• Tổng Công ty Thành An (BĐ11)


 • Thông tin doanh nghiệp:

  Tên quân sự: Binh đoàn 11 - Bộ quốc phòng

  Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Thành An

  Địa chỉ: Số 141, Phố Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

  Điện thoại: 043 8573 906          Fax: 043 8573 112

  Mã số doanh nghiệp: 0100108663

  Vốn điều lệ: 1.025 tỷ đồng

  1. Quá trình hình thành và phát triển:

  Năm 1955, sau khi hòa bình được lập lại ở Miền Bắc, các đại đội, tiểu đoàn công binh được giao nhiệm vụ kiến thiết xây dựng các công trình quân sự: Nhà máy, doanh trại, khu gia binh ... Đến năm 1969 các Tổng đội xây dựng (Trung đoàn công binh) được thành lập để thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo nhu cầu xây dựng qui mô lớn hơn của Quân đội.

  Sau khi giải phóng miền Nam, từ năm 1976,  Bộ Quốc phòng đã sáp nhập các Tổng đội xây dựng và chuyển một số sư đoàn bộ binh thành các sư đoàn xây dựng như: Sư đoàn 386/Tổng cục Hậu Cần; Sư đoàn 387/Tổng cục kỹ thuật ... thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ bản của Quân đội trong cả nước. Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về tổ chức lực lượng quân đội làm kinh tế kết hợp với quốc phòng trong thời bình; Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định số 903/QP ngày 11/6/1982 thành lập Binh đoàn 11 trên cơ sở tập hợp các đơn vị làm nhiệm vụ xây dựng cơ bản của Bộ Quốc phòng. Biên chế Binh đoàn gồm: khối cơ quan có 12 cục, phòng chức năng và 29 đầu mối đơn vị trực thuộc (05 Tổng đội, 03 Lữ đoàn; 19 công ty; 01 Trường Trung cấp xây dựng; 01 Trường Công nhân kỹ thuật; quân số 21.000 cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên….).

  Nhiệm vụ chủ yếu của Binh đoàn là: Xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, thuỷ lợi, thủy điện và các công trình quốc phòng. Tổ chức sản xuất, khai thác vật liệu xây dựng đáp ứng nhu cầu sản xuất và cung cấp cho thị trường. Tổ chức đào tạo, huấn luyện, bồi duỡng nghiệp vụ, đào tạo thợ kỹ thuật của Binh đoàn. Địa bàn hoạt động của Binh đoàn trải rộng cả nước và nước bạn Lào, Campuchia.

  Năm 1987, Bộ Quốc phòng có Quyết định số 827/QĐ-BQP ngày 08/7/1987 Binh đoàn 11 được điều về trực thuộc Tổng cục Hậu cần.

  Ngày 12/4/1991, Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 117/QĐ-QP chấn chỉnh, kiện toàn Binh đoàn 11 thành “Tổng công ty xây dựng 11”.

  Ngày 04/4/1996, Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 400/QĐ-QP về việc thành lập Tổng công ty Thành An (Binh đoàn 11) hoạt động theo mô hình Tổng công ty 90 của nhà nước. Tổng công ty có 09 Phòng chức năng; 13 đơn vị thành viên gồm: 08 đơn vị hạch toán độc lập, 03 đơn vị hạch toán phụ thuộc, 01 trường huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành, 01 văn phòng đại diện ở Liên bang Nga.

  Năm 2003, Bộ Quốc phòng quyết định sáp nhập Công ty 695 vào Công ty 665 lấy phiên hiệu Công ty 665; sáp nhập Công ty 524 vào Công ty 56 lấy phiên hiệu Công ty 56; thành lập Trường dạy nghề số 18 trên cơ sở nâng cấp Trường huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành xây dựng.

  Năm 2005, Bộ Quốc phòng có Quyết định số 36/2005/QĐ- BQP ngày 31/3/2005 điều chuyển Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về trực thuộc Bộ Quốc phòng.

  Năm 2006, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 289/2006/QĐ-TTg ngày 28/11/2006, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 65/2007/QĐ-BQP ngày 06/4/2007 về việc chuyển Tổng công ty Thành An (Binh đoàn 11) sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ- công ty con; cơ cấu tổ chức gồm: Công ty mẹ có cơ quan Tổng công ty và 07 đơn vị phụ thuộc. Các Công ty con gồm: 01 Công ty TNHH, 03 công ty cổ phần, 02 công ty liên kết.

