• Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn (BĐ12)


 •          Thông tin doanh nghiệp            
             Địa chỉ: Số 475, đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  Điện thoại: 043.8524.573 ;         fax: 043.8542.758

  Mã số doanh nghiệp: 0100512273

  Vốn điều lệ: 800 tỷ đồng

  1- Khái quát quá trình hình thành và phát triển (quyết định thành lập, quyết định chuyển đổi):

  - Nghị định 21/HĐBT ngày 03/3/1989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc thành lập Tổng công ty xây dựng Trường Sơn.

  - Quyết định số 73/QĐ-QP ngày 03/4/1989 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Tổng công ty xây dựng Trường Sơn;

  - Quyết định số 399/QĐ-QP ngày 04/4/1996 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thành lập lại Tổng công ty xây dựng Trường Sơn;

  - Quyết định số 2936/QĐ-BQP ngày 12/8/2010 của Bộ trưởng BQP về việc chuyển Tổng công ty xây dựng Trường Sơn thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHHMTV), hoạt động theo hình thức công ty mẹ-công ty con;

  2. Nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh:

  2.1. Nhiệm vụ quân sự quốc phòng:

  2.2. Ngành nghề kinh doanh:

  Xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, công nghiệp và dân dụng

  3. Cơ cấu tổ chức.

  3.1. Cơ cấu tổ chức quản lý điều hành:

  + Hội đồng thành viên;

  + Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc (Tư lệnh Binh đoàn);

  + Phó Tổng giám đốc (Bí thư Đảng ủy- Chính ủy Binh đoàn);

  + Các Phó Tổng giám đốc (Phó Tư lệnh Binh đoàn);

  + Kiểm soát viên (Kiêm Trưởng ban Kiểm soát);

  + Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán;

  + Các phòng ban chức năng :

  - Phòng Kinh tế Kỹ thuật;

  - Phòng Tài chính Kế toán;

  - Phòng Tổ chức Lao động;

  - Phòng Chính trị;

  - Phòng Dự án;

  - Phòng Xe máy Vật tư;

  - Phòng Điều tra hình sự;

  - Ban Kiểm soát;

  - Thanh tra;

  - Ủy ban kiểm tra Đảng;

  - Văn phòng.

  + Đơn vị trực thuộc:

  - Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh;

  - Các Ban điều hành, Ban quản lý dự án;

  + Đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ (7 đơn vị), gồm:

  - Chi nhánh Phía Nam;

  - Chi nhánh Miền Trung;

  - Công ty 98;

  - Chi nhánh Trường Sơn 97;

  - Chi nhánh Trường Sơn 26;

  - Chi nhánh Trường Sơn 28;

  - Trường Trung cấp cầu đường và dạy nghề;

  3.2. Các công ty con là công ty TNHH MTV 100% vốn công ty mẹ:

  3.2.1. Công ty TNHH MTV xây dựng 472:

  + Địa chỉ: Phường Tân Lập- Tp Thái Nguyên- Tỉnh Thái Nguyên

  + Vốn điều lệ: 60 tỷ đồng.

  + Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng

  3.2.2. Công ty TNHH MTV xây dựng 99:

  + Địa chỉ: Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội.

  + Vốn điều lệ: 50 tỷ đồng

  + Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng

  3.2.3. Công ty TNHH MTV 17:

  + Địa chỉ: Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì- Tp Hà Nội

  + Vốn điều lệ: 40 tỷ đồng

  + Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng nhà các loại

  3.2.4. Công ty TNHH MTV Tư vấn và KSTKXD:

  + Địa chỉ: Phường Kim Giang- Quận Hoàng Mai- Tp Hà Nội

  + Vốn điều lệ: 25 tỷ đồng

  + Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng

  3.2.5. Công ty TNHH MTV 492:

  + Địa chỉ: Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông- Tp Hà Nội

  + Vốn điều lệ: 50 tỷ đồng

  + Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng

  3.2.6. Công ty TNHH MTV 185

  + Địa chỉ: Xã Hưng Lộc - TP Vinh- Tỉnh Nghệ An

  + Vốn điều lệ: 50 tỷ đồng

  + Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng

  3.2.7. Công ty TNHH MTV xây dựng 384:

  + Địa chỉ: Km4, Quốc lộ 9- Tp Đông Hà- Tỉnh Quảng Trị

  + Vốn điều lệ: 50 tỷ đồng

  + Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng

  3.2.8. Công ty TNHH MTV 532:

  + Địa chỉ: Phường Hoà Khánh Bắc - Quận Liên Chiểu- Tp Đà Nẵng

  + Vốn điều lệ: 40 tỷ đồng

  + Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng

  3.2.9. Công ty TNHH MTV xây dựng 470:

  + Địa chỉ: Phường Tân Lập- Tp Buôn Ma Thuột- Tỉnh Đăk Lắk

  + Vốn điều lệ: 60 tỷ đồng

  + Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng

  3.2.10. Công ty TNHH MTV 145 :

  + Địa chỉ: Phường Tân Lập- Tp Thái Nguyên- Tỉnh Thái Nguyên

  + Vốn điều lệ: 40 tỷ đồng

  + Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng

  3.3. Công ty con nắm giữ trên 50% vốn điều lệ:

  + Công ty Cổ phần xây dựng 565.

  + Địa chỉ: Phường Tân Thịnh- Tp Hoà Bình- Tỉnh Hoà Bình

  + Vốn điều lệ: 29,593 tỷ đồng

  + Ngành nghề kinh doanh:Xây dựng

    3.4. Công ty liên kết (nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ):

  + Công ty Cổ phần 289 Trường Sơn.

  + Địa chỉ: 475 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

  + Vốn điều lệ: 10 tỷ đồng. TCTXD Trường Sơn nắm giữ 30% vốn điều lệ.

  + Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng

  4. Kết quả sản xuất kinh doanh:

  TT

  Chỉ tiêu

  Đơn vị tính

  Năm 2013

  Năm 2014

  Năm 2015

  1

  Giá trị SX

  Tr.đ

  3.431,01

  4.187,04

  4.711,13

  2

  Doanh thu

  Tr.đ

  3.359,57

  3.860,67

  4.375,23

  3

  Lợi nhuận trước thuế

  Tr.đ

  48,18

  69,87

  78,99

  4

  Lợi nhuận sau thuế

  Tr.đ

  29,57

  61,94

  50,81

  5

  Nộp ngân sách NN

  Tr.đ

  90,81

  93,77

  133,58

  6

  Lao động bình quân

  Ngươi

  10.464

  10.553

  8.345

  7

  Thu nhập bình quân

  Đ/người/th

  6.592.459

  6.875.000

  7.650.000

  8

  Vố chủ sở hữu

  Tr.đ

  590,66

  650,16

  696,48

  9

  Nợ phải trả

  Tr.đ

  3.810,3

  5.347,68

  4.883,9

  10

  Tồng tài sản

  Tr.đ

  4.313,18

  5.933,50

  5.530,54