Quy chế hoạt động

17:10 - 22/09/2018

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI
ĐIỆN TỬ DÀNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP QUÂN ĐỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 72/QĐ-KTe
ngày 9 tháng 11 năm 2017 của Cục trưởng Cục Kinh tế)

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về hoạt động của Sàn giao dịch thương mại điện tử dành cho các doanh nghiệp quân đội (sau đây gọi tắt là Sàn giao dịch); quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên có liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các doanh nghiệp đăng ký là thành viên Sàn giao dịch, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Sàn giao dịch thương mại điện tử: là tổ hợp các dịch vụ phục vụ nhu cầu giao dịch trực tuyến, được xây dựng nhằm hỗ trợ tối đa cho các đơn vị, doanh nghiệp giới thiệu về sản phẩm, thông tin doanh nghiệp và các công cụ tiến hành các hoạt động kinh doanh của các bên từ yêu cầu mua bán, đấu thầu, ký kết hợp đồng, thanh toán

2. Sàn giao dịch thương mại điện tử dành cho các doanh nghiệp quân đội: là Sàn giao dịch do Cục Kinh tế/Bộ Quốc phòng làm chủ sở hữu, chỉ đạo chung và giao cho Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến thương mại Quân đội chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động. Sàn giao dịch ưu tiên phục vụ các doanh nghiệp quân đội (DNQĐ), doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước do Bộ Quốc phòng cử Người đại diện, ngoài ra phục vụ các doanh nghiệp khác ngoài quân đội, kể cả doanh nghiệp nước ngoài.

3. Ban quản lý (BQL) Sàn giao dịch: là Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến thương mại quân đội.

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động

1. Sàn giao dịch hướng tới mục tiêu trở thành thương hiệu tin cậy trong thị trường thương mại điện tử, là cầu nối thương mại giữa bên mua và bên bán.

2. Các doanh nghiệp, đơn vị tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, không trái với quy định của pháp luật.

3. Hàng hóa, sản phẩm dịch vụ tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

4. Hoạt động mua bán hàng hóa qua Sàn giao dịch phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của các bên tham gia.

5. Tất cả các nội dung trong Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Các thành viên tham gia Sàn giao dịch phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế này.

Điều 5. Tên miền

Sàn giao dịch có tên miền giao dịch là www.ckt.gov.vn/sgd hoặc cetpa.vn.

Điều 6. Đăng ký thành viên

1. Các doanh nghiệp muốn tham gia chào hàng, đăng ký mua hàng, trao đổi, chia sẻ, đóng góp ý kiến, quan điểm, chia sẻ kiến thức và thực hiện các giao dịch tại Sàn giao dịch cần phải đăng ký trở thành thành viên.

2. Các doanh nghiệp khi đăng ký trở thành thành viên sẽ phải đóng phí đăng ký và duy trì (phí cụ thể sẽ được xác định tùy từng thời điểm và thông báo công khai trên Sàn giao dịch).

3. Thành viên đăng ký kê khai ban đầu các thông tin có liên quan, được BQL Sàn giao dịch chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch cung cấp.

Điều 7. Giới hạn và quản lý thông tin

1. Các thành viên phải tự chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình cung cấp. BQL Sàn giao dịch không chịu trách nhiệm về thông tin do người sử dụng đăng tải. Nội dung thông tin đăng tải trên Sàn giao dịch phải chấp hành đúng các quy định sau:

a) Không đăng tải, bàn luận các nội dung liên quan đến chính trị, tôn giáo, tín ngưỡng; các nội dung phản nhân văn, phản tiến bộ; các nội dung xuyên tạc hoặc đi ngược lại thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam, các mặc định về truyền thống, các tục lệ được thừa nhận; nội dung liên quan đến tình dục, bạo lực, phản động.

b) Không dùng lời lẽ thiếu văn hóa dưới bất cứ hình thức nào; không xúc phạm, khích bác, mỉa mai cá nhân, khích bác Sàn giao dịch hay các tổ chức ngoài xã hội và các thành viên; không gây gổ, hăm dọa, khủng bố, kích động; không cờ bạc, cá độ…

c) Không tự ý đưa hình ảnh riêng tư, các thông tin về tên tuổi thật, địa chỉ, điện thoại, nghề nghiệp và các thông tin khác liên quan đến nhân thân của thành viên khác lên Sàn giao dịch, nếu không được sự cho phép của thành viên đó.

d) Các nội dung được trích dẫn cần phải ghi rõ nguồn gốc xuất xứ thông tin.

