Tin tức

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Ấn Độ thăm chính thức Việt Nam

21/09/2023

15:54

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Ấn Độ thăm chính thức Việt Nam