• Tổng Công ty XNK Tổng hợp Vạn Xuân


 • Địa chỉ: Số 33B Phạm Ngũ Lão, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

  Điện thoại: (04)37355443                        Fax: (04)38232929

  Mã số doanh nghiệp: 0100773645

  Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)

  Khái quát quá trình hình thành và phát triển.

  Sau khi Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết và các nước Xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ, nguồn viện trợ về trang thiết bị, vũ khí, khí tài quân sự cho Quốc phòng không còn nữa. Để đảm bảo cho mọi hoạt động của Quân đội và phù hợp với tình hình mới, đó là phải chuyển sang cơ chế mua bán. Vì vậy, trên cơ sở phòng Nhập ngoại Cục Vật tư – Bộ Quốc phòng, ngày 10/8/1991, Đại tướng Lê Đức Anh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định số 315/QĐ-QP thành lập Tổng công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp Vạn Xuân, với tên giao dịch đối ngoại là :GENERAL IMPORT AND EXPORT VAN XUAN CORPORATION (VAXUCO), thuộc biên chế của Cục Vật tư – Bộ Quốc phòng. Ngày 10 tháng 8 hàng năm trở thành ngày truyền thống của Tổng công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp Vạn Xuân.

  Ngày 26/7/1994, do tính chất và yêu cầu của nhiệm vụ, để bảo đảm sự lãnh đạo, quản lý thống nhất trực tiếp của Bộ Quốc phòng đối với hoạt động xuất nhập khẩu, tăng cường sức mạnh chiến đấu cho Quân đội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định số 459/QĐ-QP chuyển Tổng công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp Vạn Xuân từ Cục Vật tư – Bộ Quốc phòng về trực thuộc Bộ Quốc phòng;

  Ngày 24/4/1996, thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-ĐU ngày 10/01/1995 của Đảng ủy Quân sự Trung ương về việc sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số: 587/QĐ-QP sáp nhập Chi nhánh phía Nam của Công ty Xuân Mai (XUMACO)- Tổng Cục kỹ thuật về Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp Vạn Xuân;

  Ngày 5/6/1996 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có Quyết định số: 1017/QĐ-QP tổ chức lại Tổng công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp Vạn Xuân, thành Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp Vạn Xuân trực thuộc Bộ Quốc phòng;

  Ngày 8/6/1999 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có Quyết định số 829/QĐ-BQP sáp nhập Công ty Xuân Mai (XUMACO) – Tổng Cục kỹ thuật và chuyển toàn bộ công tác xuất nhập khẩu của Công ty Vật tư và dịch vụ xuất nhập khẩu (GAET) – Tổng Cục Công nghiệp Quốc phòng về Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp Vạn Xuân;

  Ngày 10/02/2000 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có quyết định số: 251/2000/QĐ-BQP  bổ sung cho Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp Vạn Xuân nhiệm vụ nhập khẩu xăng, dầu, mỡ đặc chủng phục vụ quốc phòng;

  Ngày 18/01/2006 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có Quyết định số 17/2006/QĐ-BQP về việc điều 03 đoàn tiếp nhận cung ứng 25, 35, 45 từ Cục Kế hoạch và Đầu tư/ Bộ Quốc phòng về Tổng công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp Vạn Xuân. Quyết định số 73/2006/QĐ-BQP ngày 15/04/2006 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về chuyển giao nhiệm vụ quản lý hành chính quân sự từ Bộ Tổng Tham mưu về trực thuộc Bộ Quốc phòng và Quyết định số 117-QĐ/ĐU ngày 28/04/2006 của Đảng ủy Quân sự Trung ương về việc chuyển giao Đảng bộ Công ty từ Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu – Cơ quan Bộ Quốc phòng về trực thuộc Quân ủy Trung ương;

  Ngày 12 tháng 8 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 2947/QĐ-BQP chuyển Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp Vạn Xuân thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu tổng hợp Vạn Xuân;

  Ngày 23 tháng 8 năm 2011 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 3033/QĐ-BQP thành lập Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp Vạn Xuân hoạt động theo hình thức công ty mẹ - con trên cơ sở tổ chức lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu tổng hợp Vạn Xuân;

  Ngành nghề kinh doanh.

  STT

  Tên ngành

  Mã ngành

  1

  Hoạt động Quốc phòng

  Chi tiết: - Xuất nhập khẩu vũ khí, khí tài, trạng bị quân sự, thiết bị đồng bộ và toàn bộ nguyên nhiên vật liệu và vật tư chuyên dùng Quốc phòng

  8422

  2

  Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

  Chi tiết: - Nhập khẩu xăng, dầu, mỡ đặc chủng phục vụ Quốc phòng

  4661

  3

  Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

  Chi tiết: - Kinh doanh bất động sản.

