Sản phẩm - Dịch vụ

Thương Mại - Dịch Vụ

Thương mại là hoạt động trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa hai hoặc nhiều bên, thường đòi hỏi sự vận chuyển từ nơi này đến nơi khác (giữa các thành phố, quốc gia hoặc giữa các vùng), đặc biệt là trên quy mô lớn.Thương mại là một phần của hoạt động kinh doanh bao gồm tất cả các hoạt động, chức năng, các thể chế liên quan đến việc di chuyển cung nhu phân phối hàng hóa, dịch vụ thô hoặc thành phẩm tu nhà sản xuất đến đại lý trên quy mô lớn, trái ngược với tìm nguồn cung ứng, vật liệu thô, nguyên vật liệu, sản xuất chế tạo.
Dịch vụ là ngành công nghiệp không khói mà các sản phẩm tạo ra mang tính phi vật chất và không gây hại đến môi trường. Với mục đích hình thành là để phục vụ nhu cầu của con người nên phụ thuộc vào mức độ sử dụng khi khách hàng hưởng thụ các dịch vụ đó, mang lại hiệu quả kinh tế cao so với các ngành khác.

Thương Mại - Dịch Vụ