Chính sách bảo mật

08:43 - 05/09/2018

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Sàn TMĐT các Doanh nghiệp quân đội tại địa chỉ www.dnqd.vn/ (Sau đây gọi tắt là Sàn TMĐT) tiến hành thu thập các thông tin bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ Khách hàng ngay sau thời điểm quý Khách hàng đăng ký thành viên sử dụng dịch vụ của Sàn. Những thông tin được thu thập sẽ được Sàn sử dụng nhằm mục đích liên hệ và xác nhận khi Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên dnqd.vn, đồng thời là một trong những điều kiện cần thiết để đảm bảo quyền lợi tối đa cho người sử dụng dịch vụ trong trường hợp phát sinh tranh chấp.

Các Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn TMĐT tại địa chỉ www.dnqd.vn/ về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu mà không được sự đồng ý của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Các thông tin của quý khách hàng sẽ được sử dụng cho những mục đích sau đây:

·      Đảm bảo các dịch vụ của Sàn cung cấp đến Khách hàng hàng đạt độ chính xác cao nhất;

·      Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và Sàn TMĐT Doanh nghiệp Quân đội;

·      Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng;

·      Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt;

·      Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại địa chỉ dnqd.vn trừ trường hợp có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Sàn TMĐT.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ Khách hàng

·      Sàn giao dịch TMĐT các doanh nghiệp Quân đội

·      Trụ sở chính: Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến Thương mại Quân đội/Cục Kinh tế/BQP.

·      Địa chỉ liên hệ: 28A Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội

·      Email: hotro@dnqd.vn

5. Phương tiện và công cụ để Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Sàn TMĐT thực hiện công việc này.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị của Sàn TMĐT. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin và buộc có trách nhiệm giải trình, đồng thời, hướng dẫn Khách hàng khôi phục và thiết lập lại các phương thức bảo mật thông tin.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên Sàn TMĐT được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Sàn TMĐT. Các thông tin liên quan đến người sử dụng (bất kể là doanh nghiệp, nhà cung cấp cá nhân, người mua hàng thông thường) sẽ không được chuyển giao sang một bên thứ ba để sử dụng cho mục đích khác mà không có sự thông báo hoặc đồng ý chính thức từ phía người dùng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Sàn Giao dịch TMĐT cam kết:

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, Sàn TMĐT sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa, lịch sử tìm kiếm, danh sách hàng hóa quan tâm tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Sàn.