Tin tức

Tổ chức lớp Bồi dưỡng, tập huấn ngành kinh tế quân đội 2023

21/09/2023

15:04

Tổ chức lớp Bồi dưỡng, tập huấn ngành kinh tế quân đội 2023

Cục Kinh tế/BQP tổ chức Lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ ngành kinh tế Quân đội năm 2023 tại Đà Lạt, Lâm Đồng trong 02 ngày 25 - 26/5....Chương trình có sự phối hợp hỗ trợ của Hiệp hội doanh nghiệp quân đội và Đoàn An điều dưỡng 198.

Chương trình tập huấn thu hút gần 400 đồng chí lãnh đạo các phòng kinh tế, lãnh đạo, trưởng, phó các phòng ban chuyên môn của các doanh nghiệp trong toàn quân về tham dự. Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ kinh tế quân đội lần này, gồm 4 nội dung cơ bản như: Phổ biến một số Quy định về Đối ngoại Quốc phòng, ứng dụng chuyển đổi số trong doanh nghiệp Quân đội, quản trị rủi ro tài chính tại doanh nghiệp và một số lưu ý, kiến nghị của kiểm toán nhà nước trong công tác quản trị rủi ro tài chính doanh nghiệp.

Được biết, trong những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tham mưu, đề xuất với Chính phủ và chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, ban hành nhiều văn bản về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội, về công tác quản lý doanh nghiệp và định hướng sắp xếp doanh nghiệp quân đội phù hợp với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới…Theo đó, hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế của toàn quân nói chung, doanh nghiệp Quân đội nói riêng đã phản ánh sự tích cực, chủ động trong quán triệt, cụ thể hóa và vận dụng một cách sáng tạo quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế. Nhiều nội dung đã được các doanh nghiệp chú trọng triển khai thực hiện như : Bổ sung hoàn thiện chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển phù hợp với đặc điểm, lĩnh vực sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp Quân đội, hoàn thiện các chính sách liên quan đến sắp xếp, cổ phần hóa, quản lý, quản trị doanh nghiệp…nhằm theo kịp sự phát triển của thực tiễn.


Toàn cảnh lớp Tập huấn

Tuy nhiên, đó mới là kết quả bước đầu. Hiện nay, trước những tác động khó lường của thiên tai, dịch bệnh; chiến tranh thương mại, xung đột vũ trang, sự cạnh tranh từ doanh nghiệp bên ngoài... đòi hỏi các doanh nghiệp quân đội cần tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, trong đó, công tác quản lý tài chính doanh nghiệp, đối ngoại quốc phòng, công tác chuyển đổi số… là các nhiệm vụ quan trọng và cần thiết, cần phải tiến hành đồng bộ để đạt hiệu quả cao nhất. Quản trị tài chính là một trong những kỹ năng vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp, tài chính quân đội là bộ phận của tài chính Nhà nước, có liên quan mật thiết đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ của toàn quân. Vì vậy, cơ chế quản lý tài chính, quân đội phải phù hợp với cơ chế của Nhà nước và đặc thù nhiệm vụ quốc phòng. Bên cạnh đó, công tác chuyển đổi số cũng đã bước vào giai đoạn 4, giai đoạn trọng tâm góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Thực tế hiện nay, bên cạnh những doanh nghiệp bước đầu chuyển đổi số thành công, thì cũng không ít doanh nghiệp gặp thất bại, hoặc chưa hiểu hết về chuyển đổi số dẫn đến việc áp dụng, ứng dụng chưa mang lại hiệu quả.

Lớp Tập huấn 2023 sẽ tập trung giải đáp tất cả các vấn đề tồn tại của doanh nghiệp quân đội cũng là dịp để các đồng chí mở rộng ứng dụng thực tiễn tại doanh nghiệp và cùng nhau trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, những giải pháp thiết thực, góp phần khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các nội dung có liên quan tại đơn vị, doanh nghiệp, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin & ảnh: MN