  Tháng 7/2007, Tổng cục Hậu cần có Quyết định số 1637/QĐ-16 điều động Trường Trung cấp nghề số 18 về trực thuộc Tổng cục Hậu cần.

  Tháng 01/2008, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 05/2008/QĐ-BQP ngày 17/01/2008 điều động Công ty xây lắp 394 sáp nhập vào Công ty Thái Sơn/Trung tâm nhiệt đới Việt Nga.

  Tháng 8/2008, sáp nhập Công ty xây dựng Công trình 56 vào Công ty 36 lấy phiên hiệu Công ty 36 (Quyết định số 109/2008/QĐ-BQP ngày 21/7/2008).

  Ngày 11/12/2009, Bộ Quốc phòng có Quyết định số 4729/QĐ- BQP điều chuyển Tổng công ty Thành An (Binh đoàn 11) về trực thuộc Bộ Quốc phòng.

  Ngày 29/6/2010, Bộ Quốc phòng có Quyết định số 2247/QĐ-BQP về việc điều chuyển Công ty mẹ-Tổng công ty Thành An thành Công ty TNHH một thành viên hoạt động theo hình thức Công ty mẹ-công ty con.

  Ngày 25/7/2011, Bộ Quốc phòng có Quyết định số 2618/QĐ-BQP về việc điều chuyển nguyên trạng Công ty TNHH Đầu tư xây lắp và thương mại 36 thuộc TCT Thành An về trực thuộc Bộ Quốc phòng.

  Ngày 04/7/2012, Bộ Quốc phòng có Quyết định số 2618/QĐ-BQP về việc điều chuyển nguyên trạng TCN Số 18/ Tổng cục Hậu cần về trực thuộc Binh đoàn.

  Ngày 05/4/2016, Bộ Quốc phòng có Quyết định số 1288/QĐ-BQP điều chuyển nguyên trạng Tổng công ty 789 từ Bộ Tổng Tham mưu về Binh đoàn 11 (Tổng công ty Thành An)

   2. Nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh

  2.1. Nhiệm vụ:

  a) Hoạt động theo mô hình Tổng công ty nhà nước (Binh đoàn), gắn kinh tế với quốc phòng-Sản xuất kinh doanh gắn với công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dự bị động viên.

  b) Tập trung hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành xây dựng cơ bản; phù hợp với nhu cầu của thị trường và khả năng nguồn vốn, năng lực quản lý của toàn đơn vị và yêu cầu xây dựng đơn vị DBĐV, sẵn sàng chuyển thành đơn vị chiến đấu trong thời chiến.

  c) Binh đoàn là đơn vị Dự bị động viên của Bộ Quốc phòng có nhiệm vụ quân sự quốc phòng; được giao nhiệm vụ xây dựng, quản lý 03 Lữ đoàn Công binh công trình-Dự bị động viên gồm: Lữ đoàn DBĐV 386; Lữ đoàn DBĐV 96.

  Trong đó:

  - Huy động Quân nhân, người lao động thuộc đơn vị: Tổng số 2.100 (có 282 sĩ quan và 1.818 HSQ-BS);

  - Tiếp nhận 1.500 QNDB (gồm: 150 Sĩ quan dự bị và 1.350 HSQ-BS dự bị); địa phương giao nguồn là tỉnh Thái Bình, Thành phố Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh; mỗi địa phương 500 QNDB (có 50 SQ và 450 HSQ-BS).

  - Trang bị: Huy động thiết bị, xe máy của Binh đoàn theo biên chế của Lữ đoàn Công binh công trình;

  2.2. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

  - Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thuỷ lợi, thủy điện, bưu điện, sân bay, bến cảng, cầu đường, đường dây tải điện, trạm biến áp, công trình cấp thoát nước, công trình công cộng và các công trình xây dựng cơ bản khác