  6810

  4

  Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

  4933

  5

  Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

  5210

  6

  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

  4659

  7

  Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

  Chi tiết: - Bán buôn vật liệu xây dựng

  4663

  8

  Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

  4752

  9

  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp

  4653

  10

  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

  Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh:

  8299

  11

  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

  Chi tiết:

  -         Gửi hàng;

  -         Giao nhận hàng hóa;

  -         Thu, phát các chứng từ vận tải và vận đơn;

  -         Bao gói hàng hóa, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa. Đại lý bán vé máy bay.

  5229

  Cơ cấu tổ chức.

  Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành.

  Chủ tịch Tổng Công ty: 01 đồng chí.

  Ban Tổng Giám đốc: 06 đồng chí

  Kiểm soát viên: 01 đồng chí

  Phòng ban nghiệp vụ

  + Phòng Kế hoạch Tổng hợp.

  + Phòng Tổ chức lao động.

  + Phòng Chính trị

  + Phòng Tài chính kế toán.

  + Văn phòng Tổng Công ty.

  + Phòng Đầu tư.

  + Phòng Kinh tế đối ngoại.

  + Phòng Kinh doanh.

  + Phòng Quản lý dự án.

  Các đơn vị hạch toán phụ thuộc.

  + Phòng XNK Vũ khí trang thiết bị 1

  + Phòng XNK Vũ khí trang thiết bị 2

  + Phòng XNK Vũ khí trang thiết bị 3

  + Phòng XNK 4

  + Phòng Công nghệ dự án đầu tư

  + Chi nhánh Tổng Công ty XNK TH Vạn Xuân tại TP.HCM.

  + Chi nhánh Tổng Công ty XNK TH Vạn Xuân tại Miền Trung.

  + Chi nhánh Tổng Công ty XNK TH Vạn Xuân tại Matxcova.

  + Văn phòng đại diện tại LB Nga.

  Các Công ty con là Công ty TNHH một thành viên 100% vốn Công ty mẹ.

  - Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kho vận Vaxuco Miền bắc.

  Địa chỉ: Số 01 đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Hải , Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.

  Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)

  Ngành nghề kinh doanh:

  + Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

  + Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;

  + Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; gửi hàng, giao nhận hàng hóa, thu phát các chứng từ vận tải và vận đơn, bao gói hàng hóa dỡ hàng hóa, cân hàng hóa, lấy mẫu,….

  + Bán lẻ nhiên liệu, động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh;

  + Bốc xếp hàng hóa;

  + Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác.

  -         Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kho vận Vaxuco Miền nam.

  Địa chỉ: Số 722 Điện Biên Phủ, Khu Tân Cảng, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

  Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)

  Ngành nghề kinh doanh:

  + Tiếp nhận hàng hóa nhập khẩu phục vụ quốc phòng, an ninh.

  + Kinh doanh kho bãi và lưu dữ hàng hóa.

  + Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

  + Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh.

  + Bốc xếp hàng hóa

  + Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác.

  + Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

  Các công ty liên kết (dưới 50% vốn điều lệ)

  - Công ty Cổ phần hóa dầu Quân đội.

  Địa chỉ: Số 33B Phạm Ngũ Lão, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

  Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 đồng.

  Tỷ lệ góp vốn: 9,69% vốn điều lệ.

  Ngành nghề kinh doanh chính: Chế biến sản xuất kinh doanh xăng dầu, kinh doanh bất động sản, vận tại kho bãi, điện lực, du lịch khách sạn.

  Kết quả sản xuất kinh doanh (hợp nhất)

  TT

  Chỉ tiêu

  Đơn vị tính

  Năm 2013

  Năm 2014

  Năm 2015

  1

  Giá trị sản xuất

  Tr.đồng

  18.714.800

  19.661.781

  20.644.850

  2

  Doanh thu

  Tr.đồng

  376.742

  347.280

  525.415

  3

  Lợi nhuận trước thuế

  Tr.đồng

  30.573

  36.660

  34.526

  4

  Lợi nhuận sau thuế

  Tr.đồng

  25.389

  31.840

  29.073

  5

  Nộp Ngân sách NN

  Tr.đồng

  160.609

  174.200

  357.475

  6

  Lao động bình quân

  Người

  338

  386

  342

  7

  Thu nhập bình quân

  Ngđ/ng/th

  14.437

  15.430

  17.780

  8

  Vốn chủ sở hữu

  Tr.đồng

  213.112

  242.777

  248.258

  9

  Trong đó: Vốn đầu tư của Chủ sở hữu

  Tr.đồng

  163.943

  167.943

  172.943

  10

  Nợ phải trả

  Tr.đồng

  19.058.580

  15.111.334

  15.711.899

  11

  Tổng tài sản

  Tr.đồng

  19.271.692

  15.354.111

  15.960.157