Chính sách sử dụng

23:51 - 21/06/2018

1. Quyền và trách nhiệm của Ban quản lý Sàn

      - Sàn giao dịch TMĐT dành cho các DNQĐ (gọi tắt là Sàn giao dịch) sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc nêu ra trong quá trình đăng ký. Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Sàn giao dịch TMĐT có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.

- Sàn giao dịch có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (1) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn giao dịch hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động trên Sàn.

- Sàn giao dịch sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn giao dịch liên tục trong sáu (6) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Sàn giao dịch.

- Sàn giao dịch có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây ra cho Sàn giao dịch trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn giao dịch, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

- Sàn giao dịch giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch theo các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn giao dịch. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên. Sàn giao dịch giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Sàn giao dịch và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (1) tháng.

2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Sàn giao dịch

- Sàn giao dịch có trách nhiệm xây dựng, thực hiện “cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ” theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định 2/2013/NĐ-CP. Sàn giao dịch TMĐT chịu trách nhiệm xây dựng một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch TMĐT trong điều kiện và phạm vi cho phép. Sàn giao dịch TMĐT  sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch.

- Sàn giao dịch có trách nhiệm đứng ra làm trung gian trong việc hòa giải nếu sảy ra tranh chấp giữa người mua và người bán. Sàn sẽ tiếp nhận thông tin phản ảnh, khiếu nại từ người mua và kiểm tra nội dung phản ánh, khiếu nại đó.Nếu xét thấy những phản ánh đó là đúng, Sàn sẽ yêu cầu người bán phải giải trình về nhưng thông tin đó. Tuỳ theo mức độ sai phạm Sàn giao dịch sẽ có phướng án yêu cầu người bán đền bù cho người mua, sẽ khóa tài khoản thành viên người bán. Loại bỏ khỏi sàn giao dịch điện tử những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này. Ngăn chặn và loại bỏ khỏi sàn giao dịch điện tử những thông tin bán hàng, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của Pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên sàn giao dịch điện tử.

- Sàn giao dịch sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của mình và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì không phải chịu trách nhiệm liên đới

3. Quyền và trách nhiệm thành viên trên Sàn

- Khi đăng ký trở thành thành viên của Sàn và được đồng ý, thành viên sẽ được đăng tin bán sản phẩm trên Sàn. Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được  quản lý những giao dịch của mình thông qua Sàn, hoặc đăng sản phẩm dịch vụ của mình trên  Sàn. Thành viên sẽ được nhân viên của Sàn hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc mua hàng hoặc đăng tin rao vặt và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên.

- Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Ban quản trị Sàn. Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

- Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý. Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho và những thông tin đang tải lên là chính xác. Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên. Thành viên người bán, người mua có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch, hàng hóa hộ trợ  trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa người mua và người bán diễn ra qua Sàn. Thành viên người bán có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người mua nếu chứng minh được lỗi đó thuộc về người bán. Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của mình vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của mình hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật. Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do mình cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của BQT Sàn.

Thành viên không được hành động gây mất uy tín dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn.

4. Phân định trách nhiệm giữa Sàn và người mua/người bán trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ giao dịch thực hiện trên Sàn giao dịch với khách hàng

Sàn giao dịch TMĐT sẽ hỗ trợ những khách hàng bằng việc cung cấp đầy đủ thông tin và các nội dung liên quan đến giao dịch khi có tranh chấp với người bán. Sàn giao dịch TMĐT  có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và có biện pháp xử lý kịp thời để giải quyết những mâu thuẫn sảy ra giữa người mua và người bán trong quá trình giao dịch. Người bán có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến quá trình giao dịch và có nghĩa vụ bồi thường theo thỏa thuận với người mua nếu lỗi thuộc về người bán. Mọi hành động lừa đảo trên Sàn giao dịch TMĐT đều bị lên án và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch, thì vụ việc này sẽ nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng. Đồng thời  có trách nhiệm hỗ trợ Cơ quan pháp luật bằng việc cung cấp thông tin về người bán trong quá trình điều tra./.