Đổi trả

Đổi trả và Bảo hành là gì?

Thời đại của Thương mại Điện tử trong những năm gần đã dẫn đến một kỷ lục chưa từng có về lượng đơn hàng khi mua sắm online. Tuy nhiên, một con số khác cũng tăng lên khiến những ai tham gia cuộc chiến TMĐT phải chú ý là: các đơn đặt hàng bị trả lại. Với ước tính sơ bộ 30% đơn hàng sẽ bị trả lại, doanh nghiệp có thể mất một khoản chi phí lớn nếu không xử lý đúng cách.

Do đó, thuật ngữ đổi trả và bảo hành (hậu cần ngược) được sinh ra, giải quyết các vấn đề bên trong chuỗi cung ứng như hàng hoàn, bảo hành, xử lý nguyên vật liệu,…

Theo hội đồng chuyên môn định nghĩa, bảo hành và đổi trả là quá trình thực hiện, kiểm soát và lập kế hoạch lưu chuyển hàng hóa từ điểm tiêu thụ trở lại điểm đầu tiên (xuất xứ, sản xuất) để loại bỏ hoặc thu lại giá trị từ hàng hóa đó một cách hợp lý.