đ) Không đăng tải liên kết trực tiếp đến các website khác có nội dung vi phạm pháp luật.

e)  Phải tôn trọng và chấp hành mọi quyết định của BQL Sàn giao dịch.

2. Thành viên vi phạm các quy định trên đây sẽ bị nhắc nhở, cảnh cáo, treo tài khoản, khóa tài khoản vĩnh viễn, treo địa chỉ mạng, khóa địa chỉ mạng vĩnh viễn, xóa tài khoản… tùy theo mức độ mà không phải thông báo. Những thông tin về doanh nghiệp, đơn vị vi phạm có thể sẽ được công khai trên Sàn giao dịch.

 

Chương II

QUY TRÌNH, QUY ĐỊNH GIAO DỊCH

 

Điều 8. Quy trình dành cho bên mua

1. Sàn giao dịch nhằm hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp có nhu cầu mua sắm hàng hóa trực tuyến. Bên mua sẽ quyết định giao dịch dựa trên các thông tin đã được cung cấp trên cơ sở thuận mua - vừa bán. Khi có nhu cầu mua hàng, bên mua nên thực hiện theo các bước sau:

a) Tìm kiếm, tham khảo thông tin sản phẩm, hàng hóa.

b) Tham khảo thông tin giá, chính sách hỗ trợ khách hàng của doanh nghiệp, đơn vị cung cấp trước khi lựa chọn.

c) Sau khi chọn được doanh nghiệp, đơn vị bán sản phẩm phù hợp, bên mua có thể liên lạc với bên bán để mua hàng.

d) Dựa trên thông tin gian hàng trên Sàn giao dịch, khách hàng liên hệ với doanh nghiệp, đơn vị cung cấp trước để hỏi về thông tin sản phẩm hoặc đến trực tiếp để xem sản phẩm.

e) Lựa chọn phương thức thanh toán.

f) Khách hàng nhận sản phẩm.

g) Thắc mắc, khiếu nại (nếu có).

2. Ngoài ra, sàn giao dịch cũng mở chuyên mục Tư vấn lựa chọn và mua sắm, nhằm đưa ra những lời khuyên bổ ích, những kinh nghiệm để tránh việc mua phải những mặt hàng không ưng ý, hàng giả hoặc hàng kém chất lượng.

Điều 9. Quy trình dành cho bên bán

1. Bên bán có nhu cầu bán hàng trên Sàn giao dịch trước tiên cần phải đăng ký để trở thành thành viên.

2. Để thực hiện việc bán hàng trên sàn, bên bán có thể đăng tải thông tin bán hàng tại khu vực MUA BÁN với các mặt hàng tại các mục sau:

þ Hàng điện tử, gia dụng

þ Máy tính, điện thoại, thiết bị VP

þ Ô tô, xe máy, xe đạp

þ Thời trang, chăm sóc sức khỏe

þ Công nghiệp, xây dựng

þ Thiết bị nội thất, ngoại thất

þ Bất động sản

þ Sách, văn phòng phẩm

þ Thực phẩm, đồ uống

þ Dịch vụ lưu trú và du lịch

þ Dịch vụ việc làm

q Dịch vụ khác

q Hàng hóa khác

3. Thực hiện các giao dịch bán hàng.

4. Ký kết hợp đồng.

5. Thanh toán và giao hàng.

6. Thắc mắc, khiếu nại (nếu có).

Điều 10. Quy định về giao nhận và vận chuyển

Việc giao nhận, vận chuyển hàng hoá sẽ do các bên tự thoả thuận với nhau. Sàn giao dịch không chịu trách nhiệm trong việc giao nhận, vận chuyển hàng hoá cho bên bán hoặc bên mua.

Điều 11. Quy định về bảo hành, bảo trì sản phẩm

Quy trình bảo hành, bảo trì sản phẩm sẽ do bên bán chịu trách nhiệm hoặc thoả thuận với bên mua. Sàn giao dịch không chịu trách nhiệm trong việc bảo hành, bảo trì đối với bất kỳ sản phẩm nào.

Điều 12. Quy định về giải quyết tranh chấp, khiếu nại

1. Khi phát sinh tranh chấp trong hoạt động giao dịch, mua bán, đấu thầu, thành viên có thể gửi thắc mắc, thông báo tới BQL Sàn giao dịch.

2. BQL Sàn giao dịch sẽ xem xét và yêu cầu các bên tham gia đối chất. Các bên có liên quan phải có trách nhiệm và nghĩa vụ trả lời đối chất để làm sáng tỏ những tranh chấp, khiếu nại phát sinh.

