Sản phẩm - Dịch vụ

Dệt May - Da - Giầy

Công nghiệp dệt may chủ yếu quan tâm đến việc thiết kế, sản xuất và phân phối sợi, vải và quần áo. Nguyên liệu thô có thể là tự nhiên hoặc tổng hợp sử dụng các sản phẩm của ngành công nghiệp hóa chất.

Dệt May - Da - Giầy