Tin tức

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 7

21/09/2023

15:55

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 7