Giới thiệu

 Về Trung Tâm!

Trong công cuộc hội nhập toàn cầu về kinh tế, quân sự, chính trị, giáo dục,văn hóa...với cả thế giới thì các ngành kinh tế của Quân Đội Việt Nam cũng đang không ngừng tăng trưởng phát triển hội nhập mạnh mẽ mang lại những giá trị nhất định cho việc xây dựng nền kinh tế đất nước. TRUNG TÂM DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP QUÂN ĐỘI là một  website nhằm kết nối các doanh nghiệp Quân đội trong mọi lĩnh vực, giúp thúc đẩy quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 

Trung tâm dự liệu dung cấp các thông tin:

Toàn bộ thông tin của các doanh nghiệp Quân Đội trong  cả nước.

Sản phẩm của mọi doanh nghiệp Quân Đội trong cả nước.

Thông tin năng lực của mội doanh nghiệp trong cả nước.

Cho phép đặt hàng và kết nối mọi giao dịch của các doanh nghiệp Quân Đội trong cả nước.

Quản lý, chỉ đạo và lên kế hoạch

Quản lý, chỉ đạo xây dựng và thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh tế dài hạn, trung hạn, ngắn hạn và hàng năm của các doanh nghiệp kinh tế quốc phòng, doanh nghiệp kinh tế, phần nhiệm vụ làm kinh tế của các doanh nghiệp quốc phòng. Các chương trình kinh tế xã hội tại các khu kinh tế quốc phòng, các kế hoạch xoá đói giảm nghèo và tổng hợp kết quả làm kinh tế trong Quân đội hàng năm.

Thẩm định và trực tiếp quản lý

Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định và trực tiếp quản lý các dự án đầu tư của Nhà nước, của các nguồn tài chính khác trong và ngoài nước cho các khu kinh tế quốc phòng, các chương trình mục tiêu quốc gia về xoá đói giảm nghèo, các hoạt động sản xuất kinh tế của các doanh nghệp trong Quân đội thuộc lĩnh vực kinh tế.

Xúc tiến thương mại quân đội

Nghiên cứu, vận dụng các chính sách, chế độ, quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế với các doanh nghiệp và các đơn vị sản xuất kinh tế trong Quân đội; tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và Bộ Quốc phòng liên quan đến công tác quản lý, chế độ chính sách, quy hoạch, kế hoạch sản xuất kinh tế của Quân đội.

CÁC PHÒNG BAN

Trung tâm dữ liệu Doanh nghiệp Quân Đội

PHÒNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
PHÒNG KẾT NỐI DOANH NGHIỆP

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Quân đội Việt Nam là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất”.QĐND Việt Nam không những đã dũng cảm chiến đấu làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu”, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mà còn lao động quên minh, góp phần to lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.Mồ hôi, công sức của QĐND Việt Nam đã in dấu trên những điểm dân cư ở biên giới, hải đảo, vùng núi cao như các nông trường Mộc Châu, Tây Hiếu, Việt Trung, Sao Đỏ, vùng tứ giác Long Xuyên, vùng ven biển Kim Sơn - Ninh Bình… biến những nơi này từ hoang vu lau, lách... thành các khu kinh tế mới sầm uất.

Trải qua những năm tháng phát triển trong thời bình, QĐND Việt Nam đã có mặt trên mọi miền đất nước, nhất là ở những nơi khó khăn, nghèo khổ dọc biên giới, ven biển và hải đảo xa xôi, để xây dựng các khu kinh tế và giúp dân tổ chức lại cuộc sống, sản xuất, xây dựng, phát triển kinh tế hàng hoá, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Một số đơn vị khác tham gia xây dựng kinh tế theo mô hình doanh nghiệp. Các đơn vị này hiện nay có lực lượng cán bộ, công nhân đông đảo với trình độ chuyên môn kỹ thuật giỏi, tranh bị kỹ thuật hiện đại và vốn cố định, vốn lưu động khá, đã tham gia xây dựng các công trình lớn của đất nước như thuỷ điện Hoà Bình, đường Hồ Chí Minh, các công trình dầu khí. Bên cạnh đó là một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên lĩnh vực công nghệ cao như điện tử viễn thông, bay dịch vụ, công nghệ phần mềm; đánh bắt cá xa bờ, chế biến, xuất khẩu hải sản, vận tải du lịch v.v...