Sàn giao dịch TMĐT Các Doanh nghiệp Quân Đội

08:38 - 05/09/2018


 Địa chỉ: 28A Điện Biên Phủ, Q.Ba Đình, Hà Nội.
   Điện thoại: (84-24) 734 0346- (84-69) 551562
   Fax: (84-24) 733 6036
   Email: ckt@ckt.gov.vn
   Website: http://dnqd.vn