du học (đưa người ra nước ngoài học tập)

  8560

  32

  Sửa chữa máy móc, thiết bị

  Chi tiết: Sửa chữa phòng đặt máy móc thiết bị y tế

  3312

  33

  Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

  Chi tiết: Lắp đặt thang máy, cầu thang tự động, các loại cửa tự động.

  (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)

  4329

           

            3. Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành

            3.1. Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành:

  a) Hội đồng thành viên.

  b) Chủ tịch Hội đồng thành viên

  c) Tổng giám đốc.

  d) Các Phó Tổng giám đốc.

  đ) Kiểm soát viên.

  e) Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán.

  f) Các phòng nghiệp vụ và kinh doanh của cơ quan Tổng công ty:

  - Phòng Kế hoạch

  - Phòng Chính trị

  - Phòng Tổ chức - Lao động

  - Phòng Tài chính - Kế toán

  - Phòng Kỹ thuật - An toàn

  - Văn phòng

  - Phòng Hậu cần

  - Phòng Marketing

  - Phòng Xuất nhập khẩu 1

  - Phòng Xuất nhập khẩu 2

  - Phòng Xuất nhập khẩu 3

  - Phòng Xuất nhập khẩu 4

  - Phòng Xuất nhập khẩu 5

  - Phòng Kinh doanh và Phát triển dự án Quân Binh chủng

  - Phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu Vật liệu nổ công nghiệp

  - Văn phòng đại diện khu vực Miền Trung

  - Văn phòng đại diện khu vực Miền Nam

            i) Các đơn vị hạch toán phụ thuộc:

  - Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp.

  Địa chỉ: số 102 Phố Kim Mã Thượng, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

  - Công ty Đào tạo nghề, Xuất nhập khẩu lao động.

  Địa chỉ: số 16, ngõ 92, đường Nguyễn Sơn, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

  - Công ty T622.

  Địa chỉ: xóm Kim Mỹ, xã Nghi Ân, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

  - Xí nghiệp Lam Kinh.

  Địa chỉ: Xã Đông Cường, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.

  - Xí nghiệp 197.

  Địa chỉ: Đường K2, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

  3.2. Các Công ty con là Công ty TNHH một thành viên 100% vốn công ty mẹ:

  3.2.1. Công ty TNHH một thành viên Vật tư kỹ thuật công nghiệp quốc phòng.

  - Địa chỉ: Số 198A, đường 3/2, phường 12, quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

  - Vốn điều lệ: 30.331.000.000 đồng (Ba mươi tỷ, ba trăm ba mốt triệu đồng Việt Nam).

  - Ngành nghề kinh doanh:

  1. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

  2. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh (không hoạt động tại trụ sở)

  3. Sản xuất bao bì bằng gỗ (không hoạt động tại trụ sở)

  4. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (không hoạt động tại trụ sở)

  5. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

  6. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

  7. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (không hoạt động tại trụ sở)

  8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (trừ bán buôn phế liệu, phế thải, thuốc trừ sâu).

  9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

  10. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.

  11. Đại lý bán lẻ xăng dầu, than mỏ, chất đốt.

  3.2.2. Công ty TNHH một thành viên Sản xuất Kinh doanh tổng hợp.

  - Địa chỉ: Số 92/3, đường Nguyễn Sơn, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

  - Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng Việt Nam).

  - Ngành nghề kinh doanh:

  1. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác;

  2. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan;

  3. Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ quặng uranium và thourium);

  4. Bán buôn hóa chất công nghiệp như: aniline, mực in, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hóa học, chất mầu, nhựa tổng hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sô đa, muối công nghiệp, axit và lưu huỳnh;

  5. Bán buôn máy móc thiết bị khác

  6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;

  7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

  Chi tiết: Bán buôn dụng cụ y tế;

  8. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng

  Chi tiết: Sản xuất thiết bị và dụng cụ y tế;

  9. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

  Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh;

  10. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;

  11. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

  Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác (không bao gồm kinh doanh bất động sản);

  12. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

  Chi tiết: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ;

  13. Sản xuất bao bì bằng gỗ;

  14. Sản xuất máy thông dụng khác;

  15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

  3.2.3. Công ty TNHH một thành viên T608

  - Địa chỉ: Số 467 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội.

  - Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng Việt Nam).

  - Ngành nghề kinh doanh:

  1. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

  2. Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác.

  3. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dung gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh.

  4. Sửa chữa máy móc, thiết bị.

  5. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy.

  6. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.

  7. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh.

  8. Sản xuất các cấu kiện kim loại.

  9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

  3.2.4. Công ty TNHH một thành viên Cơ khí Z179.

   - Địa chỉ: Km12, quốc lộ 1A, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội

  - Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng Việt Nam).

  - Ngành nghề kinh doanh:

  1. Sản xuất sắt, thép, gang.

  2. Sản xuất kim loại màu và kim loại quý.

  3. Đúc sắt thép.

  4. Đúc kim loại màu.

  5. Sản xuất các cấu kiện kim loại.

  6. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng.

  7. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại.

  8. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.

  9. Sản xuất các sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu.

  4. Kết quả sản xuất kinh doanh (hợp nhất)

  TT

  Chỉ tiêu

  ĐVT

  Năm 2013

  Năm 2014

  Năm 2015

  1

  Giá trị sản xuất

  Triệu đồng

  461.498

  532.720

  539.130

  2

  Doanh thu

  Triệu đồng

  2.298.386

  2.516.250

  3.128.829

  3

  Lợi nhuận trước thuế

  Triệu đồng

  31.400

  40.447

  45.211

  4

  Lợi nhuận sau thuế

  Triệu đồng

  24.082

  31.477

  36.632

  5

  Nộp ngân sách nhà nước

  Triệu đồng

  67.688

  70.007

  79.435

  6

  Lao động bình quân

  Người

  1.369

  1.448

  1.538

  7

  Thu nhập bình quân

  Ngđ/ng/th

  7.433

  8.583

  8.982

  8

  Vốn chủ sở hữu

  Triệu đồng

  273.897

  288.915

  336.711

  9

  Nợ phải trả

  Triệu đồng

  12.229.870

  1.091.304

  1.930.351

  10

  Tổng tài sản

  Triệu đồng

  12.503.767

  1.380.219

  2.267.062