3. BQL Sàn giao dịch sẽ phân giải dựa trên bằng chứng và xử lý dựa vào quy định về mua bán và đấu thầu của Sàn giao dịch. Trong một số trường hợp đặc biệt BQL Sàn giao dịch chỉ có thể phối hợp và cung cấp thông tin cho các cơ quan điều tra, cơ quan pháp luật nhằm giúp xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật.

4. Đối với các trường hợp vi phạm nội quy và quy định về mua bán, đấu thầu, quyết định của BQL sàn giao dịch là quyết định cuối cùng.

5. BQL Sàn giao dịch không chịu trách nhiệm bảo trợ cho bất cứ doanh nghiệp, đơn vị nào, hay phải chịu trách nhiệm khi việc mua bán, đấu thầu không thành công hoặc bị lừa đảo.

6. BQL Sàn giao dịch cũng không chịu trách nhiệm và không có chức năng giải quyết với những vấn đề xảy ra bên ngoài Sàn giao dịch.

7. Mọi tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh giữa các bên khi tiến hành các hoạt động trên Sàn giao dịch được giải quyết theo hình thức hoà giải. Trường hợp các bên không tự hoà giải được với nhau thì có thể đưa tranh chấp ra toà án có thẩm quyền để giải quyết.

Điều 13. Quy định về thanh toán

Sau khi thoả thuận mua bán thành công, bên bán tiến hành giao hàng và bên mua thực hiện việc thanh toán. Phương thức thanh toán tuỳ thuộc vào thoả thuận giữa các bên, hai bên có thể lựa chọn thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản, thanh toán khi nhận hàng hoặc nhờ đến đơn vị thanh toán trung gian... BQL Sàn giao dịch không tham gia và không chịu trách nhiệm về việc bên mua không thanh toán hay bên bán không giao hàng. Nếu có phát sinh khiếu nại, tranh chấp, BQL Sàn giao dịch sẽ hỗ trợ các bên giải quyết khiếu nại, tranh chấp như quy định tại Quy chế này.

 

Chương III

QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN VÀ

BAN QUẢN LÝ SÀN GIAO DỊCH

 

Điều 14. Quyền của các thành viên

1. Khi đăng ký trên Sàn giao dịch và được Ban Quản lý cấp phép, doanh nghiệp sẽ trở thành thành viên và được cấp một trang web, một tài khoản… và được quyền mở các Mục hoặc các chuyên mục bán hàng tại Sàn giao dịch để giới thiệu hàng hoá và tiến hành giao dịch kinh doanh cũng như quảng bá doanh nghiệp của mình.

2. Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để sử dụng các dịch vụ, quản lý gian hàng và các giao dịch của mình trên Sàn giao dịch.

3. Khi hoàn tất quá trình đăng ký thành viên, thành viên có thể sử dụng các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc xây dựng gian hàng, tiến hành giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch.

4. Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch trong quá trình hoạt động, các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax, điện thoại hoặc email đến cho Sàn giao dịch.

Điều 15. Nghĩa vụ của các thành viên

1. Tự chịu trách nhiệm bảo mật về mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

2. Cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch và những thông tin đăng tải lên Sàn giao dịch là đầy đủ và chính xác. Thành viên đồng ý giữ và thay đổi các thông tin trên Sàn giao dịch là cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh.

3. Tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch.

4. Cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

5. Không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch.

6. Có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật và Sàn giao dịch.

Điều 16: Trách nhiệm của các thành viên

1. Trách nhiệm của bên mua

a) Tự tìm hiểu các thông tin về bên bán trước khi tiến hành giao dịch.

b) Tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật cũng như Quy chế này đối với bên mua. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

2. Trách nhiệm của bên bán

a) Tự tìm hiểu các thông tin về bên mua trước khi tiến hành giao dịch.

b) Tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật cũng như Quy chế này. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

c) Có trách nhiệm mô tả đầy đủ chi tiết về hàng hoá, quy cách, chất lượng, và đăng tải những hình ảnh thực tế về sản phẩm.

d) Tự chịu trách nhiệm trước khách hàng và pháp luật về hàng hoá, sản phẩm và dịch vụ của mình. Có trách nhiệm phải tham gia đối chất khi có bên mua hay thành viên khác khiếu kiện.