  - Thi công nạo vét và san lấp mặt bằng

  - Lắp đặt thiết bị, điện, nước công trình, trang trí nội ngoại thất công trình

  - Lắp đặt và kinh doanh thiết bị máy móc

  - Tư vấn khảo sát thiết kế xây dựng

  - Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng

  - Khai thác khoáng sản

  - Vận tải phục vụ xây dựng

  - Dịch vụ nhà ở

  - Đào tạo, cung ứng lao động

  - Đầu tư phát triển hạ tầng và kinh doanh nhà

  - Thí nghiệm vật liệu xây dựng và cơ học đất

  - Kiểm định chất lượng công trình xây dựng

  - Rà phá bom mìn, vật liệu nổ

  - Đưa người lao động Việt nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

  - Đào tạo Nghề (trình độ sơ cấp và trung cấp);

  3. Cơ cấu tổ chức Tổng công ty Thành An

  Căn cứ Quyết định số 2247/QĐ-BQP ngày 29/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Thành Anh thành Công ty TNHH một thành viên, hoạt động  theo hình thức công ty mẹ - công ty con và các Quyết định của Bộ Quốc phòng giai đoạn 2011-2016; Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty Thành An như sau:

  3.1. Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành:

  a) Tư lệnh Binh đoàn, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc;

  b) Chính ủyPhó Tư lệnh Binh đoàn, Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó Tổng giám đốc (Bí thư Đảng ủy)

  c) Các Phó Tư lệnh Binh đoàn, Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó Tổng giám đốc;

  d) Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng tài chính kế toán;

  đ) Kiểm soát viên;

  e) Các Phòng nghiệp vụ (gồm 1009 đầu mối): Tham mưu - Kế hoạch và Đầu tư; Tổ chức Lao động; Chính trị; Kỹ thuật - Công nghệ; Thiết bị Xe máy; Dự án Đấu thầu; Tài chính kế toán; Điều tra hình sự; Văn phòng; Thanh tra Binh đoànQuốc phòng.

  g) Các đơn vị hạch toán phụ thuộc (gồm 06 đơn vị): Công ty Thành An 141; 116; 119; 195; Công ty Tư vấn Thành An 191; Xí nghiệp Thành An 115;

  h) Các Ban Điều hành Dự án, Công trường trực thuộc (gồm 0710 đơn vị): 11A, 11B, R13, Đường Hồ Chí Minh, 11S, 11E, 11G; 11N, 11T; Công trường Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

  i) Các trung tâm hạch toán phụ thuộc (gồm 02 đơn vị): Trung tâm Cung ứng và XKLĐ Thành An, Trung tâm rà phá bom mìn và KĐCLXD Thành An 161.

  3.2. Các công ty con là công ty TNHH một thành viên 100% vốn công ty mẹ

  a) Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty 789

  - Địa chỉ: Số 147, đường Hoàng Quốc Việt, Phường NghĩaĐô, Quân Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

  - Vốn điều lệ: 525 tỷ đồng;        Tỷ lệ nắm giữ: 100%

  - Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặcđi thuê; Tư vấn thiết kế; Rà phá bom mìn, vật liệu nổ; Sản xuất vật liệu xây dựng.

  b) Công ty TNHH một thành viên Thành An 117

  - Địa chỉ: Số 16, đường Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

  - Vốn điều lệ: 30 tỷ đồng; Tỷ lệ nắm giữ: 100%

  - Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông;

  3.3. Các Công ty con (nắm giữ trên 50% vốn điều lệ)

  a) Công ty cổ phần Xây lắp Thành An 96

  - Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Hòa ThuậnĐông, Quận Hải Châu, Thành phốĐà Nẵng.

  - Vốn điều lệ: 81.851.650.000đ            Tỷ lệ nắm giữ: 51%

  - Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông.

  b) Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 665

  - Địa chỉ: Số 116A, đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

  - Vốn điều lệ: 23.000.000.000đ            Tỷ lệ nắm giữ: 51%

  - Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông.

  c) Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386

  - Địa chỉ: Số 116, đường Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

  - Vốn điều lệ: 23.099.080.000đ            Tỷ lệ nắm giữ: 51%

  - Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông.

  d) Công ty cổ phần Thành An 77

  - Địa chỉ: Xã Liên Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam

  - Vốn điều lệ: 13.408.773.482đ            Tỷ lệ nắm giữ: 51%

  - Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất xi măng; Sản xuất vật liệu.

   3.4. Đơn vị sự nghiệp công lập: Trường Trung cấp nghề số 18

  - Địa chỉ: Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

  - Ngành nghề KD chính:Đào tạo Nghề (trình độ sơ cấp và trung cấp) .