Tin tức

Bế mạc giải bắn súng quân dụng lục quân các nước ASEAN lần thứ 30 (AARM-30)

07/08/2023

12:45

Bế mạc giải bắn súng quân dụng lục quân các nước ASEAN lần thứ 30 (AARM-30)

Doanh nghiệp quân đội trên thị trường quốc tế