e) Phải phân vùng bán hàng của mình bằng việc ghi tên địa phương ở tiêu đề mỗi chuyên mục. Việc ghi tên địa phương bán hàng giúp bên mua tiện theo dõi và ra quyết định mua sắm đúng đắn, nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cũng như tránh xảy ra mâu thuẫn trong quá trình giao dịch. Bên bán chỉ cần ghi tên địa danh nơi mình kinh doanh mua bán trên tiêu đề chuyên mục của mình, ví dụ: Hà Nội, Sài Gòn, Toàn quốc…

f) Phải ghi rõ thông tin về mình, giá bán, điều kiện giao hàng, điều kiện thanh toán…

g) Bán các mặt hàng đúng với phạm vi các Mục trên Sàn giao dịch.

h) Trung thực và cạnh tranh lành mạnh.

i) Không cho doanh nghiệp, đơn vị khác mượn danh của mình để thực hiện các hoạt động trên Sàn giao dịch.

j) Không bán hàng hay quảng cáo trong topic hoặc shop của người khác, cho dù được sự đồng ý của chủ topic hoặc shop đó hay không.

k) Không kêu gọi từ thiện để bán hàng dưới mọi hình thức.

l) Không đăng tải kèm với thông tin bán hàng những hình ảnh khiêu dâm, hoặc đăng tải các vấn đề liên quan đến chính trị, bán hàng đa cấp…

m) Không bán các mặt hàng quốc cấm, các mặt hàng nhà nước Việt Nam không cho phép.

Điều 17. Quyền của BQL Sàn giao dịch

1. BQL Sàn giao dịch sẽ tiến hành xây dựng các chính sách dịch vụ áp dụng và công bố cho từng đối tượng trên Sàn giao dịch.

2. Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch không chính xác, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật cũng như các quy định tại Quy chế này thì BQL Sàn giao dịch có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.

3. BQL Sàn giao dịch có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên nếu phát hiện thành viên có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn giao dịch, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam.

4. Yêu cầu các thành viên chỉnh sửa, bổ sung, căn chỉnh nội dung, hình ảnh, video để đảm bảo sự phù hợp chung.

5. BQL Sàn giao dịch giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Sàn giao dịch.

Điều 18. Nghĩa vụ của BQL Sàn giao dịch

1. Chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm, nâng cấp các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch trong điều kiện và phạm vi cho phép.

2. Tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên.

3. Tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm bạn hàng và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên.

4. Duy trì hoạt động bình thường và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan Nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì BQL Sàn giao dịch không phải chịu trách nhiệm liên đới.

5. Kiểm soát thông tin, đưa ra cảnh báo hoặc ngăn chặn nhằm giảm thiểu tối đa các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, thông tin trái pháp luật, các danh mục hàng hóa mà pháp luật cấm hoặc các mục đích xấu khác.

6. Hỗ trợ cơ quan điều tra khi có yêu cầu xác nhận các thông tin về thành viên có mục đích xấu hoặc hành vi sai trái trên Sàn giao dịch.

Điều 19. Trách nhiệm của BQL Sàn giao dịch

1. BQL Sàn giao dịch cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của BQL, BQL ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho các thành viên.

2. BQL Sàn giao dịch cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các thành viên thông báo cho BQL qua bộ phận hỗ trợ khách hàng.

3. BQL Sàn giao dịch sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được BQL, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do BQL gây ra.

4. BQL Sàn giao dịch cung cấp các hướng dẫn, quy định giúp bên mua có quyết định thông thái khi giao dịch với các bên tham gia bán hàng trên Sàn giao dịch đồng thời cung cấp thông tin hỗ trợ thành viên.

Hỗ trợ thành viên Sàn giao dịch

Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến thương mại quân đội/Cục Kinh tế/BQP.

Địa chỉ: 28A Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 069.551562 – 0243.7340346 – 0243.5120622.

Email: xttm@ckt.gov.vn               Fax: 0243.5120622.

5. Thông tin của các thành viên trên Sàn giao dịch được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin của Sàn. Việc sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

6. Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin của các thành viên khi không có sự cho phép từ thành viên đó.

7. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu, BQL Sàn giao dịch sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho các thành viên được biết.

8. Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch của các thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn Sàn giao dịch.

9. BQL Sàn giao dịch yêu cầu các thành viên phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan khi đăng ký và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. BQL Sàn giao dịch không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

 

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

Điều 20. Hiệu lực thi hành

Quy chế này được áp dụng thực hiện kể từ ngày ký ban hành.

Điều 21. Tổ chức thực hiện

1. Các thành viên, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch nghiêm chỉnh chấp hành và thực hiện đúng những quy định tại Quy chế này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Cục Kinh tế/BQP (qua Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến thương mại quân đội) để xem xét, kịp thời điều chỉnh, bổ sung./.